AZ-103: Microsoft Azure Administrator

Acest curs îi învață pe IT Professionals cum să gestionaze subscripțiile Azure, să creeze și să scaleze mașinile virtuale, să implementeze soluții de stocare, configureze rețele virtuale, să facă copii de rezervă și să partajeze date, să implementeze Azure Active Directory etc.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează administratorilor Windows Server și oricui ale cărui responsabilități includ lucrul cu Microsoft Azure.

Ce veți învăța?

Module 1: Azure Administration
Module 2: Azure Virtual Machines
Module 3: Azure Storage
Module 4: Virtual Networking
Module 5: Intersite Connectivity
Module 6: Monitoring
Module 7: Data Protection
Module 8: Network Traffic Management
Module 9: Azure Active Directory
Module 10: Securing Identities
Module 11: Governance and Compliance
Module 12: Data Services

Cerințe preliminare:
Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului

Module 1: Azure Administration

In this module, you’ll learn about to tooling Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, Resource Manager, and Resource Manager Templates. The demonstrations in this module will ensure you are successful in the course labs.

Lessons

· Azure Portal and Cloud Shell

· Azure PowerShell and CLI

· Resource Manager

· ARM Templates

Module 2: Azure Virtual Machines

In this module, you’ll learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions. Lessons

· Virtual Machine Planning

· Creating Virtual Machines

· Virtual Machine Availability

· Virtual Machine Extensions

Lab : Deploy and Manage Virtual Machines

Lab : Virtual Machines and Scale Sets

Module 3: Azure Storage

In this module, you’ll learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files, and storage security.

Lessons

· Storage Accounts

· Azure Blobs

· Azure Files

· Storage Security

Lab : Implement and Manage Storage

Module 4: Virtual Networking

In this module, you’ll learn about basic virtual networking concepts like virtual networks, IP addressing, Azure DNS, and network security groups.

Lessons

· Virtual Networks

· IP Addressing

· Azure DNS

· Network Security Groups

Lab : Configure Azure DNS

Module 5: Intersite Connectivity

In this module, you’ll learn about intersite connectivity features including VNet Peering, VNet-to-VNet connections, Site-to-Site Connections, and ExpressRoute.

Lessons

· VNet Peering

· VNet-to-VNet Connections

· ExpressRoute Connections

Lab : VNet Peering and Service Chaining

Module 6: Monitoring

In this module, you’ll learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, log analytics, and Network Watcher.

Lessons

· Azure Monitor

· Azure Alerts

· Log Analytics

· Network Watcher

Lab : Network Watcher

Module 7: Data Protection

In this module, you’ll learn about data replication strategies, backing up files and folders, and virtual machine backups.

Lessons

· Data Replication

· File and Folder Backups

· Virtual Machine Backups

Lab : Azure Site Recovery Between Regions

Module 8: Network Traffic Management

In this module, you’ll learn about network traffic strategies including service endpoints, network routing, Azure Load Balancer, and Azure Traffic Manager.

Lessons

· Service Endpoints and Network Routing

· Azure Load Balancer

· Azure Traffic Manager

Lab : Load Balancer and Traffic Manager

Module 9: Azure Active Directory

In this module, you’ll learn about Azure Active Directory (AD) including Azure AD Connect and Azure AD Join.

Lessons

· Azure Active Directory

· Azure AD Connect

· Azure AD Join

Lab : Implement Directory Synchronization

Module 10: Securing Identities

In this module, you’ll learn how to secure identities including Multi-Factor Authentication, Azure AD Identity Protection, and Self-Service Password Reset.

Lessons

· Multi-Factor Authentication

· Azure AD Identity Protection

· Self-Service Password Reset

Lab : Azure AD Identity Protection

Lab : Self-Service Password Reset

Module 11: Governance and Compliance

In this module, you’ll learn about managing your subscriptions and accounts including role-based access control, users and groups, and Azure policy.

Lessons

· Subscriptions and Accounts

· Role-Based Access Control (RBAC)

· Users and Groups

· Azure Policy

Lab : Role-Based Access Control

Lab : Governance and Compliance

Module 12: Data Services

In this module, you’ll learn how to effectively share data using Import and Export service, Data Box, Content Delivery Network, and File Sync.

Lessons

· Content Delivery Network

· File Sync

· Import and Export Service

· Data Box

Lab : File Sync

Este recomandat să continui cu:
Programe de certificare

Detalii curs

Durată
4
zile

Preț
1095
EUR

Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
3. Professional
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu