Microsoft 20482 – Advanced Windows Store App Development using HTML5 and JavaScript

In this course you will learn how to optimize your Windows Store App and differentiate your app from others by learning advanced programming skills and techniques. You will also learn how to use Microsoft Visual Studio 2013 and Expression Blend tools.

Cui i se adresează?

This course is aimed at professional developers that have at least one year of experience in creating applications for production environment and programming in HTML5, JavaScript and CSS to create Windows Store apps.

Ce veți învăța?

Upon completion you will know how to:

 • Add animations and transitions in a Windows Store app to improve the user experience
 • Localize the Windows Store app user interface (UI)
 • Brand the Windows Store app and improve the loading experience with a splash screen
 • Use various storage mechanisms, choose a suitable caching strategy for your Windows Store app, and use advanced file access methods
 • Create custom controls, extend templated controls, and create and consume WinMD components
 • Implement the print and settings contracts and the Play to API
  Work with the Push Notification Service (WNS)
 • Capture media with the camera and microphone
 • Create and consume background tasks
 • Discover device capabilities, interact with devices, and act upon sensor data
 • Implement Windows Store trial licensing and in-app purchasing and advertising
 • Manage Windows authentication and web authentication in Windows Store apps
 • Diagnose problems and monitor application behavior using tracing and profiling tools and APIs
Cerințe preliminare:

Students need to have:

 • Experience programming in HTML5
 • Experience using Visual Studio 2012 (including experience using preview builds)
 • Experience working on Windows 8 apps
Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului

1. Windows Store App Essentials
Windows Store App Essentials Presentation
Windows Store App Essentials and the Windows 8 Ecosystem

2. Implementing Animations and Transitions
Using Animation
Working with Transitions and Transformations

3. Implementing Globalization and Localization
Working with Resource Files
Implementing Culture-Specific Formatting

4. Implementing Branding and a Seamless User Interface for Windows Store Apps
Customizing the Splash Screen
Branding the User Interface

5. Advanced Data Scenarios in a Windows Store App
Windows Store App Storage Options
Implementing Data Caching
Advanced File Functionality

6. Creating Reusable Controls and Components
Creating Custom Controls
Extending Existing Controls
Create Custom WinRT Components

7. Implementing Advanced Contract Scenarios
Print Contract
Play to Contract
Integrate Contacts, Calendars, and Speech Synthesis
Support PDF Files and Screenshots

8. Windows Push Notification Service (WNS)
Communicating with the Push Notification Service (WNS)

9. Capturing Media
Using CameraCaptureUI to Capture Pictures, Videos, or Audio
Using MediaCapture to Capture Pictures, Video, or Audio

10. Background Tasks
Creating Background Tasks
Consuming Background Tasks in a Windows Store App

11. Working with Sensors and Devices

12. Generating Revenue with Your App
Implementing Trial Functionality in a Windows Store App
Implement In-App Purchases
Advertising in a Windows Store App

13. Securing Windows Store App Data
Managing Windows Authentication
Managing Web Authentication
Encryption in Windows Store Apps

14. Tracing and Profiling Windows Store Apps

Este recomandat să continui cu:

Nu există cursuri recomandate după finalizarea acestui curs.

Programe de certificare

MCSD: Windows Store Apps

Detalii curs

Durată
5
zile

Preț
0
EUR

Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
3. Professional
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu