Microsoft AZ-400 – Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions

Cursul Microsoft AZ-400 – Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions oferă noțiunile și abilitățile necesare proiectării și implementării proceselor și practicilor DevOps.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează tuturor celor care vor să implementeze procesele DevOps sau doresc să susțină examenul de certificare Microsoft Azure DevOps Solutions.

Ce vei învăța?

 • Planifice transformarea cu obiective și termene comune;
 • Selecteze un proiect și să identifice metricii și KPI-urile unui proiect;
 • Creeze o echipă și o structură de organizare agilă;
 • Descrie avantajele utilizării Source Control;
 • Migreze de la TFVC la Git;
 • Scaleze Git pentru Enterprise DevOps;
 • Recomande instrumentele și practicile de gestionare a artefactelor;
 • Extrage pachete comune pentru a permite partajarea și reutilizarea;
 • Migreze și consolideze artefacte;
 • Migreze și integreze măsurile de control ale surselor;
 • Gestioneze configurarea aplicațiilor;
 • Dezvolte o strategie de calitate a proiectului;
 • Planifice practici de dezvoltare sigure și reguli de conformitate;
 • Implementeze și să gestioneze infrastructura construită;
 • Explice de ce contează integrarea continuă;
 • Implementeze integrarea continuă utilizând Azure DevOps;
 • Gestioneze calitatea codului, inclusiv SonarCloud și alte soluții ale instrumentelor;
 • Gestioneze politicile de securitate cu open source, OWASP și WhiteSource Bolt;
 • Implementeze o strategie a containerului incluzând modul în care containerele sunt diferite de mașinile virtuale și modul în care microserviciile utilizează containere;
 • Implementeze containere folosind Docker;
 • Verifice pachetele de software open source pentru securitatea și conformitatea licenței pentru a se alinia la standardele corporative;
 • Configureze accesul securizat la fluxurile de pachete;
 • Inspecteze baza de coduri pentru a identifica dependențele de cod care pot fi convertite în pachete;
 • Identifice și recomande tipuri și versiuni de pachete standardizate în cadrul soluției;
 • Gestioneze securitatea și conformitatea;
 • Facă diferența între o versiune și o implementare;
 • Explice lucrurile care trebuie luate în considerare la proiectarea strategiei de lansare;
 • Clasifice o versiune versus un proces de lansare și descrie cum pot controla calitatea acestora;
 • Explice tiparele de desfășurare, atât în sens tradițional, cât și în sens modern;
 • Aleagă un instrument de gestionare a versiunilor;
 • Explice terminologia utilizată în Azure DevOps și în alte instrumente de gestionare a versiunilor.

Cerințe preliminare:

Sunt necesare cunoștințe despre Azure, version control, Agile software development, principii de core software development.

Este util ca participanții să aibă experiență anterioară într-o organizație care furnizează software.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Module 1: Planning for DevOps
Lessons
 • Transformation Planning
 • Project Selection
 • Team Structures
 • Migrating to Azure DevOps
Lab : Agile Planning and Portfolio Management with Azure Boards

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for the transformation with shared goals and timelines
 • Select a project and identify project metrics and KPIs
 • Create a team and agile organizational structure
 • Design a tool integration strategy
 • Design a license management strategy (e.g. VSTS users)
 • Design a strategy for end-to-end traceability from work items to working software
 • Design an authentication and access strategy
 • Design a strategy for integrating on-premises and cloud resources
Module 2: Getting started with Source Control
Lessons
 • What is Source Control
 • Benefits of Source Control
 • Types of Source Control Systems
 • Introduction to Azure Repos
 • Introduction to GitHub
 • Migrating from Team Foundation Version Control (TFVC) to Git in Azure Repos
 • Authenticating to Git in Azure Repos
Lab : Version Controlling with Git

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the benefits of using Source Control
 • Describe Azure Repos and GitHub
 • Migrate from TFVC to Git
Module 3: Scaling Git for enterprise DevOps
Lessons
 • How to Structure your Git Repo
 • Git Branching Workflows
 • Collaborating with Pull Requests in Azure Repos
 • Why care about GitHooks
 • Fostering Inner Source
Lab : Code Review with Pull Requests

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to structure Git repos
 • Describe Git branching workflows
 • Leverage pull requests for collaboration and code reviews
 • Leverage Git hooks for automation
 • Use git to foster inner source across the organization
Module 4: Consolidating Artifacts & Designing a Dependency Management Strategy
Lessons
 • Packaging Dependencies
 • Package Management
 • Migrating and Consolidating Artifacts
Lab : Updating Packages

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend artifact management tools and practices
 • Abstract common packages to enable sharing and reuse
 • Migrate and consolidate artifacts
 • Migrate and integrate source control measures
Module 5: Implementing Continuous Integration with Azure Pipelines
Lessons
 • The concept of pipelines in DevOps
 • Azure Pipelines
 • Evaluate use of Hosted vs Private Agents
 • Agent Pools
 • Pipelines and Concurrency
 • Azure DevOps and Open Source Projects (Public Projects)
 • Azure Pipelines YAML vs Visual Designer
 • Continuous Integration Overview
 • Implementing a Build Strategy
 • Integration with Azure Pipelines
 • Integrate External Source Control with Azure Pipelines
 • Set Up Private Agents
 • Analyze and Integrate Docker Multi-Stage Builds
Lab : Enabling Continuous Integration with Azure Pipelines
Lab : Integrating External Source Control with Azure Pipelines
Lab : Integrate Jenkins with Azure Pipelines
Lab : Deploying a Multi-Container Application

After completing this module, students will be able to:

 • Implement and manage build infrastructure
 • Explain why continuous integration matters
 • Implement continuous integration using Azure DevOps
Module 6: Managing Application Config and Secrets
Lessons
 • Introduction to Security
 • Implement secure and compliant development process
 • Rethinking application config data
 • Manage secrets, tokens, and certificates
 • Implement tools for managing security and compliance in a pipeline
Lab : Integrating Azure Key Vault with Azure DevOps

After completing this module, students will be able to:

 • Manage application config and secrets
Module 7: Managing Code Quality and Security Policies
Lessons
 • Managing Code Quality
 • Managing Security Policies
Lab : Managing Technical Debt with Azure DevOps and SonarCloud

After completing this module, students will be able to:

 • Manage code quality including: technical debt SonarCloud, and other tooling solutions
 • Manage security policies with open source and OWASP
Module 8: Implementing a Container Build Strategy
Lessons
 • Implementing a Container Build Strategy
Lab : Modernizing Existing ASP.NET Apps with Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Implement a container strategy including how containers are different from virtual machines and how microservices use containers
 • Implement containers using Docker
Module 9: Manage Artifact versioning, security & compliance
Lessons
 • Package security
 • Open source software
 • Integrating license and vulnerability scans
 • Implement a versioning strategy (git version)
Lab : Manage Open Source Security and License with WhiteSource

After completing this module, students will be able to:

 • Inspect open source software packages for security and license compliance to align with corporate standards
 • Configure build pipeline to access package security and license rating
 • Configure secure access to package feeds
 • Inspect codebase to identify code dependencies that can be converted to packages
 • Identify and recommend standardized package types and versions across the solution
 • Refactor existing build pipelines to implement version strategy that publishes packages
 • Manage security and compliance
Module 10: Design a Release Strategy
Lessons
 • Introduction to Continuous Delivery
 • Release strategy recommendations
 • Building a High-Quality Release pipeline
 • Choosing a deployment pattern
 • Choosing the right release management tool

After completing this module, students will be able to:

 • Differentiate between a release and a deployment
 • Define the components of a release pipeline
 • Explain things to consider when designing your release strategy
 • Classify a release versus a release process and outline how to control the quality of both
 • Describe the principle of release gates and how to deal with release notes and documentation
 • Explain deployment patterns, both in the traditional sense and in the modern sense
 • Choose a release management tool
Module 11: Set up a Release Management Workflow
Lessons
 • Create a Release Pipeline
 • Provision and Configure Environments
 • Manage and Modularize Tasks and Templates
 • Integrate Secrets with the release pipeline
 • Configure Automated Integration and Functional Test Automation
 • Automate Inspection of Health
Lab : Configuring Pipelines as Code with YAML
Lab : Setting up secrets in the pipeline with Azure Key vault
Lab : Setting up and Running Functional Tests
Lab : Using Azure Monitor as release gate
Lab : Creating a release Dashboard

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the terminology used in Azure DevOps and other Release Management Tooling
 • Describe what a Build and Release task is, what it can do, and some available deployment tasks
 • Classify an Agent, Agent Queue, and Agent Pool
 • Explain why you sometimes need multiple release jobs in one release pipeline
 • Differentiate between multi-agent and multi-configuration release job
 • Use release variables and stage variables in your release pipeline
 • Deploy to an environment securely using a service connection
 • Embed testing in the pipeline
 • List the different ways to inspect the health of your pipeline and release by using alerts, service hooks, and reports
 • Create a release gate
Module 12: Implement an appropriate deployment pattern
Lessons
 • Introduction to Deployment Patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Feature Toggles
 • Canary Releases
 • Dark Launching
 • AB Testing
 • Progressive Exposure Deployment
Lab : Feature Flag Management with LaunchDarkly and Azure DevOps

After completing this module, students will be able to:

 • Describe deployment patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Implement Canary Release
 • Implement Progressive Exposure Deployment
Module 13: Implement process for routing system feedback to development teams
Lessons
 • Implement Tools to Track System Usage, Feature Usage, and Flow
 • Implement Routing for Mobile Application Crash Report Data
 • Develop Monitoring and Status Dashboards
 • Integrate and Configure Ticketing Systems
Lab : Monitoring Application Performance

After completing this module, students will be able to:

 • Configure crash report integration for client applications
 • Develop monitoring and status dashboards
 • Implement routing for client application crash report data
 • Implement tools to track system usage, feature usage, and flow
 • Integrate and configure ticketing systems with development team’s work management
Module 14: Implement a mobile DevOps strategy
Lessons
 • Introduction to Mobile DevOps
 • Introduction to Visual Studio App Center
 • Manage mobile target device sets and distribution groups
 • Manage target UI test device sets
 • Provision tester devices for deployment
 • Create public and private distribution groups

After completing this module, students will be able to:

 • Implement a mobile DevOps strategy
Module 15: Infrastructure and Configuration Azure Tools
Lessons
 • Infrastructure as Code and Configuration Management
 • Create Azure Resources using ARM Templates
 • Create Azure Resources using Azure CLI
 • Create Azure Resources by using Azure PowerShell
 • Desired State Configuration (DSC)
 • Azure Automation with DevOps
 • Additional Automation Tools
Lab : Azure Deployments using Resource Manager Templates

After completing this module, students will be able to:

 • Apply infrastructure and configuration as code principles
 • Deploy and manage infrastructure using Microsoft automation technologies such as ARM templates, PowerShell, and Azure CLI
Module 16: Azure Deployment Models and Services
Lessons
 • Deployment Modules and Options
 • Azure Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Services
 • Azure Platform-as-a-Service (PaaS) services
 • Serverless and HPC Computer Services
 • Azure Service Fabric
Lab : Azure Automation – IaaS or PaaS deployment

After completing this module, students will be able to:

 • Describe deployment models and services that are available with Azure
Module 17: Create and Manage Kubernetes Service Infrastructure
Lessons
 • Azure Kubernetes Service
Lab : Deploying a multi-container application to Azure Kubernetes Service

After completing this module, students will be able to:

 • Deploy and configure a Managed Kubernetes cluster
Module 18: Third Party Infrastructure as Code Tools available with Azure
Lessons
 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Terraform
Lab : Infrastructure as Code
Lab : Automating Your Infrastructure Deployments in the Cloud with Terraform and Azure Pipelines

After completing this module, students will be able to:

 • Deploy and configure infrastructure using 3rd party tools and services with Azure, such as Chef, Puppet, Ansible, SaltStack, and Terraform
Module 19: Implement Compliance and Security in your Infrastructure
Lessons
 • Security and Compliance Principles with DevOps
 • Azure security Center
Lab : Implement Security and Compliance in an Azure DevOps Pipeline

After completing this module, students will be able to:

 • Define an infrastructure and configuration strategy and appropriate toolset for a release pipeline and application infrastructure
 • Implement compliance and security in your application infrastructure
Module 20: Recommend and design system feedback mechanisms
Lessons
 • The inner loop
 • Continuous Experimentation mindset
 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyze user feedback
 • Design process to automate application analytics
Lab : Integration between Azure DevOps and Teams

After completing this module, students will be able to:

 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyze user feedback from external sources
 • Design routing for client application crash report data
 • Recommend monitoring tools and technologies
 • Recommend system and feature usage tracking tools
Module 21: Optimize feedback mechanisms
Lessons
 • Site Reliability Engineering
 • Analyze telemetry to establish a baseline
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts
 • Analyze alerts to establish a baseline
 • Blameless Retrospectives and a Just Culture

After completing this module, students will be able to:

 • Analyze alerts to establish a baseline
 • Analyze telemetry to establish a baseline
 • Perform live site reviews and capture feedback for system outages
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts

Recomandăm să continui cu:

Nu există cursuri recomandate după finalizarea acestui curs.

Programe de certificare

Nu sunt programe de ceritifcare pentru acest curs.

Microsoft AZ-400 – Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

4
zile

Preț

1000 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

4. Expert

Roluri asociate

Cloud Manager, DevOps

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.