Oracle Database 12c: Implement Partitioning Ed 1

Acest curs nu mai face parte din portofoliul vendorului. Contactați-ne pentru detalii suplimentare.

Participantii la cursul Oracle Database 12c: Implement Partitioning vor învăța să administreze partitionarea utilizând Oracle Database 12c. Instructorii experți vor demonstra beneficiile partitionării pentru diferite tipuri de sarcini și vor explica sintaxa pentru operațiunile de întreținere a partitionării.

Participarea la acest curs va introduce mai multe îmbunătățiri ale partitionării, inclusiv operațiuni de întreținere a partițiilor pe partiții multiple, indici parțiali pentru tabele partitionate, partitionare cu referință de interval și capacități de mutare online a partițiilor. Când noile îmbunătățiri sunt adăugate la toate metodele existente de partitionare, această gamă largă de opțiuni și capacități necesită ca administratorii de baze de date și arhitecții de date să înțeleagă fiecare metodă de partitionare și utilizările adecvate ale acesteia. Utilizarea corespunzătoare a partitionării poate aduce beneficii semnificative multor tipuri de aplicații, inclusiv depozite de date, managementul ciclului de viață al informațiilor și baze de date foarte mari.

Cui i se adresează?

Cursul Oracle Database 12c: Implement Partitioning Ed 1 este conceput pentru administratorii de baze de date, proiectanții de baze de date, arhitecții de sisteme.

Ce vei învăța?

Participanții la acest curs vor învăța să:

 • Aplice strategii de partiționare pentru a îmbunătăți performanța aplicației.
 • Utilizeze tehnici de partiționare pentru a reduce impactul întreținerii tabelelor și indexurilor.
 • Utilizeze partiționarea pentru a reduce timpul de reactualizare a vizualizărilor materializate.
 • Partiționeze segmente lob, tabele interconectate și tabele obiect.
 • Înțeleagă metodele Oracle Partitioning pentru tabele, indici și vizualizări materializate disponibile în Oracle Database 12c.
 • Înțeleagă serviciul Oracle Database Cloud.

Cerințe preliminare:

Înainte de a participa la acest curs, Oracle recomandă cursanților să urmeze următoarele cursuri sau să aibă cunoștințe echivalente după cum urmează:

 • Cerințe preliminare necesare
  • Cunoștințe despre administrarea bazelor de date
  • Cunoștințe de bază despre Sql Tuning
  • Cunoștințe fundamentele SQL
 • Cerințe preliminare sugerate
  • Modelarea datelor de bază și proiectarea bazelor de date relaționale
  • Cunoștințe de bază privind proiectarea depozitării datelor
  • Oracle Database 12c R2: SQL Tuning for Developers Ed 2

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

 • Modulul 1: Partitioning Concepts
 • Modulul 2: Implementing Partitioned Tables
 • Modulul 3: Implementing Partitioned Indexes
 • Modulul 4: Maintenance of Partitioned Tables and Indexes
 • Modulul 5: Partitioning Administration and Usage
 • Modulul 6: Partitioning and Workload Types
 • Modulul 7: Oracle Database Cloud Service: Overview

Recomandăm să continui cu:

Nu sunt recomandări.

Programe de certificare

Acest curs nu este asociat cu nicio certificare.

Oracle Database 12c: Implement Partitioning Ed 1

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

2
zile

Preț

1140 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

2. Intermediate

Roluri asociate

Administrator de sistem, Architect, Database Administrator

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.