AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

În cadrul acestui curs, studenții vor acumula cunosțințele și abilitățile necesare implementării controalelor de securitate. Aceștia vor identifica și remedia vulnerabilitățile utilizând mai multe instrumente. Acest curs acoperă noțiuni de scripturi și automatizare, virtualizare și arhitectura cloud N-tier.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează tuturor celor care au cel puțin un an de experiență practică în asigurarea sarcinilor de lucru Azure și experiență cu controalele de securitate pentru sarcinile de lucru din Azure.

Ce veți învăța?
  • Descrierea clasificării de date specializate pe Azure
  • Identificarea mecanismelor de protecție a datelor Azure
  • Implementarea metodelor de criptare a datelor Azure
  • Protejarea protocoalele Internet și implementarea acestora pe Azure
  • Descrierea serviciilor și funcțiilor de securitate Azure
Cerințe preliminare:

Pentru a putea participa în cadrul acestui curs, studenții trebuie să aibă cunoștinte de Microsoft Azure Administrator Associate.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Este recomandat să continui cu:
Programe de certificare

Acest curs îi pregătește pe studenți pentru susținerea examenului de certificare Microsoft AZ-500.

Detalii curs

Durată
4
zile

Preț
760 EUR
Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
3. Intermediate
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu