Microsoft AZ-020 – Microsoft Azure solutions for AWS developers

Acest curs a fost retras din portofoliul vendorului. Solicitați mai multe informații folosind butonul corespunzător de mai jos.

Cursul Microsoft AZ-020 – Microsoft Azure solutions for AWS developers este creat pentru a le oferi developerilor AWS (Amazon Web Services) cunoștințele necesare pregătirii soluțiilor end-to-end în Microsoft Azure.

Cui i se adresează?

Developerilor AWS cu experiență.

Ce vei învăța?

Cursanții vor construi soluții Azure App Service Web App și Azure Functions. Vor utiliza blob sau stocarea Cosmos DB în soluții, vor implementa soluții cloud securizate care includ autentificarea și autorizarea utilizatorului, vor implementa gestionarea API și dezvolta soluții bazate pe evenimente și mesaje și vor monitoriza, depana și optimiza soluțiile Azure.

Cerințe preliminare:

Pentru a participa în cadrul cursului, studenții trebuie să:

 • aibă experiență profesională de 1-2 ani și experiență cu AWS.
 • poată programa într-un limbaj acceptat Azure.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Module 1: Create Azure App Service Web Apps

Students will learn how to build a web application on the Azure App Service platform. They will learn how the platform functions and how to create, configure, scale, secure, and deploy to the App Service platform.

Lessons
 • Azure App Service core concepts
 • Creating an Azure App Service Web App
 • Configuring and Monitoring App Service apps
 • Scaling App Service apps
 • Azure App Service staging environments
Module 2: Implement Azure functions

This module covers creating Functions apps, and how to integrate triggers and inputs/outputs in to the app.

Lessons
 • Azure Functions overview
 • Developing Azure Functions
 • Implement Durable Functions
Module 3: Develop solutions that use blob storage

Students will learn how Azure Blob storage works, how to manage data through the hot/cold/archive blob storage lifecycle, and how to use the Azure Blob storage client library to manage data and metadata. Also, students will learn how to create an ARM (Azure Resource Manager) Template.

Lessons
 • Azure Blob storage core concepts
 • Managing the Azure Blob storage lifecycle
 • Working with Azure Blob storage
 • Create an Azure Resource Manager Template
Module 4: Develop solutions that use Cosmos DB storage

Students will learn how Cosmos DB is structured and how data consistency is managed. Students will also learn how to create Cosmos DB accounts and create databases, containers, and items by using a mix of the Azure Portal and the .NET SDK.

Lessons
 • Azure Cosmos DB overview
 • Azure Cosmos DB data structure
 • Working with Azure Cosmos DB resources and data
 • Create and deploy ARM templates
Module 5: Create and deploy Azure Resource Manager (ARM) templates

Students will learn how to create and deploy Azure Resource Manager templates that can be used to speed new deployment and create consistency across resources.

Lessons
 • Create and deploy ARM templates
Module 6: Implement user authentication and authorization

Students will learn how to leverage the Microsoft Identity Platform v2.0 to manage authentication and access to resources. Students will also learn how to use the Microsoft Authentication Library and Microsoft Graph to authenticate a user and retrieve information stored in Azure, and how and when to use Shared Access Signatures.

Lessons
 • Implementing Microsoft idenity platform
 • Implement Microsoft Authentication Library
 • Secure app configuration data by using Azure App Configuration
Module 7: Implement secure cloud solutions

This module covers how to secure the information (keys, secrets, certificates) an application uses to access resources. It also covers securing application configuration information.

Lessons
 • Manage keys, secrets, and certificates by using the KeyVault API
 • Implement Managed Identities for Azure resources
 • Secure app configuration data by using Azure App Configuration
Module 8: Implement API Management

Students will learn how to publish APIs, create policies to manage information shared through the API, and to manage access to their APIs by using the Azure API Management service.

Lessons
 • Implement API Management
 • Defining policies for APIs
 • Securing your APIs
Module 9: Develop event-based solutions

Students will learn how to build applications with event-based architectures.

Lessons
 • Implement Azure Event Grid
 • Implement Azure Event Hubs
 • Implement Azure Notification Hub
Module 10: Develop message-based solutions

Students will learn how to build applications with message-based architectures.

Lessons
 • Implement solutions that use Azure Service Bus
 • Implement solutions that use Azure Queue Storage queues
Module 11: Monitor and optimize Azure solutions

This module teaches students how to instrument their code for telemetry.

Lessons
 • Applications of Azure Application Insights
 • Instrument an app for monitoring

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

Acest curs îi pregătește pe cursanți pentru susținerea examenului de certificare Microsoft AZ-203 sau Microsoft AZ-204.

Microsoft AZ-020 – Microsoft Azure solutions for AWS developers

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

3
zile

Preț

720 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

3. Intermediate

Roluri asociate

Developer

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.