Linux Professional Institute – Linux Fundamentals

Linux Fundamentals este un curs din curriculumul Linux Professional Institute care pregătește cursanții pentru obținerea certificării LPIC-1.

În cadrul cursului se prezintă conceptele fundamentale ale sistemelor de operare bazate pe Linux și se deprind abilități de bază în instalarea, configurarea și administrarea unui sistem Linux.

Cui i se adresează?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să cunoască și să utilizeze un mediu Linux și să dobândească experiența practică necesară configurării, administrării și mentenanței unui sistem de operare bazat pe Linux.

Aceste informații sunt necesare oricărei persoane doritoare să lucreze ca administrator de rețea.

Ce vei învăța?

Studenții care finalizează acest curs vor fi capabili să:

 • instaleze și să configureze un sistem de operare bazat pe Linux.
 • configureze componente hardware și periferice.
 • înțeleagă și să lucreze cu sistemul de fișiere într-un sistem Linux.
 • aleagă, să instaleze și să configureze un boot manager.
 • folosească aplicațiile de management al pachetelor software.
 • folosească linia de comandă și să automatizeze admnistrarea sistemului folosind scripturi și servicii programate.
 • gestioneze utilizatori și grupuri și să configureze servicii specifice.
 • activeze și să monitorizeze servicii de rețea pe un sistem Linux.
 • modifice configurația sistemului pentru a asigură securitatea datelor și comunicațiilor.

Cerințe preliminare:

Nu există cerințe preliminare pentru acest curs.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Introduction to Linux based operating systems

 • Linux Command-Line Tools
 • Linux Shell Options and Configuration
 • Using Environment Variables
 • Getting Help
 • Using Streams, Redirection, and Pipes
 • Redirecting Input and Output
 • Piping Data Between Programs
 • Processing Text Using Filters
 • Using Regular Expressions
 • Security

Security Considerations

 • Managing Users and Groups
 • Administering Local Security
 • Running Privileged Commands
 • Understanding the Superuser

Files and Directories

 • File Commands
 • Directory Commands
 • Managing File Ownership
 • Controlling Access to Files
 • Locating Files
 • Editing Files
 • Managing Links

Software Packages

 • Using RPM and Yum
 • RPM Distributions and Conventions
 • Using Debian Packages
 • Debian Distributions and Conventions
 • Using APT and aptitude
 • Package Dependencies and Conflicts
 • Managing Shared Libraries
 • Managing Processes

Booting Linux

 • Installing Boot Loaders
 • Understanding the Boot Process
 • Runlevels and the Initialization Process

Hardware

 • Understanding the BIOS and Core Hardware
 • Configuring USB Devices
 • Configuring Hard Disks
 • Designing a Hard Disk Layout
 • Creating Partitions and Filesystems
 • Maintaining Filesystem Health
 • Mounting and Unmounting Filesystems
 • Managing Disk Quotas

Networking

 • Understanding TCP/IP Networking
 • Understanding Network Addressing
 • Configuring Linux for a Local Network
 • Diagnosing Network Connections
 • Configuring SSH

Scripting

 • Managing the Shell Environment
 • Writing Shell Scripts
 • Using Commands and Variables
 • Using Conditional Expressions
 • Using Loops and Functions

System Administration

 • Using System Log Files
 • Maintaining the System Time
 • Running Jobs in the Future

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

Linux Professional Institute LPIC-1

Linux Professional Institute – Linux Fundamentals

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

5
zile

Preț

1300 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

2. Associate

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.