Microsoft 40009 – Updating Your Business Intelligence Skills to Microsoft SQL Server 2012

In this course you will learn to use the new and enhanced business intelligence capabilities of SQL Server 2012.

Cui i se adresează?

This course is aimed at business intelliegence professionals experienced in using SQL Server 2008 R2.

Ce veți învăța?

Upon completion you will know how to:

 • New and enhanced features for BI in SQL Server 2012
 • Use new and enhanced features in SQL Server Integration Services
 • Manage data quality by using SQL Server Data Quality Services
 • Manage master data by using new and enhanced features of SQL Server Master Data Services
 • Use new and enhanced features of SQL Server Reporting Services
 • Create tabular data models with PowerPivot and DAX
 • Implement a tabular data model in SQL Server Analysis Services
 • Use Power View to create interactive data visualizations
 • Integrate Microsoft cloud technologies into a BI solution
Cerințe preliminare:

Students need to have:

 • Experience of creating database solutions in SQL Server, including basic Transact-SQL programming
 • Familiarity with data warehousing and BI solutions, including extract, transform, and load (ETL), data modeling, and reporting
Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului

Module 1: Introduction to SQL Server 2012 for Business Intelligence
This module provides an overview of how SQL Server 2012 can be used to build BI solutions.
Lessons

Overview of SQL Server 2012 for Business Intelligence
SQL Server 2012 for Enterprise Integration Management
SQL Server 2012 for Data Warehousing
SQL Server 2012 for Data Analysis and Reporting
After completing this module, students will be able to:
Describe the role of SQL Server in a BI solution.
Describe features of SQL Server 2012 that support enterprise information management.
Describe features of SQL Server 2012 that support data warehousing.
Describe features of SQL Server 2012 that support data analysis and reporting.

Module 2: New and Enhanced Features in SQL Server Integration Services
This module describes the new and enhanced features in SQL Server Integration Services that can be used to create an ETL solution to load a data warehouse.
Lessons

Using the CDC Control Task for Incremental Data Loads
Deploying and Operating SSIS Packages
Lab : Using SQL Server Integration Services

After completing this module, students will be able to:
Use the CDC Control task to perform incremental data extractions in an ETL solution.
Deploy and operate an SSIS project.

Module 3: Data Quality Services
This module provides an introduction to SQL Server Data Quality Services, and teaches you how to build knowledge based data quality solutions for cleansing and matching data.
Lessons

Introduction to Data Quality
Using Data Quality Services to Cleanse Data
Using Data Quality Services to Match Data
Lab : Cleansing DataLab : Deduplicating Data

After completing this module, students will be able to:
Describe how Data Quality Services can help you manage data quality.
Use Data Quality Services to cleanse data.
Use Data Quality Services to match data.

Module 4: Master Data Services
This module provides an introduction to master data management with SQL Server 2012 Master Data Services.
Lessons

Introduction to Master Data Services
Implementing a Master Data Services Model
Managing Master Data
Creating a Master Data Hub
Lab : Implementing Master Data Services

After completing this module, students will be able to:
Describe key Master Data Services concepts.
Implement a Master Data Services model.
Use Master Data Services tools to manage master data.
Use Master Data Services tools to create a master data hub.

Module 5: SQL Server 2012 Reporting Services
This module provides an introduction to new and enhanced features in SQL Server 2012 Reporting Services.
Lessons

Reporting Services Overview
Reporting Services and Microsoft SharePoint Server
Introduction to Data Alerts
Lab : Using SQL Server 2012 Reporting Services

After completing this module, students will be able to:
Describe the key capabilities of Reporting Services.
Install and configure Reporting Services in SharePoint Mode.
Use data alerts to notify users of changes to report data.

Module 6: Creating Tabular Data Models with PowerPivot
This module provides an introduction to new and enhanced features in PowerPivot.
Lessons

Introduction to Tabular Data Models and PowerPivot Technologies
Using PowerPivot
Using DAX in a PowerPivot Data Model
Lab : Using PowerPivot for ExcelLab : Creating Calculated Columns and Measures

After completing this module, students will be able to:
Describe the key features and benefits of tabular data models and PowerPivot technologies.
Create a PowerPivot for Excel workbook.
Share a PowerPivot for Excel workbook to PowerPivot Gallery and use a PowerPivot for Excel workbook as a data source.

Module 7: Implementing an Analysis Services Tabular Data Model
This module describes how to create tabular Analysis Services databases.
Lessons

Introduction to Analysis Services Tabular Data Model Projects
Developing an Analysis Services Tabular Data Model
Lab : Working with an Analysis Services Tabular Data Model

After completing this module, students will be able to:
Describe Analysis Services tabular data model projects.
Implement an Analysis Services tabular data model by Using SQL Server Data Tools.

Module 8: Creating Data Visualizations with Power View
This module provides an introduction to Power View, and describes how it can be used to create interactive data visualizations.
Lessons

Introduction to Power View
Visualizing Data with Power View
Lab : Creating Interactive Reports with Power View

After completing this module, students will be able to:
Describe the Power View and its place in the BI ecosystem.
Create data visualizations by using Power View.

Module 9: Using Cloud Technologies in a BI Solution
This module introduces Microsoft cloud technologies that can be used in a BI solution.
Lessons

Overview of Cloud Data Sources
SQL Azure
SQL Azure Reporting Services
The Windows Azure Marketplace DataMarket
Lab : Using Cloud Data in a BI Solution

After completing this module, students will be able to:
Describe cloud data scenarios.
Use SQL Azure.
Use SQL Azure Reporting Services.
Use the Windows Azure Marketplace DataMarket.

Este recomandat să continui cu:

Nu există cursuri recomandate după finalizarea acestui curs.

Programe de certificare

Nu sunt programe de ceritifcare pentru acest curs.

Detalii curs

Durată
5
zile

Preț
0
EUR

Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
3. Professional
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu