Microsoft AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

Cursul AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions de 3 zile îi învață pe inginerii de rețea cum să proiecteze, să implementeze și să întrețină soluții de rețea Azure. Acest curs acoperă procesul de proiectare, implementare și gestionare a infrastructurii de rețea Azure de bază, conexiuni de rețea hibridă, load balancing traffic, rutare a rețelei, acces privat la serviciile Azure, securitate și monitorizare a rețelei. Aflați cum să proiectați și să implementați o infrastructură de rețea sigură, fiabilă în Azure și cum să stabiliți o conectivitate hibridă, cu rutare, acces privat la serviciile Azure și monitorizare în Azure.

Cui i se adresează?

Cursul Microsoft AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions este creat pentru inginerii de rețea care doresc să se specializeze în soluții de rețea Azure.

Un inginer Azure Network proiectează și implementează infrastructura de bază de rețea Azure, conexiuni hibride de rețea, load balance traffic, rutare a rețelei, acces privat la serviciile Azure, securitate și monitorizare a rețelei. Inginerul de rețea Azure va gestiona soluțiile de rețea pentru performanță, rezistență, scalare și securitate optime.

Ce vei învăța?

În cadrul cursului Microsoft AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions vei învăța să:

 • Proiectezi, implementezi și gestionezi conexiunile de rețea hibride
 • Proiectezi, implementezi infrastructura de bază de rețea Azure
 • Proiectezi, implementezi rutarea și echilibrarea încărcării în Azure
 • Securizezi și monitorizezi rețelele
 • Proiectezi, implementezi accesul privat la Serviciile Azure

Cerințe preliminare:

Înainte de a urma acest curs, participanții trebuie să aibă cunoștințe solide:

 • Aferente cursului Microsoft AZ-900: Azure Fundamentals
 • Aferente cursului Microsoft AZ-104: Microsoft Azure Administrator
 • Despre rețelele de întreprindere, infrastructura locală sau cloud și securitatea rețelei.
 • Despre tehnologiilor de virtualizare on-premise, inclusiv: VM, rețele virtuale și hard disk-uri virtuale.
 • Despre configurațiile de rețea, inclusiv TCP/IP, Sistemul de nume de domeniu (DNS), rețelele private virtuale (VPN), firewall-urile și tehnologiile de criptare.
 • Despre metodelor hibride de conectivitate la rețea, cum ar fi VPN.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Module 1: Introduction to Azure Virtual Networks

In this module you will learn how to design and implement fundamental Azure Networking resources such as virtual networks, public and private IPs, DNS, virtual network peering, routing, and Azure Virtual NAT.

Lessons

 • Explore Azure Virtual Networks
 • Configure public IP services
 • Design name resolution for your Virtual Network
 • Enable Cross-VNet connectivity with peering
 • Implement virtual network traffic routing
 • Configure internet access with Azure Virtual NAT

Lab : Exercise: design and implement a Virtual Network in Azure

Lab : Exercise: configure DNS settings in Azure

Lab : Exercise: connect two Azure Virtual Networks using global virtual network peering

After completing this module, students will be able to:

 • Implement virtual networks
 • Configure public IP services
 • Configure private and public DNS zones
 • Design and implement cross-VNET connectivity
 • Implement virtual network routing
 • Design and implement an Azure Virtual Network NAT
Module 2: Design and Implement Hybrid Networking

In this module you will learn how to design and implement hybrid networking solutions such as Site-to-Site VPN connections, Point-to-Site VPN connections, Azure Virtual WAN and Virtual WAN hubs.

Lessons

 • Design and implement Azure VPN Gateway
 • Connect networks with Site-to-site VPN connections
 • Connect devices to networks with Point-to-site VPN connections
 • Connect remote resources by using Azure Virtual WANs
 • Create a network virtual appliance (NVA) in a virtual hub

Lab : Exercise: create a Virtual WAN by using Azure Portal

Lab : Exercise: create and configure a virtual network gateway

After completing this module, students will be able to:

 • Design and implement a site-to-site VPN connection
 • Design and implement a point-to-site VPN connection
 • Design and implement Azure Virtual WAN Resources
Module 3: Design and implement Azure ExpressRoute

In this module you will learn how to design and implement Azure ExpressRoute, ExpressRoute Global Reach, ExpressRoute FastPath and ExpressRoute Peering options.

Lessons

 • Explore Azure ExpressRoute
 • Design an ExpressRoute deployment
 • Configure peering for an ExpressRoute deployment
 • Connect an ExpressRoute circuit to a VNet
 • Connect geographically dispersed networks with ExpressRoute global reach
 • Improve data path performance between networks with ExpressRoute FastPath
 • Troubleshoot ExpressRoute connection issues

Lab : Exercise: configure an ExpressRoute gateway

Lab : Exercise: provision an ExpressRoute circuit

After completing this module, students will be able to:

 • Design and implement Expressroute
 • Design and implement Expressroute Direct
 • Design and implement Expressroute FastPath
Module 4: load balancing non-HTTP(S) traffic in Azure

In this module you will learn how to design and implement load balancing solutions for non-HTTP(S) traffic in Azure with Azure Load balancer and Traffic Manager.

Lessons

 • Explore load balancing
 • Design and implement Azure load balancer using the Azure portal
 • Explore Azure Traffic Manager

Lab : Exercise: create a Traffic Manager profile using the Azure portal

Lab : Exercise: create and configure an Azure load balancer

After completing this module, students will be able to:

 • Design and implement Azure Laod Balancers
 • Design and implement Azure Traffic Manager
Module 5: Load balancing HTTP(S) traffic in Azure

In this module you will learn how to design and implement load balancing solutions for HTTP(S) traffic in Azure with Azure Application gateway and Azure Front Door.

Lessons

 • Design Azure application gateway
 • Configure Azure application gateway
 • Design and configure Azure front door

Lab : Exercise: deploy Azure application gateway

Lab : Exercise: create a front door for a highly available web application

After completing this module, students will be able to:

 • Design and implement Azure Application Gateway
 • Implement Azure Front Door
Module 6: Design and implement network security

In this module you will learn to design and imponent network security solutions such as Azure DDoS, Azure Firewalls, Network Security Groups, and Web Application Firewall.

Lessons

 • Secure your virtual networks in the Azure portal
 • Deploy Azure DDoS Protection by using the Azure portal
 • Deploy Network Security Groups by using the Azure portal
 • Design and implement Azure Firewall
 • Working with Azure Firewall Manager
 • Implement a Web Application Firewall on Azure Front Door

Lab : Exercise: deploy and configure Azure Firewall using the Azure portal

Lab : Exercise: secure your virtual hub using Azure Firewall Manager

Lab : Exercise: configure DDoS Protection on a virtual network using the Azure portal

After completing this module, students will be able to:

 • Configure and monitor an Azure DDoS protection plan
 • implement and manage Azure Firewall
 • Implement network security groups
 • Implement a web application firewall (WAF) on Azure Front Door
Module 7: Design and implement private access to Azure Services

In this module you will learn to design and implement private access to Azure Services with Azure Private Link, and virtual network service endpoints.

Lessons

 • Explain virtual network service endpoints
 • Define Private Link Service and private endpoint
 • Integrate Private Link with DNS
 • Integrate your App Service with Azure virtual networks

Lab : Exercise: restrict network access to PaaS resources with virtual network service endpoints

Lab : Exercise: create an Azure private endpoint using Azure PowerShell

After completing this module, students will be able to:

 • Explain virtual network service endpoints
 • Design and configure private endpoints
 • Define the difference between Private Link Service and private endpoints
 • Integrate Private Link with DNS
 • Design and configure access to service endpoints
 • Integrate your App Service with Azure virtual networks
Module 8: Design and implement network monitoring

In this module you will learn to design and implement network monitoring solutions such as Azure Monitor and Network watcher.

Lessons

 • Monitor your networks with Azure Monitor
 • Monitor your networks with Azure Network Watcher

Lab : Exercise: Monitor a load balancer resource by using Azure Monitor

After completing this module, students will be able to:

 • Configure network health alerts and logging by using Azure Monitor
 • Create and configure a Connection Monitor instance
 • Configure and use Traffic Analytics
 • Configure NSG flow logs
 • Enable and configure diagnostic logging
 • Configure Azure Network Watcher

Recomandăm să continui cu:

Momentan acesta este cel mai specializat curs in această tehnologie din portofoliul vendorului Microsoft.

Programe de certificare

Cursul Microsoft AZ-700 îi pregătește pe participanți pentru susținerea examenului AZ-700:Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions  și obținerea certificării Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate .

 

Candidații la acest examen ar trebui să aibă experiență în materie în planificarea, implementarea și întreținerea soluțiilor de rețea Azure, inclusiv rețele hibride, conectivitate, rutare, securitate și acces privat la serviciile Azure.

Candidații la acest examen ar trebui să aibă, de asemenea, abilități experte de administrare Azure, pe lângă experiența și cunoștințele extinse despre rețele, conexiuni hibride și securitatea rețelei.

Microsoft AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

3
zile

Preț

720 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

2. Intermediate

Roluri asociate

Network Engineer

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.