Microsoft AZ-204 – Developing solutions for Microsoft Azure

În cursul Microsoft AZ-204 – Developing solutions for Microsoft Azure, profesioniștii IT învață să creeze soluții end-to-end în Microsoft Azure.

Participanții află cum să implementeze soluții de calcul Azure, să creeze Funcții Azure, să implementeze și să gestioneze aplicații web, să dezvolte soluții utilizând stocarea Azure, să implementeze autentificarea și autorizarea și să își securizeze soluțiile utilizând KeyVault și Identități gestionate.

Pe lângă acestea, cursanții învață cum să consume servicii Azure și să includă modele bazate pe evenimente și mesaje în soluțiile lor. Cursul acoperă, de asemenea, monitorizarea, depanarea și optimizarea soluțiilor Azure.

Cui i se adresează?

 • Cursul Microsoft AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure este destinat profesioniștilor IT interesați de dezvoltarea Azure sau de promovarea examenului de certificare Microsoft Azure Developer Associate.

Ce vei învăța?

În cadrul cursului Microsoft AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure vei învăța să:

 • Dezvolți aplicații web Azure App Service
 • Creezi și să implementezi Azure Functions
 • Creezi și să gestionezi resurse de stocare stocare de tip Azure Blob
 • Dezvolți soluții care utilizează Azure Cosmos DB
 • Implementezi soluții de identificare și autorizare pentru diferite tipuri de utilizatori
 • Gestionezi serviciul API Management
 • Dezvolți soluții bazate pe evenimente și mesaje

Cerințe preliminare:

Înainte de a urma acest curs, participanții trebuie să aibă:

 • Experiență practică cu soluțiile Azure IaaS și PaaS și Portalul Azure.
 • Experiență de nivel intermediar cu cel puțin unul din următoarele limbaje de programare: C#, JavaScript, Python sau Java
 • Abilitatea de a scrie cod pentru a se conecta și a efectua operațiuni pe un produs de bază de date SQL sau NoSQL. (SQL Server, Oracle, MongoDB, Cassandra sau similar)
 • Experiență în scriere de cod pentru a gestiona autentificarea, autorizarea și alte principii de securitate la nivel intermediar.
 • O înțelegere generală a HTML, a protocolului HTTP și a interfețelor REST API. ü Cunoștințele aferente cursului AZ-900: Azure Fundamentals

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Module 1: Create Azure App Service web apps
 • Learn how Azure App Service functions and how to create and update an app. Explore App Service authentication and authorization, configuring app settings, scale apps, and how to use deployment slots.
Module 2: Implement Azure functions
 • Learn how to create and deploy Azure Functions. Explore hosting options, bindings, triggers, and how to use Durable Functions to define stateful workflows.
Module 3: Develop solutions that use Blob storage
 • Learn how to create Azure Blob storage resources, manage data through the blob storage lifecycle, and work with containers and items by using the Azure Blob storage client library V12 for .NET.
Module 4: Develop solutions that use Azure Cosmos DB
 • Learn how to create Azure Cosmos DB resources with the appropriate consistency levels, choose and create a partition key, and perform data operations by using the .NET SDK V3 for Azure Cosmos DB.
Module 5: Implement infrastructure as a service solutions
 • Learn how to create and deploy virtual machine, deploy resources using Azure Resource Manager templates, and manage and deploy containers.
Module 6: Implement user authentication and authorization
 • Learn how to implement authentication and authorization to resources by using the Microsoft identity platform, Microsoft Authentication Library, shared access signatures, and use Microsoft Graph.
Module 7: Implement secure cloud solutions
 • Learn how to more securely deploy apps in Azure by using Azure Key Vault, managed identities, and Azure App Configuration.
Module 8: Implement API Management
 • Learn how the API Management service functions, how to transform and secure APIs, and how to create a backend API.
Module 9: Develop event-based solutions
 • Learn how to build applications with event-based architectures by integrating Azure Event Grid and Azure Event Hubs in to your solution.
Module 10: Develop message-based solutions
 • Learn how to build applications with message-based architectures by integrating Azure Service Bus and Azure Queue Storage in to your solution.
Module 11: Instrument solutions to support monitoring and logging
 • Learn how to instrument apps to enable Application Insights to monitor performance and help troubleshoot issues.
Module 12: Integrate caching and content delivery within solutions
 • Learn how to improve the performance and scalability of your applications by integrating Azure Cache for Redis and Azure Content Delivery Network in to your solution.

Recomandăm să continui cu:

Îți recomandăm să continui cu Microsoft AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions, un curs pentru dezvoltatori de nivel avansat.

Programe de certificare

Cursul Microsoft AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure îi pregătește pe participanți pentru susținerea examenului AZ-204:Developing Solutions for Microsoft Azure și obținerea certificării Microsoft Certified: Azure Developer Associate .

Candidații pentru acest examen sunt dezvoltatori cloud care participă la toate fazele de dezvoltare, de la definirea și proiectarea cerințelor până la dezvoltare, implementare și întreținere. Ei fac parteneriate cu DBA din cloud, administratori cloud și clienți pentru a implementa soluții.

Candidații ar trebui să cunoască Azure SDK, opțiunile de stocare a datelor, conexiunile de date, API-urile, autentificarea și autorizarea aplicațiilor, calculul și implementarea containerelor, depanare, reglarea performanței și monitorizarea.

Candidații trebuie să aibă 1-2 ani de experiență în dezvoltare profesională și experiență cu Microsoft Azure. Ar trebui să poată programa într-un limbaj acceptat de Azure și ar trebui să fie competenți în utilizarea Azure CLI, Azure PowerShell și alte instrumente.

Microsoft AZ-204 – Developing solutions for Microsoft Azure

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

5
zile

Preț

1200 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

3. Intermediate

Roluri asociate

Developer

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.