Architecting on AWS Accelerator

Architecting on AWS Accelerator este un curs conceput pentru publicul care poate învăța și înțelege informații noi într-un ritm rapid. Acest curs acoperă diverse aspecte ale modului de arhitectură pentru cloud pe parcursul a 5 zile.

Acoperă subiecte subiecte din Architecting on AWS și Advanced Architecting on AWS pentru a oferi un curs consolidat de arhitectură în cloud. Soluțiile arhitecturale diferă în funcție de industrie, tipuri de aplicații și dimensiunea afacerii. Instructorii autorizați AWS pun accentul pe cele mai bune practici folosind AWS Well-Architected Framework și vă ghidează prin procesul de proiectare a soluțiilor IT optime bazate pe scenarii din viața reală.

Modulele se concentrează pe calcul, stocare, baze de date, rețea, securitate, monitorizare, automatizare, containere, arhitectură fără server, servicii edge și backup și recuperare. Ele se concentrează, de asemenea, pe optimizare, beneficiile aplicațiilor de cuplare liberă și componentelor fără server, construirea pentru reziliență și înțelegerea costurilor. Folosind laboratoare practice, veți aplica cunoștințele dobândite la partea de teorie pentru a dobândi abilități.

Nivel de curs: Avansat
Durata: 5 zile

Cui i se adresează?

Acest curs este destinat: 

 • Solutions Architects 
 • Data Center Architects
 • Developers
 • Oameni cu alte roluri în IT/cloud care doresc să înțeleagă cum să proiecteze și să construiască arhitecturi cloud

Ce vei învăța?

Participanții la acest curs vor învăța: 

 • Să folosească principiile arhitecturale AWS pentru a lua decizii arhitecturale
 • Să aplice serviciile AWS pentru a face infrastructura scalabilă, fiabilă, sigură și disponibilă.
 • Să exploreze modul de a gestiona serviciile AWS pentru a oferi o mai mare flexibilitate și rezistență într-o infrastructură.
 • Să determine cum să facă o infrastructură bazată pe AWS mai eficientă pentru a crește performanța și a reduce costurile.
 • Să aplice Well-Architected Framework pentru a îmbunătăți arhitecturile cu soluții AWS.

Cerințe preliminare:

Recomandăm ca participanții la acest curs: 

 • Să nu fi participat la cursul Architecting on AWS
 • Să fie familiarizați cu conceptele AWS cloud computing, care pot fi descoperite în AWS Cloud Practitioner Essential sau AWS Technical Essentials
 • Să fie familiarizați cu conceptele de rețea TCP/IP, cum ar fi VPN-uri, rutare, subrețele/gateway-uri, segmente și permisiuni de utilizator
 • Să aibă cunoștințe în materie de arhitecturi multi-nivel și a sisteme distribuite

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Day 1

Module 1: Architecting Fundamentals

 • AWS services
 • AWS infrastructure
 • AWS Well-Architected Framework
 • Hands-On Lab: Explore and interact with the AWS Management Console and AWS Command Line Interface

Module 2: Account Security

 • Principals and identities
 • Security policies
 • Managing multiple accounts

Module 3: Networking 1

 • IP addressing
 • VPC fundamentals
 • VPC traffic security

Module 4: Compute

 • Compute services
 • EC2 instances
 • Storage for EC2 instances
 • Amazon EC2 pricing options
 • AWS Lambda
 • Hands-On Lab: Build your Amazon VPC infrastructure

 

Day 2

Module 5: Storage

 • Storage services
 • Amazon S3
 • Shared file systems
 • Data migration tools

Module 6: Database Services

 • Database services
 • Amazon RDS
 • Amazon DynamoDB
 • Database caching
 • Database migration tools
 • Hands-on Lab: Create a database layer in your Amazon VPC infrastructure

Module 7: Monitoring and Scaling

 • Monitoring
 • Alarms and events
 • Load balancing
 • Auto scaling
 • Hands-on Lab: Configure high availability in your Amazon VPC

Module 8: Automation

 • AWS CloudFormation
 • Infrastructure management

Module 9: Containers

 • Microservices
 • Containers
 • Container services

 

Day 3

Module 10: Networking 2

 • VPC endpoints
 • VPC peering
 • Hybrid networking
 • AWS Transit Gateway

Module 11: Serverless

 • What is serverless?
 • Amazon API Gateway
 • Amazon SQS
 • Amazon SNS
 • Amazon Kinesis
 • AWS Step Functions
 • Hands-on Lab: Build a serverless architecture

Module 12: Edge Services

 • Edge fundamentals
 • Amazon Route 53
 • Amazon CloudFront
 • DDoS protection
 • AWS Outposts
 • Hands-On Lab: Configure an Amazon CloudFront distribution with an Amazon S3 origin

Module 13: Backup and Recovery

 • Disaster planning
 • AWS Backup
 • Recovery strategies
 • Hands-on Lab: Build an AWS multi-tier architecture

 

Day 4

Module 14: Single to Multiple Accounts

 • Multi-account strategies
 • AWS SSO
 • AWS Control Tower

Module 15: Hybrid Connectivity

 • AWS Client VPN
 • AWS Site-to-Site VPN
 • AWS Direct Connect
 • Amazon Route 53 Resolver
 • Hands-on Lab: Securing Amazon S3 VPC endpoint communications

Module 16: Securing Data

 • Cryptography
 • AWS KMS
 • AWS Cloud HSM
 • AWS Secrets Manager

Module 17: Connecting Networks

 • AWS Transit Gateway
 • AWS Resource Access Manager
 • AWS Private Link
 • Hands-On Lab: Configuring AWS transit gateways

 

Day 5

Module 18: High Availability and DDoS

 • AWS WAF
 • AWS Shield Advanced
 • AWS Firewall Manager

Module 19: Migrating Workloads

 • Migration process
 • Migration tools
 • Migrating databases
 • Hands-on Lab: Migrating an on-premises NFS share using DataSync and Storage Gateway

Module 20: Optimizing Cost

 • Cloud cost management
 • Cost management tools
 • Cost optimization

Recomandăm să continui cu:

Nu există cursuri recomandate după finalizarea acestui curs.

Programe de certificare

AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C02)

Examenul de certificare AWS Certified Solutions Architect – Associate exam (SAA-C02) este destinat persoanelor care îndeplinesc un rol de arhitect de soluții cu unul sau mai mulți ani de experiență practică în proiectarea sistemelor distribuite disponibile, eficiente din punct de vedere al costurilor, tolerante la erori și scalabile pe AWS.

Examenul poate fi susținut la un centru de testare, de acasă sau de la birou, prin serviciul de online proctoring.

Architecting on AWS Accelerator

Architecting on AWS Accelerator

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

5
zile

Preț

1800 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

3. Advanced

Roluri asociate

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.