Microsoft AZ-303: Microsoft Azure Architect Technologies

Acest curs îi învață pe Arhitecții de soluții cum să transpunsă cerințele de afaceri în soluții sigure, scalabile și fiabile. Lecțiile includ virtualizarea, automatizarea, rețelele, stocarea, identitatea, securitatea, platforma de date și infrastructura de aplicații. Acest curs prezintă modul în care deciziile din fiecare zonă teză afectează o soluție globală.

Cui i se adresează?

Acest curs se adreseză profesioniștilor IT cu expertiză în proiectarea și implementarea soluțiilor care rulează pe Microsoft Azure.

Ce veți învăța?

După finalizarea cursului, studenții vor știi să:

 • implementeze soluții de identitate care acoperă funcții locale și cloud
 • aplice soluții de monitorizare pentru colectarea, combinarea și analiza datelor din diferite surse.
Cerințe preliminare:

Pentru a putea participa în cadrul acestui curs, studenții trebuie să:

 • înțeleagă tehnologiile de virtualizare on-premises, inclusiv: VM-uri, rețea virtuală și hard disk-uri virtuale.
 • înțeleagă configurația rețelei, inclusiv TCP / IP, Domain Name System (DNS), rețelele private virtuale (VPN), firewall-urile și tehnologiile de criptare.
 • înțeleagă conceptele Active Directory, incluzând domenii, forests, controlere de domenii, replicare, protocolul Kerberos și Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
 • înțeleagă reziliența și disaster recovery, inclusiv operațiuni de back-up și restaurare.
Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului
Module 1: Implement VMs for Windows and Linux

In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions. This module includes:

Lessons
 • Select Virtual Machine Size
 • Configure High Availability
 • Implement Azure Dedicated Hosts
 • Deploy and Configure Scale Sets
 • Configure Azure Disk Encryption

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for virtual machine implementations.
 • Create virtual machines.
 • Configure virtual machine availability, including scale sets.
 • Understand High Availability options for VMs in Azure
Module 2: Automate Deployment and Configuration of Resources

In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. This module includes:

Lessons
 • Azure Resource Manager Templates
 • Save a Template for a VM
 • Evaluate Location of New Resources
 • Configure a Virtual Hard Disk Template
 • Deploy from a Template
 • Create and Execute an Automation Runbook

After completing this module, students will be able to:

 • Leverage Azure Resource Manager to organize resources.
 • Use ARM Templates to deploy resources.
 • Create and Execute an Automation Runbook
 • Deploy an Azure VM from a VHD
 • Understand Azure encryption technologies
Module 3: Implement Virtual Networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS.

Lessons
 • Virtual Network Peering
 • Implement VNet Peering

After completing this module, students will be able to:

 • Connect services with Virtual Network Peering
 • Configure VNet Peering
 • Understand Service Chaining
 • Modify or delete VNet Peering
Module 4: Implement Load Balancing and Network Security

In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.

Lessons
 • Implement Azure Load Balancer
 • Implement an Application Gateway
 • Understand Web Application Firewall
 • Implement Azure Firewall
 • Implement Azure Front Door
 • Implementing Azure Traffice Manager
 • Implement Network Security Groups and Application Security Grou
 • Implement Azure Bastion

After completing this module, students will be able to:

 • Select a Load Balancer solution
 • Configure Application Gateway
 • Implement Azure Firewall
 • Create an Azure Front Door
 • Understand Traffic Manager routing methods
 • Configure Network Security Groups (NSGs)
Module 5: Implement Storage Accounts

In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

Lessons
 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Managing Storage
 • Accessing Blobs and Queues using AAD
 • Configure Azure Storage Firewalls and Virtual Networks

After completing this module, students will be able to:

 • Understand Storage Account services and types
 • Configure Blob storage, accounts, containers, and access tiers
 • Implement Shared Access Signatures
 • Understand Azure Storage firewalls and virtual networks
Module 6: Implement Azure Active Directory

In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.

Lessons
 • Overview of Azure Active Directory
 • Users and Groups
 • Domains and Custom Domains
 • Azure AD Identity Protection
 • Implement Conditional Access
 • Configure Fraud Alerts for MFA
 • Implement Bypass Options
 • Configure Trusted IPs
 • Configure Guest Users in Azure AD
 • Manage Multiple Directori

After completing this module, students will be able to:

 • Understand how Multiple AAD organizations interact
 • Add Guest Users to Azure AD
 • Configure Location Condition Configuration
 • Configure Azure MFA settings
 • Implement Conditional Access Azure MFA
Module 7: Implement and Manage Azure Governance

In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.

Lessons
 • Create Management Groups, Subscriptions, and Resource Groups
 • Overview of Role-Based Access Control (RBAC)
 • Role-Based Access Control (RBAC) Roles
 • Azure AD Access Reviews
 • Implement and Configure an Azure Policy
 • Azure Blueprints

After completing this module, students will be able to:

 • Understand Resource Group 0rganization
 • Understand how RBAC works
 • Create an Azure AD access review
 • Create and manage policies to enforce compliance
 • Create a Blueprint
Module 8: Implement and Manage Hybrid Identities

In this module, you will learn how to install and configure Azure AD Connect and implement Azure AD Connect Health.

Lessons
 • Install and Configure Azure AD Connect
 • Configure Password Sync and Password Writeback
 • Configure Azure AD Connect Health

After completing this module, students will be able to:

 • Implement Azure AD seamless Single Sign-On
 • Perform an Azure AD Connect installation
 • Implement Azure AD Connect Health
Module 9: Manage Workloads in Azure

In this module, you will learn how to migrate workloads using Azure Migrate, perform VMware agent-based and agent-less migrations, and perform Azure Backup and Azure Site Recovery.

Lessons
 • Migrate Workloads using Azure Migrate
 • VMware – Agentless Migration
 • VMware – Agent-Based Migration
 • Implement Azure Backup
 • Azure to Azure Site Recovery
 • Implement Azure Update Management

After completing this module, students will be able to:

 • Understand agent-based migration architecture
 • Prepare for Azure for migration
 • Prepare an on-premises VMware environment
 • Understand Azure VM backup architecture
 • Manage updates and patches for Azure VMs
Module 10: Implement Cloud Infrastructure Monitoring

In this module, you will learn about Azure Monitor, Azure Workbooks, Azure Alerts, Network Watcher, Azure Service Health, Azure Application Insights.

Lessons
 • Azure Infrastructure Security Monitoring
 • Azure Monitor
 • Azure Workbooks
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Azure Service Health
 • Monitor Azure Costs
 • Azure Application Insights
 • Unified Monitoring in Azure
Module 11: Manage Security for Applications

In this module, you will learn about Azure Key Vault and implementing authentication using Azure Managed Identities.

Lessons
 • Azure Key Vault
 • Azure Managed Identity

After completing this module, students will be able to:

 • Explain Key Vault uses such as screts, key, and Cerficate management
 • Use Managed Identities with Azure resources
Module 12: Implement an Application Infrastructure

In this module, you will learn how to create an App Service web App for Containers, create and configure an App Service Plan, and create and manage Deployment Slots.

Lessons
 • Create and Configure Azure App Service
 • Create an App Service Web App for Containers
 • Create and Configure an App Service Plan
 • Configure Networking for an App Service
 • Create and Manage Deployment Slots
 • Implement Logic Apps
 • Implement Azure Functions

After completing this module, students will be able to:

 • Configure an Azure App Service
 • Create an App Service Plan
 • Create a Workflow using Azure Logic Apps
 • Create a Function App
Module 13: Implement Container-Based Applications

In this module, you will learn how to run Azure Container instances and how to deploy Kubernetes with AKS.

Lessons
 • Azure Container Instances
 • Configure Azure Kubernetes Service

After completing this module, students will be able to:

 • Run Azure Container instances
 • Deploy Kubernetes with AKS
Module 14: Implement NoSQL Databases

In this module, you will learn about Azure Table Storage and recommend options for CosmsoDB APIs.

Lessons
 • Configure Storage Account Tables
 • Select Appropriate CosmosDB APIs

After completing this module, students will be able to:

 • Outline the Table Service Data Model
 • Understand options for Azure Cosmos DB
 • Understand high availability using CosmosDB
Module 15: Implement Azure SQL Databases

In this module, you will create an Azure SQL Database single database, create an Azure SQL Database Managed Instance, and review high-availability and Azure SQL database.

Lessons
 • Configure Azure SQL Database Settings
 • Implement Azure SQL Database Managed Instances
 • High-Availability and Azure SQL Database

After completing this module, students will be able to:

 • Create an Azure SQL Database single database
 • Create an Azure SQL Database Managed Instance
 • Recommend high-availability architectural models used in Azure SQL Database
Este recomandat să continui cu:
Programe de certificare

Acest curs îi pregătește pe studenți pentru susținerea examenului de certificare Microsoft AZ-303.

Detalii curs

Durată
5
zile

Preț
950
EUR

Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
3. Intermediate
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu