Advanced Architecting on AWS

Cursul online – live virtual Amazon Web Services – Advanced Architecting on AWS, acest curs AWS online de 3 zile se bazează pe noțiunile abordate în cursul Architecting on AWS

În cadrul cursului, veți învăța cum să construiți soluții complexe care să includă servicii de date, guvernanță și securitate în AWS. 

La cursul Advanced Architecting on AWS veți discuta, de asemenea, concepte precum AWS Direct Connect, AWS Storage Gateway și arhitectura hibridă, precum și cele mai bune practici pentru construirea aplicațiilor scalabile, elastice și sigure pe AWS.

Cui i se adresează?

Acest curs este destinat:

 • Cloud Architects
 • Solutions Architects
 • Oricui proiectează soluții pentru infrastructuri cloud

Ce vei învăța?

Participanții la acest curs vor învăța:

 • Să aplice AWS Well-Architected Framework
 • Să gestioneze mai multe conturi AWS pentru organizație
 • Să conecteze un centru de date local la AWS Cloud
 • Să mute datele dintr-un centru de date local în AWS Cloud
 • Să proiecteze data stores de mari dimensiuni pentru AWS Cloud
 • Să înțeleagă diferite proiecte de arhitectură pentru scalabilitate
 • Să protejeze infrastructura împotriva unui atac DDoS
 • Să securizeze datele pe AWS cu criptare
 • Să selecteze cel mai adecvat mecanism de implementare AWS

Cerințe preliminare:

Recomandăm ca participanții la acest curs:

 • Să participe la cursul Architecting on AWS
 • Să obțina certificarea AWS Certified Solutions Architect – Associate
 • Să aibă experiență în proiectarea aplicațiilor scalabile și elastice în platforma AWS

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Day 1
Module 1: Reviewing Architecting Concepts
• Group Exercise: Review Architecting on AWS core best practices
• Lab 1: Securing Amazon S3 VPC Endpoint Communications
Module 2: Single to Multiple Accounts
• AWS Organizations for multi-account access and permissions
• AWS SSO to simplify access and authentication across AWS accounts and third-party services
• AWS Control Tower
• Permissions, access, and authentication
Module 3: Hybrid Connectivity
• AWS Client VPN authentication and control
• AWS Site-to-Site VPN
• AWS Direct Connect for hybrid public and private connections
• Increasing bandwidth and reducing cost
• Basic, high, and maximum resiliency
• Amazon Route 53 Resolver DNS resolution
Module 4: Specialized Infrastructure
• AWS Storage Gateway solutions
• On-demand VMware Cloud on AWS
• Extending cloud infrastructure services with AWS Outposts
• AWS Local Zones for latency-sensitive workloads
• Your 5G network with and without AWS Wavelength
Module 5: Connecting Networks
• Simplifying private subnet connections
• VPC isolation with a shared services VPC
• Transit Gateway Network Manager and VPC Reachability Analyzer
• AWS Resource Access Manager
• AWS PrivateLink and endpoint services
• Lab 2: Configuring Transit Gateways

Day 2
Module 6: Containers
• Container solutions compared to virtual machines
• Docker benefits, components, solutions architecture, and versioning
• Container hosting on AWS to reduce cost
• Managed container services: Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) and Amazon
Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
• AWS Fargate
• Lab 3: Deploying an Application with Amazon ECS on Fargate
Module 7: Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)
• CI/CD solutions and impact
• CI/CD automation with AWS CodePipeline
• Deployment models
• AWS CloudFormation StackSets to improve deployment management
Module 8: High Availability and DDoS Protection
• Common DDoS attacks layers
• AWS WAF
• AWS WAF web access control lists (ACLs), real-time metrics, logs, and security automation
• AWS Shield Advanced services and AWS DDoS Response Team (DRT) services
• AWS Network Firewall and AWS Firewall Manager to protect accounts at scale
Module 9: Securing Data
• What cryptography is, why you would use it, and how to use it
• AWS KMS
• AWS CloudHSM architecture
• FIPS 140-2 Level 2 and Level 3 encryption
• Secrets Manager
Module 10: Large-Scale Data Stores
• Amazon S3 data storage management including storage class, inventory, metrics, and policies
• Data lake vs. data warehouse: Differences, benefits, and examples
• AWS Lake Formation solutions, security, and control
• Lab 4: Setting Up a Data Lake with Lake Formation

Day 3
Module 11: Large-Scale Applications
• What edge services are and why you would use them
• Improve performance and mitigate risk with Amazon CloudFront
• Lambda@Edge
• AWS Global Accelerator: IP addresses, intelligent traffic distribution, and health checks
• Lab 5: Migrating an On-Premises NFS Share Using AWS DataSync and Storage Gateway
Module 12: Optimizing Cost
• On-premises and cloud acquisition/deprecation cycles
• Cloud cost management tools including reporting, control, and tagging
• Examples and analysis of the five pillars of cost optimization
Module 13: Migrating Workloads
• Business drivers and the process for migration
• Successful customer practices
• The 7 Rs to migrate and modernize
• Migration tools and services from AWS
• Migrating databases and large data stores
• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)
Module 14: Capstone Project
• Use the Online Course Supplement (OCS) to review use cases, investigate data, and answer
architecting design questions about Transit Gateway, hybrid connectivity, migration, and cost
optimization

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

AWS Certified Solutions Architect – Professional (SAP-C01)

Examenul AWS Certified Solutions Architect – Professional este destinat persoanelor care îndeplinesc un rol de Solutions Architect cu doi sau mai mulți ani de experiență practică în gestionarea și operarea sistemelor în AWS.

Examenul poate fi susținut la un centru de testare, din confortul casei tale, sau de la birou, prin serviciul de online proctoring.

Advanced Architecting on AWS

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

3
zile

Preț

1440 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

4. Expert

Roluri asociate

Architect

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.