Microsoft AZ-030 – Microsoft Azure technologies for AWS architects

Acest curs a fost retras din portofoliul vendorului. Solicitați mai multe informații folosind butonul corespunzător de mai jos.

Cursul Microsoft AZ-030 – Microsoft Azure technologies for AWS architects îi învață pe Arhitecții de Soluții AWS cum să traducă cerințele de business în soluții Azure scalabile, sigure și fiabile.

Cui i se adresează?

Arhitecților AWS Cloud cu expertiză în proiectarea și implementarea soluțiile care rulează pe AWS, care își doresc să proiecteze pentru Microsoft Azure.

Ce vei învăța?

Lecțiile includ noțiuni privind virtualizarea, automatizarea, rețelistică, data platform, securitate, identitate, storage și infrastructura aplicației.

La finalul cursului, studenții își vor însuși următoarele abilități:

 • vor ști să implementeze soluții de identitate care acoperă funcții locale și cloud;
 • vor ști să monitorizeze soluțiile pentru colectarea, combinarea și analizarea datelor din diferite surse;
 • vor fi capabili să gestioneze abonamentele, conturile, politicile Azure și controlul accesului bazat pe roluri;
 • vor administra Azure utilizând Resource Manager, portalul Azure, Cloud Shell și CLI;
 • vor ști să configureze soluții de conectivitate precum VNet Peering și virtual network gateways;
 • vor ști să administreze serviciul de aplicații Azure, instanțele de containere Azure și Kubernetes.

Cerințe preliminare:

Pentru a participa în cadrul acestui curs, studenții trebuie să:

 • aibă experiență (> 1 an) ca arhitect AWS proiectant de soluții cloud sigure și scalabile AWS în structurile de stocare, calcul, rețea și interacțiunea cu resurse/servicii externe;
 • înțeleagă tehnologiile de virtualizare la fața locului, inclusiv: VM-uri, rețea virtuală și hard disk-uri virtuale;
 • înțeleagă configurația rețelei, inclusiv TCP / IP, Domain Name System (DNS), rețelele private virtuale (VPN), firewall-urile și tehnologiile de criptare;
 • înțeleagă conceptele Active Directory, incluzând domenii, forests, controlere de domenii, replicare, protocolul Kerberos și Lightweight Directory Access Protocol (LDAP);
 • înțeleagă reziliența și recuperarea dezastrelor, inclusiv operațiuni de backup și restaurare;
 • înțeleagă fundamentele de programare și utilizarea unui limbaj de script.

Candidații vor fi familiarizați cu administrarea Azure, procesele de dezvoltare Azure și procesele DevOps.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Module 1: Introduction to Azure

In this module, you’ll learn about how Azure organizes subscriptions and accounts, and you can set up resource groups and templates to standardize creation and life-cycle management of your resources.

Lessons
 • Subscriptions and accounts
 • Resource groups and templates in Azure Resource Manager

After completing this module you will be able to:

 • Determine the type of account and subscription best suited to your solution.
 • Create resource groups and templates to standardize and manage solutions.
Module 2: Azure global infrastructure

In this module, you’ll see the worldwide architecture of Microsoft Azure and how that architecture affects the availability and reliability of your applications and sites.

Lessons
 • Azure regions
 • Azure Availability Zones
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Implement an architecture that provides the availability and reliability required by your solution.
Module 3: Implement Azure Active Directory

In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.

Lessons
 • Introduction to Azure Active Directory
 • Domains and custom domains
 • Safety features
 • Guest users in Azure Active Directory
 • Manage multiple directories
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Secure identities with Azure Active Directory.
 • Implement users and groups.
Module 4: Implement and manage hybrid identities

In this module, you will learn how to extend your on-premise Active Directory accounts to the cloud, and how to sync the accounts.

Lessons
 • Introduction to Azure AD Connect
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Use your on-premise Active Directory account to authenticate to your cloud solution.
 • Sync accounts between on-premise and the cloud.
Module 5: Implement virtual networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, Azure DNS, network security groups, and Azure Firewall.

Lessons
 • Azure Virtual Network and VNet peering
 • VPN and ExpressRoute connections
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Design virtual networks with security in mind.
Module 6: Implement VMs for Windows and Linux

In this module, you will learn how to configure VMs for high availability and how to deploy and configure scale sets.

Lessons
 • Configure high availability
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Implement VMs to create high availability solutions.
 • Deploy and configure scale sets.
Module 7: Implement load balancing and network security

In this module, you will learn how to implement Azure Load Balancer, and how to set up security groups.

Lessons
 • Implement Azure Load Balancer
 • Implement an Azure Application Gateway
 • Implement Azure Firewall
 • Implement network security groups and application security groups
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Implement the components of load balancing.
 • Set up network and application security groups.
Module 8: Implement container-based applications

In this module, you will learn how to configure the Azure Kubernetes Service and how to publish a solution on an Azure container.

Lessons
 • Configure Azure Kubernetes Service
 • Publish a solution on an Azure Container Instance
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Configure Azure Kubernetes Service for your solution.
 • Publish your solution on an Azure Container Instance.
Module 9: Implement an application infrastructure

In this module, you’ll learn the basics of selecting an App Service plan, configuring your plan, and setting up Logic Apps and Azure Functions.

Lessons
 • Create an App Service plan
 • Create and configure Azure App Service
 • Configure networking for an App Service
 • Introduction to Logic Apps and Azure Functions
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Select an App Service plan suitable for your solution.
 • Configure the App Service.
 • Incorporate Logic Apps and Azure Functions into your solution.
Module 10: Implement storage accounts

In this module, you’ll be introduced to Azure Storage and how to configure network access, replication, authentication, access, and failover.

Lessons
 • Azure Storage core concepts
 • Managing the Azure Blob storage lifecycle
 • Working with Azure Blob storage
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Select an appropriate Azure Storage account for your solution.
 • Configure your storage account.
Module 11: Implement NoSQL databases

In this module, you will learn about Azure Cosmos DB and how to configure it.

Lessons
 • Introduction to Azure Cosmos DB
 • Consistency
 • Select appropriate CosmosDB APIs
 • Set up replicas in CosmosDB
 • Comparison with AWS DynamoDB

After completing this module you will be able to:

 • Configure a NoSQL database solution by using Azure Cosmos DB.
Module 12: Implement Azure SQL databases

In this module, you will learn how to implement managed instances of Azure SQL database and how to configure it for high availability.

Lessons
 • Configure Azure SQL database settings
 • Implement Azure SQL Database managed instances
 • Configure high availability for an Azure SQL database
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Implement managed instances of Azure SQL database.
 • Configure your database for high availability.
Module 13: Implement cloud infrastructure monitoring

In this module, you will learn how to use Azure Monitor to set alerts and how to log and manage costs.

Lessons
 • Monitor security
 • Monitor cost
 • Configure a Log Analytics workspace
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Set up security monitoring for your solution.
 • Monitor costs by analyzing logs.
Module 14: Implement and manage Azure governance solutions

In this module, you will learn how to configure role-based access control and how to configure Azure Policy to force compliance with governance requirements.

Lessons
 • Assign RBAC roles
 • Configure management access to Azure
 • Implement and configure an Azure Policy
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Configure RBAC roles for governance access.
 • Configure an Azure Policy to enforce compliance with governance requirements.
Module 15: Manage security for applications

In this module, you will learn how to implement and configure KeyVault, how to register and manage application in Azure Active Directory, and how to configure Azure Active Directory Managed Identities.

Lessons
 • Implement Azure Key Vault
 • Implement and configure Azure AD Managed Identities
 • Register and manage applications in Azure AD
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Register your app in Azure Active Directory.
 • Configure Azure Active Directory for managed identities used by your app to access data.
Module 16: Migration, backup, and disaster recovery management

In this module, you will learn how to migrate workloads, and now to manage backup, disaster recovery, and updates.

Lessons
 • Migrate workloads
 • Implement Azure Backup for VMs
 • Implement disaster recovery
 • Comparison with AWS

After completing this module you will be able to:

 • Migrate workloads to the cloud and across VMs.
 • Implement cloud backups.
 • Implement disaster recovery options.
 • Implement update strategies that avoid negative impacts to availability and performance.

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

Acest curs îi pregătește pe studenți pentru susținerea examenului de certificare Microsoft AZ-303.

Microsoft AZ-030 – Microsoft Azure technologies for AWS architects

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

4
zile

Preț

1000 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

3. Intermediate

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.