Oracle Database 12c R2 – SQL and PL/SQL Fundamentals Ed 2

Acest curs nu mai face parte din portofoliul vendorului. Contactați-ne pentru detalii suplimentare.

Cursul Oracle Database 12c R2 – SQL and PL/SQL Fundamentals Ed 2 oferă fundamentele SQL și PL/SQL, împreună cu beneficiile limbajelor de programare utilizând tehnologia Oracle Database.

Parcurgând acest program, participanții învață elementele de bază ale bazelor de date relaționale, limbajul de programare SQL și PL/SQL, să scrie interogări pentru tabele unice și multiple, să manipuleze datele din tabele și să creeze obiecte de bază de date.

Acest curs este susținut de exerciții practice de laborator.

Cui i se adresează?

 • PL/SQL Developer
 • Forms Developer
 • Application Developers
 • Reports Developer
 • Technical Consultant
 • Portal Developer
 • Functional Implementer

Ce vei învăța?

Participanții la acest curs vor învăța să:

 • Ruleze instrucțiuni de manipulare a datelor (LMD) pentru a actualiza datele din baza de date Oracle;
 • Proiecteze blocuri anonime PL/SQL care să se execute eficient;
 • Descrie caracteristicile și sintaxa PL/SQL;
 • Gestioneze erorile de execuție;
 • Descrie procedurile și funcțiile stocate;
 • Utilizeze compilările de programare PL/SQL și să controleze condiționat fluxul de cod (loops, structuri de control și cursori expliciți);
 • Utilizeze cursorii pentru a procesa rânduri;
 • Identifice componentele structurale majore ale bazei de date Oracle 11g;
 • Preia datele din rândurile și coloanele tabelelor cu instrucțiunea SELECT;
 • Creeze rapoarte de date sortate și restricționate;
 • Utilizeze funcțiile SQL pentru a genera și a prelua date personalizate;
 • Afișeze date din mai multe tabele utilizând sintaxa ANSI SQL 99 JOIN;
 • Creeze rapoarte de date agregate;
 • Ruleze instrucțiuni de limbaj de definire a datelor (DDL) pentru a crea și gestiona obiecte de schemă.

Cerințe preliminare:

 • Cunoașterea conceptelor și tehnicilor de prelucrare a datelor
 • Familiarizare cu limbajele de programare

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Introduction

 • Overview of Oracle Database 12c and related products
 • Overview of relational database management concepts and terminologies
 • Introduction to SQL and its development environments
 • The HR schema and the tables used in this course
 • Oracle Database documentation and additional resources

Retrieve Data using the SQL SELECT Statement

 • List the capabilities of SQL SELECT statements
 • Generate a report of data from the output of a basic SELECT statement
 • Use arithmetic expressions and NULL values in the SELECT statement
 • Invoke Column aliases
 • Concatenation operator, literal character strings, alternative quote operator, and the DISTINCT keyword
 • Display the table structure using the DESCRIBE command

Restricted and Sorted Data

 • Write queries with a WHERE clause to limit the output retrieved
 • Describe the comparison operators and logical operators
 • Describe the rules of precedence for comparison and logical operators
 • Usage of character string literals in the WHERE clause
 • Write queries with an ORDER BY clause
 • Sort the output in descending and ascending order
 • Substitution Variables

Usage of Single-Row Functions to Customize Output

 • List the differences between single row and multiple row functions
 • Manipulate strings using character functions
 • Manipulate numbers with the ROUND, TRUNC, and MOD functions
 • Perform arithmetic with date data
 • Manipulate dates with the DATE functions

Conversion Functions and Conditional Expressions

 • Describe implicit and explicit data type conversion
 • Describe the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
 • Nesting multiple functions
 • Apply the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
 • Usage of conditional IF THEN ELSE logic in a SELECT statement

Aggregated Data Using the Group Functions

 • Usage of the aggregation functions in SELECT statements to produce meaningful reports
 • Describe the AVG, SUM, MIN, and MAX function
 • How to handle Null Values in a group function?
 • Divide the data in groups by using the GROUP BY clause
 • Exclude groups of date by using the HAVING clause

Display Data From Multiple Tables

 • Write SELECT statements to access data from more than one table
 • Join Tables Using SQL:1999 Syntax
 • View data that does not meet a join condition by using outer joins
 • Join a table to itself by using a self join
 • Create Cross Joins

Usage of Subqueries to Solve Queries

 • Use a Subquery to Solve a Problem
 • Single-Row Subqueries
 • Group Functions in a Subquery
 • Multiple-Row Subqueries
 • Use the ANY and ALL Operator in Multiple-Row Subqueries
 • Use the EXISTS Operator

SET Operators

 • Describe the SET operators
 • Use a SET operator to combine multiple queries into a single query
 • Describe the UNION, UNION ALL, INTERSECT, and MINUS Operators
 • Use the ORDER BY Clause in Set Operations

Data Manipulation

 • Add New Rows to a Table
 • Change the Data in a Table
 • Use the DELETE and TRUNCATE Statements
 • How to save and discard changes with the COMMIT and ROLLBACK statements
 • Implement Read Consistency
 • Describe the FOR UPDATE Clause

DDL Statements to Create and Manage Tables

 • Categorize Database Objects
 • Create Tables
 • Describe the data types
 • Understand Constraints
 • Create a table using a subquery
 • How to alter a table?
 • How to drop a table?

Other Schema Objects

 • Create, modify, and retrieve data from a view
 • Perform Data manipulation language (DML) operations on a view
 • How to drop a view?
 • Create, use, and modify a sequence
 • Create and drop indexes
 • Create and drop synonyms

Introduction to PL/SQL

 • PL/SQL Overview
 • List the benefits of PL/SQL Subprograms
 • Overview of the Types of PL/SQL blocks
 • Create a Simple Anonymous Block
 • Generate the Output from a PL/SQL Block

PL/SQL Identifiers

 • List the different Types of Identifiers in a PL/SQL subprogram
 • Usage of the Declarative Section to Define Identifiers
 • Use of variables to store data
 • Scalar Data Types
 • %TYPE Attribute
 • Bind Variables
 • Sequences in PL/SQL Expressions

Write Executable Statements

 • Basic PL/SQL Block Syntax Guidelines
 • How to comment code?
 • SQL Functions in PL/SQL
 • Data Type Conversion
 • Nested Blocks
 • Operators in PL/SQL

Interaction with the Oracle Server

 • SELECT Statements in PL/SQL to Retrieve data
 • Data Manipulation in the Server Using PL/SQL
 • The SQL Cursor concept
 • Learn to use SQL Cursor Attributes to Obtain Feedback on DML
 • How to save and discard transactions?

Control Structures

 • Conditional processing Using IF Statements
 • Conditional processing Using CASE Statements
 • Simple Loop Statement
 • While Loop Statement
 • For Loop Statement
 • The Continue Statement

Usage of Composite Data Types

 • PL/SQL Records
 • The %ROWTYPE Attribute
 • Insert and Update with PL/SQL Records
 • Associative Arrays (INDEX BY Tables)
 • INDEX BY Table Methods
 • INDEX BY Table of Records

Explicit Cursors

 • Understand Explicit Cursors
 • Declare the Cursor
 • How to open the Cursor?
 • Fetching data from the Cursor
 • How to close the Cursor?
 • Cursor FOR loop
 • Explicit Cursor Attributes
 • FOR UPDATE Clause and WHERE CURRENT Clause

Exception Handling

 • What are Exceptions?
 • Handle Exceptions with PL/SQL
 • Trap Predefined Oracle Server Errors
 • Trap Non-Predefined Oracle Server Errors
 • Trap User-Defined Exceptions
 • Propagate Exceptions
 • RAISE_APPLICATION_ERROR Procedure

Stored Procedures and Functions

 • What are Stored Procedures and Functions?
 • Differentiate between anonymous blocks and subprograms
 • Create a Simple Procedure
 • Create a Simple Procedure with IN parameter
 • Create a Simple Function
 • Execute a Simple Procedure
 • Execute a Simple Function

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

Nu sunt programe de ceritifcare pentru acest curs.

Oracle Database 12c R2 – SQL and PL/SQL Fundamentals Ed 2

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

5
zile

Preț

1800 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

1. Entry

Roluri asociate

Database Administrator

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.