Microsoft AZ-220 – Microsoft Azure IoT Developer

Acest curs a fost retras din portofoliul vendorului. Solicitați mai multe informații folosind butonul corespunzător de mai jos.

Cursul Microsoft AZ-220 – Microsoft Azure IoT Developer oferă participanților abilitățile și cunoștințele necesare pentru a crea și menține cu succes porțiunile de cloud și margini ale unei soluții Azure IoT.

Cui i se adresează?

 • IoT Developers

Ce vei învăța?

După finalizarea acestui curs, participanții vor știi să:

 • creeze, configureze și să gestioneze un hub Azure IoT;
 • furnizeze dispozitive folosind IoT Hub și DPS;
 • stabilească o comunicare sigură între 2 sensuri între dispozitive și IoT Hub;
 • implementeze procesarea mesajelor folosing rutarea IoT Hub și Azure Stream Analytics.
 • configureze conexiunea la Time Series Insights și să susțină cerințele de integrare a afacerii;
 • implementeze scenarii IoT Edge folosind module de piață și diverse modele de gateway edge;
 • implementeze scenarii IoT Edge care necesită dezvoltarea și implementarea de module și containere personalizate;
 • implemneteze gestionarea dispozitivului folosind dispozitive identice și metode directe;
 • implementeze monitorizarea, logarea soluției și diagnosticarea acesteia;
 • recunoască și să abordeze problemele de securitate și implementeaze Azure Security Center pentru IoT;
 • creeze o soluție IoT utilizând Azure IoT Central.

Cerințe preliminare:

Este necesară experiență în dezvoltare software, precum și în procesarea datelor (înțelegere la nivel general).

Pe lângă aceste noțiuni, cursanții trebuie să aibă cunoștințe de bază privind  implementările PaaS, Saas și IaaS. Este recomandat ca studenții să fi parcurs cursul Microsoft AZ-900: Azure Fundamentals sau să dețină cunoștințele echivalente.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Module 1: Introduction to IoT and Azure IoT Services

In this module, students will begin by examining the business considerations for various IoT implementations and reviewing how the Azure IoT Reference Architecture supports IoT solutions. This module also provides students with an overview of the Azure services commonly used in an IoT solution and provides an introduction to the Azure portal.

Lessons
 • Business Opportunities for IoT
 • Introduction to IoT Solution Architecture
 • IoT Hardware and Cloud Services
 • Lab Scenarios for this Course
Lab : Getting Started with Azure
Lab : Setting Started with Azure IoT Services

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how IoT and Azure IoT could be applied to their business
 • Describe the core components of an Azure IoT Solution Architecture
 • Describe the Azure IoT Services and how they relate to an IoT solution
 • Create an Azure account and use the Azure portal to create an IoT Hub and DPS service
Module 2: Devices and Device Communication

In this module, students will take a closer look at the Azure IoT Hub service and will learn how to configure secure two-way communication between IoT hub and devices. Students will also be introduced to IoT Hub features such as Device Twins and IoT Hub Endpoints that will be explored in more depth as the course continues.

Lessons
 • IoT Hub and Devices
 • IoT Developer Tools
 • Device Configuration and Communication
Lab : Setup the Development Environment
Lab : Connect IoT Device to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the core features of the IoT Hub services
 • Describe the lifecycle of an Azure IoT device
 • Describe how IoT Hub manages device identities and implements other security features
 • Register devices with the IoT Hub using the Azure portal, Azure CLI, and Visual Studio Code
 • Implement the IoT Hub Device and Service SDKs
Module 3: Device Provisioning at Scale

In this module, students will focus on device provisioning and how to configure and manage the Azure Device Provisioning Service. Students will learn about the enrollment process, auto-provisioning and re-provisioning, disenrollment, and how to implement various attestation mechanisms.

Lessons
 • Device Provisioning Service Terms and Concepts
 • Configure and Manage the Device Provisioning Service
 • Device Provisioning Tasks
Lab : Individual Enrollment of Devices in DPS
Lab : Automatic Enrollment of Devices in DPS

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the process of device provisioning and the features of the Device Provisioning Service
 • Explain the security considerations associated with device provisioning and how they are managed
 • Implement the Device Provisioning Service SDKs
 • Manage the device enrollment process, including deprovisioning and disenrollment
Module 4: Message Processing and Analytics

In this module, students will examine how IoT Hub and other Azure services can be used to process messages. Students will begin with an investigation of how to configure message and event routing and how to implement routing to built-in and custom endpoints. Students will learn about some of the Azure storage options that are common for IoT solutions. To round out his module, students will implement Azure Stream Analytics and queries for a number of ASA patterns.

Lessons
 • Messages and Message Processing
 • Data Storage Options
 • Azure Stream Analytics
Lab : Device Message Routing
Lab : Filtering and Aggregating Message Data

After completing this module, students will be able to:

 • Configure message and event routing
 • Route data to the built-in and custom endpoints
 • Implement message enrichment
 • Implement Azure Stream Analytics Inputs, Queries, and Outputs
 • Store message data in a warm storage for historical purposes and additional analysis
 • Use an Azure Function within a message processing and analytics solution
Module 5: Insights and Business Integration

In this module, students will learn about the Azure services and other Microsoft tools that can be used to generate business insights and enable business integration. Students will implement Azure Logic Apps and Event Grid, and they will configure the connection and data transformations for data visualization tools such as Time Series Insights and Power BI.

Lessons
 • Business Integration for IoT Solutions
 • Data Visualization with Time Series Insights
 • Data Visualization with Power BI
Lab : Integrate IoT Hub with Event Grid
Lab : Explore and Analyze Time Stamped Data with Time Series Insights

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the options for business integration within an IoT solution and how to achieve them
 • Develop business integration support using Logic Apps and Event Grid
 • Configure IoT Data for Visualization in Time Series Insights
 • Configure IoT Data for Visualization in Power BI
Module 6: Azure IoT Edge Deployment Process

In this module, students will learn how to deploy a module to an Azure IoT Edge device. Students will also learn how to configure and use an IoT Edge device as a gateway device.

Lessons
 • Introduction to Azure IoT Edge
 • Edge Deployment Process
 • Edge Gateway Devices
Lab : Introduction to IoT Edge
Lab : Set Up an IoT Edge Gateway

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the difference between an IoT device and an IoT Edge device
 • Configure an IoT Edge device
 • Implement an IoT Edge deployment using a deployment manifest
 • Configure an IoT Edge device as a gateway device
Module 7: Azure IoT Edge Modules and Containers

In this module, students will develop and deploy custom edge modules, and will implement support for an offline scenario that relies on local storage. Students will use Visual Studio Code to build custom modules as containers using a supported container engine.

Lessons
 • Develop Custom Edge Modules
 • Offline and Local Storage
Lab : Develop, Deploy, and Debug a Custom Module on Azure IoT Edge
Lab : Run an IoT Edge Device in Restricted Network and Offline

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the requirements for building a custom edge module
 • Configure Visual Studio Code for developing containerized modules
 • Deploy a custom module to an IoT Edge device
 • Implement local storage on an IoT Edge device in support of an offline scenario
Module 8: Device Management

In this module, students will learn how to implement device management for their IoT solution. Students will develop device management solutions that use devoice twins and solutions that use direct methods.

Lessons
 • Introduction to IoT Device Management
 • Manage IoT and IoT Edge Devices
 • Device Management at Scale
Lab : Remotely Monitor and Control Devices with Azure IoT Hub
Lab : Automatic Device Management

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the most common device management patterns and configuration best practices
 • Describe when and how to use device twins and direct methods to implement device management
 • Implement device management for various patterns using device twins and direct methods
 • Implement device management at scale using automatic device management and jobs
Module 9: Solution Testing, Diagnostics, and Logging

In this module, students will configure logging and diagnostic tools that help developers to test their IoT solution. Students will use IoT Hub and Azure Monitor to configure alerts and track conditions such as device connection state that can be used to troubleshoot issues.

Lessons
 • Monitoring and Logging
 • Troubleshooting
Lab : Configure Metrics and Logs in Azure IoT Hub
Lab : Monitor and Debug Connection Failures

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the options for monitoring and logging an Azure IoT solution
 • Configure Azure Monitor to support of an IoT solution
 • Configure IoT Hub Metrics to support of an IoT solution
 • Implement diagnostics logging
 • Troubleshoot IoT device connection and communication issues
Module 10: Azure Security Center and IoT Security Considerations

In this module, students will examine the security considerations that apply to an IoT solution. Students will begin by investigating security as it applies to the solution architecture and best practices, and then look at how Azure Security Center for IoT supports device deployment and IoT Hub integration. Students then use Azure Security Center for IoT Agents to enhance the security of their solution.

Lessons
 • Security Fundamentals for IoT Solutions
 • Introduction to Azure Security Center for IoT
 • Enhance Protection with Azure Security Center for IoT Agents
Lab : Implementing Azure Security Center for IoT

After completing this module, students will be able to:

 • Describe security concerns and best practices for an IoT solution
 • Describe the Azure IoT Security Architecture and Threat Modeling
 • Describe the features and support provided by Azure Security Center for IoT
 • Configure Security Agents and Security Module Twins
 • Aggregate Azure Security Center for IoT Events
Module 11: Build an IoT Solution with IoT Central

In this module, students will learn how configure and implement Azure IoT Central as a SaaS solution for IoT. Students will begin with a high-level investigation of IoT Central and how it works. With a basic understanding of IoT central establish, students will move on to creating and managing device templates, and then managing devices in their IoT Central application.

Lessons
 • Introduction to IoT Central
 • Create and Manage Device Templates
 • Manage Devices in Azure IoT Central
Lab : Get Started with Azure IoT Central
Lab : Implementing IoT Solutions with Azure IoT Central

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the difference between Azure IoT Central and the Azure IoT PaaS services
 • Describe the features provided by Azure IoT Central
 • Describe the purpose and components of a Device Template
 • Create and publish a Device Template
 • Manage devices using rules and notifications
 • Mange devices at scale using jobs

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

Acest curs îi pregătește pe participanți pentru susținerea examenului de certificare Microsoft AZ-220.

Microsoft AZ-220 – Microsoft Azure IoT Developer

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

4
zile

Preț

1000 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

3. Intermediate

Roluri asociate

Developer

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.