AZ-104: Microsoft Azure Administrator

Acest curs îi învață pe profesioniștii IT cum să-și administreze subscripțiile Azure, să administreze infrastructura, să configureze rețelele virtuale, să gestioneze traficul de rețea, implementeze soluții de stocare, creeze și scaleze mașini virtuale, implementeze aplicații web și containere.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează Administratorilor Azure.

Ce veți învăța?
Cerințe preliminare:

Pentru a participa în cadrul acestui curs, studenții trebuie să:

 • înțeleagă tehnologiile de virtualizare, inclusiv: VM-uri, rețea virtuală și hard disk-uri virtuale.
 • înțeleagă configurarea rețelei, inclsiv TCP/ IP, Domain Name System (DNS), rețele private virtuale (VPNs), firewall-uri și tehnologii de criptare.
 • înțeleagă conceptele Active Directory, incluzând domenii, forests, controlere de domenii, replicare, protocolul Kerberos și Protocolul Lightweight Directory Access ( LDAP)
 • înțeleagă operațiile de back-up și restore.
Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului
Module 1: Identity

In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.

Lessons
 • Azure Active Directory
 • Users and Groups
 • Lab : Manage Azure Active Directory Identities

After completing this module, students will be able to:

 • Secure and manage identities with Azure Active Directory.
 • Implement and manage users and groups.
Module 2: Governance and Compliance

In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.

Lessons
 • Subscriptions and Accounts
 • Azure Policy
 • Role-based Access Control (RBAC)
 • Lab : Manage Subscriptions and RBAC
 • Lab : Manage Governance via Azure Policy

After completing this module, students will be able to:

 • Implement and manage Azure subscriptions and accounts.
 • Implement Azure Policy, including custom policies.
 • Use RBAC to assign permissions.
Module 3: Azure Administration

In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. This module includes:

Lessons
 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • ARM Templates
 • Lab : Manage Azure resources by Using the Azure Portal
 • Lab : Manage Azure resources by Using ARM Templates
 • Lab : Manage Azure resources by Using Azure PowerShell
 • Lab : Manage Azure resources by Using Azure CLI

After completing this module, students will be able to:

 • Leverage Azure Resource Manager to organize resources.
 • Use the Azure Portal and Cloud Shell.
 • Use Azure PowerShell and CLI.
 • Use ARM Templates to deploy resources.
Module 4: Virtual Networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS.

 • Lessons
 • Virtual Networks
 • IP Addressing
 • Network Security groups
 • Azure Firewall
 • Azure DNS
 • Lab : Implement Virtual Networking

After completing this module, students will be able to:

 • Implement virtual networks and subnets.
 • Configure public and private IP addressing.
 • Configure network security groups.
 • Configure Azure Firewall.
 • Configure private and public DNS zones.
Module 5: Intersite Connectivity

In this module, you will learn about intersite connectivity features including VNet Peering, Virtual Network Gateways, and Site-to-Site Connections.

Lessons
 • VNet Peering
 • VPN Gateway Connections
 • ExpressRoute and Virtual WAN
 • Lab : Implement Intersite Connectivity

After completing this module, students will be able to:

 • Configure VNet Peering.
 • Configure VPN gateways.
 • Choose the appropriate intersite connectivity solution.
Module 6: Network Traffic Management

In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.

Lessons
 • Network Routing and Endpoints
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Traffic Manager
 • Lab : Implement Traffic Management

After completing this module, students will be able to:

 • Configure network routing including custom routes and service endpoints.
 • Configure an Azure Load Balancer.
 • Configure and Azure Application Gateway.
 • Choose the appropriate network traffic solution.
Module 7: Azure Storage

In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

Lessons

 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Azure Files and File Sync
 • Managing Storage
 • Lab : Manage Azure storage

After completing this module, students will be able to:

 • Create Azure storage accounts.
 • Configure blob containers.
 • Secure Azure storage.
 • Configure Azure files shares and file sync.
 • Manage storage with tools such as Storage Explorer.
Module 8: Azure Virtual Machines

In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

Lessons
 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions
 • Lab : Manage virtual machines

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for virtual machine implementations.
 • Create virtual machines.
 • Configure virtual machine availability, including scale sets.
 • Use virtual machine extensions.
Module 9: Serverless Computing

In this module, you will learn administer serverless computing features like Azure App Service, Azure Container Instances, and Kubernetes.

Lessons
 • Azure App Service Plans
 • Azure App Service
 • Container Services
 • Azure Kubernetes Service
 • Lab : Implement Web Apps
 • Lab : Implement Azure Container Instances
 • Lab : Implement Azure Kubernetes Service

After completing this module, students will be able to:

 • Create an app service plan.
 • Create a web app.
 • Implement Azure Container Instances.
 • Implement Azure Kubernetes Service.
Module 10: Data Protection

In this module, you will learn about backing up files and folders, and virtual machine backups.

Lessons
 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups
 • Lab : Implement Data Protection

After completing this module, students will be able to:

 • Backup and restore file and folders.
 • Backup and restore virtual machines.
Module 11: Monitoring

In this module, you will learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, and log analytics.

Lessons
 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Lab : Implement Monitoring

After completing this module, students will be able to:

 • Use Azure Monitor.
 • Create Azure alerts.
 • Query using Log Analytics.
 • Use Network Watcher.
Este recomandat să continui cu:
Programe de certificare

Acest curs îi pregătește pe studenți pentru susținerea examenului de certificare Microsoft AZ-104.

Detalii curs

Durată
4
zile

Preț
760
EUR

Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
3. Intermediate
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu