Microsoft AZ-120: Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads

Acest curs oferă profesioniștilor IT care au experiență cu soluțiile SAP cum să utilizeze resursele Azure care includ implementarea și configurarea mașinilor virtuale, conturile de stocare și Azure AD care include implementarea și gestionarea identităților hibride.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează tuturor administratorilor Azure care migrează și gestionează soluțiile SAP pe Azure. Se adresează Administratorilor Azure care gestionează serviciile cloud care acoperă stocarea, rețelele și calculează capacitățile cloud, cu o înțelegere profundă a fiecărui serviciu pe întregul ciclu de viață IT.

Aceștia preiau solicitări ale utilizatorilor finali pentru aplicații cloud noi și fac recomandări cu privire la servicii pentru a fi utilizate pentru o performanță și o scară optimă, precum și furnizarea, dimensiunea, monitorizarea și ajustarea, după caz. Acest rol necesită comunicarea și coordonarea cu furnizorii. Administratorii Azure folosesc Portalul Azure și, pe măsură ce devin mai pricepuți, utilizează PowerShell și Interfața liniei de comandă.

Ce vei învăța?

După finalizarea acestui curs, cursanții vor ști:

  • să migreze SAP HANA, S/4HANA, SAP NetWeaver către Azure
  • utilizeze portalul Azure, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI și Resource Manager
  • utilizeze caracteristici de conectivitate, inclusiv conexiuni VNet Peering și conexiuni VNet-to-VNet
  • să lucreze cu Azure Active Directory (AAD) și Azure AD Connect

Cerințe preliminare:

Pentru a putea participa în cadrul acestui curs, participanții trebuie să:

  • posede cunoștințe solide despre aplicațiile SAP, SAP HANA, S/4HANA, SAP NetWeaver, SAP BW, serverele OS pentru aplicații și baze de date.
  • fi urmat Microsoft Azure Administrator (AZ-103) sau Microsoft Solutions Architect (AZ-300), precum și instruirea SAP HANA și Linux.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Este recomandat să continui cu:

Programe de certificare

Acest curs îi pregătește pe studenți pentru susținerea examenului de certificare Microsoft AZ-120.

Detalii curs

Durată

4
zile

Preț

800 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

3. Advanced

Roluri asociate

Administrator

Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DISCUTĂ CU UN CONSULTANT

    Menu