AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

În cadrul acestui curs, studenții vor acumula cunosțințele și abilitățile necesare implementării controalelor de securitate. Aceștia vor identifica și remedia vulnerabilitățile utilizând mai multe instrumente. Acest curs acoperă noțiuni de scripturi și automatizare, virtualizare și arhitectura cloud N-tier.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează tuturor celor care au cel puțin un an de experiență practică în asigurarea sarcinilor de lucru Azure și experiență cu controalele de securitate pentru sarcinile de lucru din Azure.

Ce veți învăța?
 • Descrierea clasificării de date specializate pe Azure
 • Identificarea mecanismelor de protecție a datelor Azure
 • Implementarea metodelor de criptare a datelor Azure
 • Protejarea protocoalele Internet și implementarea acestora pe Azure
 • Descrierea serviciilor și funcțiilor de securitate Azure
Cerințe preliminare:

Pentru a putea participa în cadrul acestui curs, studenții trebuie să aibă cunoștinte de Microsoft Azure Administrator Associate.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului
Module 1: Identity and Access
Lessons
 • Configure Azure Active Directory for Azure workloads and subscriptions
 • Configure Azure AD Privileged Identity Management
 • Configure security for an Azure subscription
Module 2: Platform Protection
Lessons
 • Understand cloud security
 • Build a network
 • Secure network
 • Implement host security
 • Implement platform security
 • Implement subscription security
Module 3: Security Operations
Lessons
 • Configure security services
 • Configure security policies by using Azure Security Center
 • Manage security alerts
 • Respond to and remediate security issues
 • Create security baselines
Module 4: Data and applications
Lessons
 • Configure security policies to manage data
 • Configure security for data infrastructure
 • Configure encryption for data at rest
 • Understand application security
 • Implement security for application lifecycle
 • Secure applications
 • Configure and manage Azure Key Vault
Este recomandat să continui cu:
Programe de certificare

Acest curs îi pregătește pe studenți pentru susținerea examenului de certificare Microsoft AZ-500.

Detalii curs

Durată
4
zile

Preț
760
EUR

Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
3. Intermediate
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu