Microsoft AZ-304: Microsoft Azure Architect Design

Acest curs îi învață pe arhitecții de soluții cum să transpună cerințele de afaceri în soluții sigure, scalabile și fiabile. Lecțiile includ considerente de proiectare legate de logare, analiza costurilor, autentificare și autorizare, guvernare, securitate, stocare, disponibilitate ridicată și migrare.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează profesioniștilor IT cu experiență în proiectarea și implementarea soluțiilor care rulează pe Microsoft Azure. Aceștia trebuie să aibă cunoștințe ample despre operațiunile IT, inclusiv rețele, virtualizare, identitatea, securitatea, continuitatea afacerii, disaster recovery, data platform, bugetare și conducere.

Ce veți învăța?

După finalizarea cursului, studenții vor știi să:

 • Recomande soluții pentru a minimiza costurile
 • Recomande o soluție pentru acces condiționat, inclusiv autentificarea cu mai mulți factori
 • Recomande o soluție pentru o identitate hibridă, inclusiv Azure AD Connect și Azure AD Connect
Cerințe preliminare:

Pentru a putea participa în cadrul acestui curs, studenții trebuie să:

 • înțeleagă tehnologiile de virtualizare on premises, inclusiv: VM-uri, rețea virtuală și hard disk-uri virtuale.
 • înțeleagă configurația rețelei, inclusiv TCP / IP, Domain Name System (DNS), rețelele private virtuale (VPN), firewall-urile și tehnologiile de criptare.
 • înțeleagă conceptele Active Directory, incluzând domenii, forests, controlere de domenii, replicare, protocolul Kerberos și Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
 • înțeleagă  disaster recovery, inclusiv back-up și restaurare.
Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului
Module 1: Design for Cost Optimization

In this module, you will learn how to optimize costs from recommendations, breakdown costs by Azure Service, and download and review usage details. 01-View

Lessons
 • Recommend Solutions for Cost Management
 • Recommended Viewpoints for Minimizing Costs

After completing this module, students will be able to:

 • Optimize with Azure Cost Management.
 • Design with Cost in mind
 • Optimize Costs from recommendations
Module 2: Design a Solution for Logging and Monitoring

In this module, you will learn about Azure Monitor, Azure Application Insights, and Azure Sentinel. You will be able to monitor Azure Resources with Azure Monitor and collect and analyze resource Logs for Azure.

Lessons
 • Azure Monitoring Services
 • Azure Monitor

After completing this module, students will be able to:

 • Monitor Azure resources with Azure Monitor
 • Collect and analyze Resource Logs for Azure resources
 • Understand how Azure Sentinel collects data on the devices, users, infrastructure, and applications
Module 3: Design Authentication

In this module, you will learn to implement Conditional Access and Azure Multi-Factor Authentication and also be able to recommend an Authentication Methodology for Hybrid Identity.

Lessons
 • Recommend a Solution for Multi-Factor Authentication
 • Recommend a Solution for Single-Sign On (SSO)
 • Five Steps for Securing Identity Infrastructure
 • Recommend a Solution for a Hybrid Identity
 • Recommend a Solution for B2B Integration

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for a MFA Deployment
 • Understand Azure Active Directory Seamless Single Sign-On (SSO)
 • Recommend an Authentication Methodology for Hybrid Identity
 • Integrate with Identity Providers
Module 4: Design Authorization

In this module, you will learn how to provide Identities to services and understand the hierarchy of Management Groups and Subscriptions.

Lessons
 • Infrastructure Protection
 • Recommend a Hierarchical Structure for Management Groups, Subscriptions and Resource Groups

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend hierarchy of Management Groups and Subscriptions.
 • Configure custom RBAC Role definitions and assignments
Module 5: Design Governance

In this module, you will learn apply an Azure Policy, Identify non-compliant resources, and manage tag governance with Azure Policy.

Lessons
 • Recommend a Solution for using Azure Policy
 • Recommend a Solution for using Azure Blueprint

After completing this module, students will be able to:

 • Organize Policies with Initiatives
 • Manage Tag Governance with Azure Policy
 • Provide guidance on Azure Blueprints
Module 6: Design Security for Applications

In this module, you will understand Azure Key Vault availability and redundancy, managed Identities for Azure resources. Also, learn about system-assigned Managed Identity and Azure VMs.

Lessons
 • Recommend a Solution using KeyVault
 • Recommend a Solution using Azure AD Managed Identities

After completing this module, students will be able to:

 • Understand Key Vault authentication and authorization
 • Understan Azure Key Vault availability and redundancy
 • Understand how Blueprints differ from Resource Manager Templates and Azure Policy
Module 7: Design a Solution for Databases

In this module, you will be able to recommend the appropriate data store and recommend Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instance Service tiers.

Lessons
 • Select an Appropriate Data Platform Based on Requirements
 • Overview of Azure Data Storage
 • Recommend Database Service Tier Sizing
 • Dynamically Scale Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instances
 • Recommend a Solution for Encrypting Data at Rest, Transmission, and In Use

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend Database Service Tier Sizing
 • Recommend a Solution for Encrypting Data at Rest, Transmission, and In Use
 • Understand Azure Data Lake Store and Azure Blob Storage containers
Module 8: Design Data Integration

In this module, you will learn about data flows using Azure Data Factory and Azure Synapse Analytics architecture.

Lessons
 • Recommend a Data Flow
 • Recommend a Solution for Data Integration

After completing this module, students will be able to:

 • Implement Azure Synapse Analytics
 • Describe how data flows using Azure Data Factory
 • Demonstrate hjow to use Azure Data Factory to load data into SQL Data Warehouse
Module 9: Select an Appropriate Storage Account

In this module, you will learn about recommend a design a strategy for using tiered storage and manage tiered Storage using Azure tools.

Lessons
 • Understanding Storage Tiers
 • Recommend a Storage Access Solution
 • Recommend Storage Management Tools

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend tools for working with Azure Storage
 • Design for Azure Blob Storage access tiers
Module 10: Design a Solution for Backup and Recovery

In this module, you will learn about solutions for site recovery capacity and site failover and failback. You will be able to recommend solutions for recovery in different regions.

Lessons
 • Recommend a Recovery Solution for Hybrid and On-Premises Workloads
 • Design and Azure Site Recovery Solution
 • Recommend a Solution for Recovery in Different Regions
 • Recommend a Solution for Azure Backup Management
 • Design a Solution for Data Archiving and Retention

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend solutions for Azure hybrid and on-premises workloads that meets recovery objectives
 • Recommend a solution for site recovery capacity
 • Recommend storage types and methodology for data archiving
 • Identify requirements for data archiving
Module 11: Design for High Availability

In this module, you will learn about solutions for application and workload redundancy, including compute, database, and storage.

Lessons
 • Recommend a Solution for Application and Workload Redundancy
 • Recommend a Solution for Autoscaling
 • Identify Resources that Require High Availability
 • Identify Storage Tpes for High Availability
 • Recommend a Solution for Geo-Redundancy of Workloads

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend a solutions for autoscaling
 • Identify storage types for high availability
 • Recommend a solutions for geo-redundancy of workloads
Module 12: Design a Compute Solution

In this module, you will learn about the appropriate compute technologies, including virtual machines, App Services, Service Fabric, Azure Functions, Windows Virtual Desktop, and containers.

Lessons
 • Recommend a Solution for Compute Provisioning
 • Determine Appropriate Compute Technologies
 • Recommend a Solution for Containers
 • Recommend a Solution for Automating Compute Management

After completing this module, students will be able to:

 • Refer solution for automating compute management
 • Recommend the appropriate compute technologies, including virtual machines, and App Services
 • Recommend the approrioate AKS and ACI and the configurations
Module 13: Design a Network Solution

In this module, you will learn about solutions for network addressing and name resolution, network provisioning, and network security.

Lessons
 • Recommend a Solution for Network Addressing and Name Resolution
 • Recommend a Solution for Network Provisioning
 • Recommend a Solution for Network Security
 • Recommend a Solution for iInternete Connectivity and On-Premises Networks,
 • Recommend a Solution for Automating Network Management
 • Recommend a Solution for Load Balancing and Rraffic Routing

After completing this module, students will understand :

 • Solutions for network addressing and name resolution
 • Solutions for network security including private endpoints, firewalls, and gateways
 • Recommendations for network connectivity to the Internet, on-premises networks, and other VNets.
 • Recommendations for load balancing and traffic routing
Module 14: Design an Application Architecture

In this module, you will learn about solution for deployment of applications including ARM templates, Logic Apps, or Azure Functions. You will also learn about microservices architecture including Event Grid, Event Hubs, Service Bus, Storage Queues, Logic Apps, Azure Functions, and webhooks.

Lessons
 • Recommend a Microservices Architecture
 • Recommend an Orchestration Solution for Deployment of Applications
 • Recommend a Solution for API Integration

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend deployment solutions using ARM templates, Logic Apps, or Azure Functions
 • Recommend a solution for monitoring automation
 • Recommend a hosting structure for API management
Module 15: Design Migrations

In this module, you will learn about recommend a solution for migrating applications and VMs and a solution for migration of databases.

Lessons
 • Assess and On-Premises Servers and Applications for Migration
 • Recommend a Solution for Migrating Applications and VMs
 • Recommend a Solution for Migration of Databases

After completing this module, students will be able to:

 • Assess on-premises servers and applications for migration
 • Suggest solutions for migrating applications and VMs
 • Determine migration scope, including redundant, related, trivial, and outdated data
Este recomandat să continui cu:
Programe de certificare

Detalii curs

Durată
4
zile

Preț
760
EUR

Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
3. Intermediate
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu