Oracle Database 12c R2 – SQL Workshop I Ed 3

Acest curs nu mai face parte din portofoliul vendorului. Contactați-ne pentru detalii suplimentare.

Cursul Oracle Database: SQL Workshop I Ed 3 oferă participanților o introducere în tehnologia bazelor de date Oracle Database 12c, de asemenea, li se prezintă Oracle Database Exadata Express Cloud Service.

În aceast program participanții învață conceptele de baze de date relaționale și  limbajul de programare SQL. Cunoștințele esențiale SQL acumulate permit dezvoltatorilor să scrie interogări pe tabele unice și multiple, să manipuleze datele din tabele și să creeze obiecte de bază de date.

Studenții folosesc Oracle SQL Developer ca instrument de mediu principal pentru scrierea SQL. SQL* Plus este introdus ca un instrument opțional.

Acest curs este susținut de exerciții practice de laborator.

Cui i se adresează?

 • Database Administrator
 • Systems Administrator
 • Forms Developer
 • Functional Implementer
 • System Analysts
 • Application Developers
 • PL/SQL Developer

Ce vei învăța?

Participanții la acest curs vor învăța să:

 • Identifice ce este o instrucțiune SQL;
 • Înțeleagă baza de date relațională Oracle;
 • Utilizeze SQL Developer;
 • Scrie rapoarte utilizând instrucțiuni SQL;
 • Manipuleze datele în tabele relaționale și să salveze datele;
 • Identifice componentele majore ale bazei de date Oracle;
 • Preia datele din rândurile și coloanele tabelelor cu instrucțiunea SELECT;
 • Creeze rapoarte de date sortate și restricționate;
 • Utilizeze funcțiile SQL pentru a genera și a prelua date personalizate;
 • Ruleze interogări complexe pentru a prelua date din mai multe tabele;
 • Ruleze instrucțiuni privind limbajul de manipulare a datelor (LMD) pentru a actualiza datele din baza de date Oracle.

Cerințe preliminare:

 • Cunoașterea conceptelor și tehnicilor de prelucrare a datelor
 • Familiarizare cu limbajele de programare

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

 • Introduction
  • Course Objectives, Course Agenda and Appendixes Used in this Course
  • Overview of Oracle Database 12c and Related Products
  • Overview of relational database management concepts and terminologies
  • Introduction to SQL and its development environments
  • What is Oracle SQL Developer?
  • Starting SQL*Plus from Oracle SQL Developer
  • The Human Resource(HR) Schema
  • Tables used in the Course

 

 • Retrieving Data using the SQL SELECT Statement
  • Capabilities of the SELECT statement
  • Arithmetic expressions and NULL values in the SELECT statement
  • Column aliases
  • Use of concatenation operator, literal character strings, alternative quote operator, and the DISTINCT keyword
  • Use of the DESCRIBE command

 

 • Restricting and Sorting Data
  • Limiting the Rows
  • Rules of precedence for operators in an expression
  • Sorting rows using ORDER BY clause
  • SQL row limiting clause in a query
  • Substitution Variables
  • Using the DEFINE and VERIFY command

 

 • Using Single-Row Functions to Customize Output
  • Describe the differences between single row and multiple row functions
  • Manipulate strings with character function in the SELECT and WHERE clauses
  • Nesting Functions
  • Manipulate numbers with the ROUND, TRUNC and MOD functions
  • Perform arithmetic with date data
  • Manipulate dates with the date functions

 

 • Using Conversion Functions and Conditional Expressions
  • Describe implicit and explicit data type conversion
  • Use the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
  • Apply the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
  • Conditional Expressions

 

 • Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
  • Group Functions
  • Grouping Rows (GROUP BY and HAVING clause)
  • Nesting Group Functions

 

 • Displaying Data From Multiple Tables Using Joins
  • Introduction to JOINS
  • Types of Joins
  • Natural join
  • Self-join
  • Nonequijoins
  • OUTER join
  • Cartesian product

 

 • Using Subqueries to Solve Queries
  • Introduction to Subqueries
  • Single Row Subqueries
  • Multiple Row Subqueries
  • Null values in a subquery

 

 • Using the SET Operators
  • Set Operators
  • UNION and UNION ALL operator
  • INTERSECT operator
  • MINUS operator
  • Matching the SELECT statements
  • Using ORDER BY clause in set operations

 

 • Managing Tables using DML statements
  • Data Manipulation Language
  • Database Transactions
  • Manual Data Locking

 

 • Introduction to Data Definition Language
  • Database Objects
  • CREATE TABLE statement
  • Data types
  • Overview of constraint
  • Creating a table using subquery
  • Use the ALTER TABLE statement to add, modify, and drop a column
  • DROP TABLE statement

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

Nu sunt programe de ceritifcare pentru acest curs.

Oracle Database 12c R2 – SQL Workshop I Ed 3

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

3
zile

Preț

1440 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

1. Entry

Roluri asociate

Database Administrator

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.