Microsoft AZ-400: Azure DevOps Engineer

Acest curs oferă noțiunile și abilitățile necesare proiectării și implementării proceselor și practicilor DevOps.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează tuturor celor care vor să implementeze procesele DevOps sau doresc să susțină examenul de certificare Microsoft Azure DevOps Solutions.

Ce veți învăța?

La finalul acestui curs, studenții vor știi să:

 • Planifice transformarea cu obiective și termene comune
 • Selecteze un proiect și să identifice metricii și KPI-urile unui proiect
 • Creeze o echipă și o structură de organizare agilă
 • Descrii avantajele utilizării Source Control
 • Migrezee de la TFVC la Git
 • Scaleze Git pentru Enterprise DevOps
 • Recomande instrumentele și practicile de gestionare a artefactelor
 • Extrage pachete comune pentru a permite partajarea și reutilizarea
 • Migrează și consolidează artefacte
 • Migrează și integrează măsurile de control ale surselor
 • Gestionează configurarea aplicațiilor
 • Dezvolte o strategie de calitate a proiectului
 • Planifice practici de dezvoltare sigure și reguli de conformitate
 • Implementeze și să gestioneze infrastructura construită
 • Explice de ce contează integrarea continuă
 • Implementeze integrarea continuă utilizând Azure DevOps
 • Gestioneze calitatea codului, inclusiv: SonarCloud și alte soluții ale instrumentelor
 • Gestioneze politicile de securitate cu open source, OWASP și WhiteSource Bolt
 • Implementeze o strategie a containerului incluzând modul în care containerele sunt diferite de mașinile virtuale și modul în care microserviciile utilizează containere
 • Implementeze containere folosind Docker
 • Verifice pachetele de software open source pentru securitatea și conformitatea licenței pentru a se alinia la standardele corporative
 • Configurați accesul securizat la fluxurile de pachete
 • Inspecteze baza de coduri pentru a identifica dependențele de cod care pot fi convertite în pachete
 • Identifice și recomande tipuri și versiuni de pachete standardizate în cadrul soluției
 • Gestioneze securitatea și conformitatea
 • Facă diferența între o versiune și o implementare
 • Explice lucrurile care trebuie luate în considerare la proiectarea strategiei de lansare
 • Clasifice o versiune versus un proces de lansare și descrie cum pot controla calitatea acestora
 • Explice tiparele de desfășurare, atât în sens tradițional, cât și în sens modern
 • Aleagă un instrument de gestionare a versiunilor
 • Explice terminologia utilizată în Azure DevOps și în alte instrumente de gestionare a versiunilor
Cerințe preliminare:

Pentru a participa în cadrul acestui curs, studenții trebuie să aibă cunoștințe despre Azure, version control, Agile software development, principii de core software development.

Este util ca studenții să aibă experiență anterioară privind lucrul într-o organizație care furnizează software.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului
Module 1: Planning for DevOps
Lessons
 • Transformation Planning
 • Project Selection
 • Team Structures
 • Migrating to Azure DevOps
Lab : Agile Planning and Portfolio Management with Azure Boards

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for the transformation with shared goals and timelines
 • Select a project and identify project metrics and KPIs
 • Create a team and agile organizational structure
 • Design a tool integration strategy
 • Design a license management strategy (e.g. VSTS users)
 • Design a strategy for end-to-end traceability from work items to working software
 • Design an authentication and access strategy
 • Design a strategy for integrating on-premises and cloud resources
Module 2: Getting started with Source Control
Lessons
 • What is Source Control
 • Benefits of Source Control
 • Types of Source Control Systems
 • Introduction to Azure Repos
 • Introduction to GitHub
 • Migrating from Team Foundation Version Control (TFVC) to Git in Azure Repos
 • Authenticating to Git in Azure Repos
Lab : Version Controlling with Git

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the benefits of using Source Control
 • Describe Azure Repos and GitHub
 • Migrate from TFVC to Git
Module 3: Scaling Git for enterprise DevOps
Lessons
 • How to Structure your Git Repo
 • Git Branching Workflows
 • Collaborating with Pull Requests in Azure Repos
 • Why care about GitHooks
 • Fostering Inner Source
Lab : Code Review with Pull Requests

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to structure Git repos
 • Describe Git branching workflows
 • Leverage pull requests for collaboration and code reviews
 • Leverage Git hooks for automation
 • Use git to foster inner source across the organization
Module 4: Consolidating Artifacts & Designing a Dependency Management Strategy
Lessons
 • Packaging Dependencies
 • Package Management
 • Migrating and Consolidating Artifacts
Lab : Updating Packages

After completing this module, students will be able to:

 • Recommend artifact management tools and practices
 • Abstract common packages to enable sharing and reuse
 • Migrate and consolidate artifacts
 • Migrate and integrate source control measures
Module 5: Implementing Continuous Integration with Azure Pipelines
Lessons
 • The concept of pipelines in DevOps
 • Azure Pipelines
 • Evaluate use of Hosted vs Private Agents
 • Agent Pools
 • Pipelines and Concurrency
 • Azure DevOps and Open Source Projects (Public Projects)
 • Azure Pipelines YAML vs Visual Designer
 • Continuous Integration Overview
 • Implementing a Build Strategy
 • Integration with Azure Pipelines
 • Integrate External Source Control with Azure Pipelines
 • Set Up Private Agents
 • Analyze and Integrate Docker Multi-Stage Builds
Lab : Enabling Continuous Integration with Azure Pipelines
Lab : Integrating External Source Control with Azure Pipelines
Lab : Integrate Jenkins with Azure Pipelines
Lab : Deploying a Multi-Container Application

After completing this module, students will be able to:

 • Implement and manage build infrastructure
 • Explain why continuous integration matters
 • Implement continuous integration using Azure DevOps
Module 6: Managing Application Config and Secrets
Lessons
 • Introduction to Security
 • Implement secure and compliant development process
 • Rethinking application config data
 • Manage secrets, tokens, and certificates
 • Implement tools for managing security and compliance in a pipeline
Lab : Integrating Azure Key Vault with Azure DevOps

After completing this module, students will be able to:

 • Manage application config and secrets
Module 7: Managing Code Quality and Security Policies
Lessons
 • Managing Code Quality
 • Managing Security Policies
Lab : Managing Technical Debt with Azure DevOps and SonarCloud

After completing this module, students will be able to:

 • Manage code quality including: technical debt SonarCloud, and other tooling solutions
 • Manage security policies with open source and OWASP
Module 8: Implementing a Container Build Strategy
Lessons
 • Implementing a Container Build Strategy
Lab : Modernizing Existing ASP.NET Apps with Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Implement a container strategy including how containers are different from virtual machines and how microservices use containers
 • Implement containers using Docker
Module 9: Manage Artifact versioning, security & compliance
Lessons
 • Package security
 • Open source software
 • Integrating license and vulnerability scans
 • Implement a versioning strategy (git version)
Lab : Manage Open Source Security and License with WhiteSource

After completing this module, students will be able to:

 • Inspect open source software packages for security and license compliance to align with corporate standards
 • Configure build pipeline to access package security and license rating
 • Configure secure access to package feeds
 • Inspect codebase to identify code dependencies that can be converted to packages
 • Identify and recommend standardized package types and versions across the solution
 • Refactor existing build pipelines to implement version strategy that publishes packages
 • Manage security and compliance
Module 10: Design a Release Strategy
Lessons
 • Introduction to Continuous Delivery
 • Release strategy recommendations
 • Building a High-Quality Release pipeline
 • Choosing a deployment pattern
 • Choosing the right release management tool

After completing this module, students will be able to:

 • Differentiate between a release and a deployment
 • Define the components of a release pipeline
 • Explain things to consider when designing your release strategy
 • Classify a release versus a release process and outline how to control the quality of both
 • Describe the principle of release gates and how to deal with release notes and documentation
 • Explain deployment patterns, both in the traditional sense and in the modern sense
 • Choose a release management tool
Module 11: Set up a Release Management Workflow
Lessons
 • Create a Release Pipeline
 • Provision and Configure Environments
 • Manage and Modularize Tasks and Templates
 • Integrate Secrets with the release pipeline
 • Configure Automated Integration and Functional Test Automation
 • Automate Inspection of Health
Lab : Configuring Pipelines as Code with YAML
Lab : Setting up secrets in the pipeline with Azure Key vault
Lab : Setting up and Running Functional Tests
Lab : Using Azure Monitor as release gate
Lab : Creating a release Dashboard

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the terminology used in Azure DevOps and other Release Management Tooling
 • Describe what a Build and Release task is, what it can do, and some available deployment tasks
 • Classify an Agent, Agent Queue, and Agent Pool
 • Explain why you sometimes need multiple release jobs in one release pipeline
 • Differentiate between multi-agent and multi-configuration release job
 • Use release variables and stage variables in your release pipeline
 • Deploy to an environment securely using a service connection
 • Embed testing in the pipeline
 • List the different ways to inspect the health of your pipeline and release by using alerts, service hooks, and reports
 • Create a release gate
Module 12: Implement an appropriate deployment pattern
Lessons
 • Introduction to Deployment Patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Feature Toggles
 • Canary Releases
 • Dark Launching
 • AB Testing
 • Progressive Exposure Deployment
Lab : Feature Flag Management with LaunchDarkly and Azure DevOps

After completing this module, students will be able to:

 • Describe deployment patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Implement Canary Release
 • Implement Progressive Exposure Deployment
Module 13: Implement process for routing system feedback to development teams
Lessons
 • Implement Tools to Track System Usage, Feature Usage, and Flow
 • Implement Routing for Mobile Application Crash Report Data
 • Develop Monitoring and Status Dashboards
 • Integrate and Configure Ticketing Systems
Lab : Monitoring Application Performance

After completing this module, students will be able to:

 • Configure crash report integration for client applications
 • Develop monitoring and status dashboards
 • Implement routing for client application crash report data
 • Implement tools to track system usage, feature usage, and flow
 • Integrate and configure ticketing systems with development team’s work management
Module 14: Implement a mobile DevOps strategy
Lessons
 • Introduction to Mobile DevOps
 • Introduction to Visual Studio App Center
 • Manage mobile target device sets and distribution groups
 • Manage target UI test device sets
 • Provision tester devices for deployment
 • Create public and private distribution groups

After completing this module, students will be able to:

 • Implement a mobile DevOps strategy
Module 15: Infrastructure and Configuration Azure Tools
Lessons
 • Infrastructure as Code and Configuration Management
 • Create Azure Resources using ARM Templates
 • Create Azure Resources using Azure CLI
 • Create Azure Resources by using Azure PowerShell
 • Desired State Configuration (DSC)
 • Azure Automation with DevOps
 • Additional Automation Tools
Lab : Azure Deployments using Resource Manager Templates

After completing this module, students will be able to:

 • Apply infrastructure and configuration as code principles
 • Deploy and manage infrastructure using Microsoft automation technologies such as ARM templates, PowerShell, and Azure CLI
Module 16: Azure Deployment Models and Services
Lessons
 • Deployment Modules and Options
 • Azure Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Services
 • Azure Platform-as-a-Service (PaaS) services
 • Serverless and HPC Computer Services
 • Azure Service Fabric
Lab : Azure Automation – IaaS or PaaS deployment

After completing this module, students will be able to:

 • Describe deployment models and services that are available with Azure
Module 17: Create and Manage Kubernetes Service Infrastructure
Lessons
 • Azure Kubernetes Service
Lab : Deploying a multi-container application to Azure Kubernetes Service

After completing this module, students will be able to:

 • Deploy and configure a Managed Kubernetes cluster
Module 18: Third Party Infrastructure as Code Tools available with Azure
Lessons
 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Terraform
Lab : Infrastructure as Code
Lab : Automating Your Infrastructure Deployments in the Cloud with Terraform and Azure Pipelines

After completing this module, students will be able to:

 • Deploy and configure infrastructure using 3rd party tools and services with Azure, such as Chef, Puppet, Ansible, SaltStack, and Terraform
Module 19: Implement Compliance and Security in your Infrastructure
Lessons
 • Security and Compliance Principles with DevOps
 • Azure security Center
Lab : Implement Security and Compliance in an Azure DevOps Pipeline

After completing this module, students will be able to:

 • Define an infrastructure and configuration strategy and appropriate toolset for a release pipeline and application infrastructure
 • Implement compliance and security in your application infrastructure
Module 20: Recommend and design system feedback mechanisms
Lessons
 • The inner loop
 • Continuous Experimentation mindset
 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyze user feedback
 • Design process to automate application analytics
Lab : Integration between Azure DevOps and Teams

After completing this module, students will be able to:

 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyze user feedback from external sources
 • Design routing for client application crash report data
 • Recommend monitoring tools and technologies
 • Recommend system and feature usage tracking tools
Module 21: Optimize feedback mechanisms
Lessons
 • Site Reliability Engineering
 • Analyze telemetry to establish a baseline
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts
 • Analyze alerts to establish a baseline
 • Blameless Retrospectives and a Just Culture

After completing this module, students will be able to:

 • Analyze alerts to establish a baseline
 • Analyze telemetry to establish a baseline
 • Perform live site reviews and capture feedback for system outages
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts
Este recomandat să continui cu:

Nu există cursuri recomandate după finalizarea acestui curs.

Programe de certificare

Nu sunt programe de ceritifcare pentru acest curs.

Detalii curs

Durată
5
zile

Preț
950
EUR

Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
3. Advanced
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu