Citrix CXD-203 – Managing App and Desktop Solutions with XenApp and XenDesktop 7.6

În acest curs veți dobândi cunoștințele și abilitățile necesare pentru gestionarea, asistența, monitorizarea și rezolvarea problemelor XenDesktop 7.6 într-un mediu Windows Server 2012.

Subiectele abordate în acest curs includ cum să adăugați noi aplicații, computere desktop, utilizatori și politici, precum și modul de rezolvare a problemelor comune.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează operatorilor și administratorilor.

Ce vei învăța?

După finalizare, veți ști:

 • Arhitectura, componentele și comunicarea XenDesktop 7.6
 • Să delegați administrarea și gestionați licențele
 • Să gestionați infrastructura XenDesktop
 • Să creați și să gestionați cataloage de mașini și grupuri de livrare
 • Să gestionați StoreFront
 • Să creați și să gestionați politicile și profilurile utilizatorului final
 • Să gestionați sesiunile, site-urile și utilizatorii finali cu Director
 • Să gestionați imprimarea
 • Să gestionați Provisioning Services

Cerințe preliminare:

Studenții trebuie să aibă:

 • O înțelegere a conceptelor de virtualizare server, desktop și aplicație
  Experiență cu Windows Server 2012, în special:

  • Active Directory
  • domenii
  • Grupuri și conturi de utilizatori
  • Unități organizaționale
  • Obiecte de politică de grup
  • Experiență cu interfețele de utilizator Windows 7 și Windows 8
 • Experiență cu SQL Server 2012, în special:
  • Înțelegere generală a bazelor de date, permisiuni, securitate, clustering / mirroring și disponibilitate ridicată
  • Cunostinte de baza de retea
  • Protocoale (TCP / IP, UDP, HTTP etc.)
  • Cunoștințe de stocare de bază (gestionarea tipurilor de stocare existente, adăugarea de noi stocări)
 • Bazele licențierii Citrix
 • Familiarizare cu cel puțin un hipervizor (XenServer, Hyper-V sau vSphere)
 • Înțelegere de bază a diferitelor tipuri de profiluri (local, roaming, obligatoriu)
 • Înțelegerea de bază a certificatelor, rolul autorităților de certificare și tipurile de certificate

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

1. XenDesktop 7 Solution Architecture

XenDesktop Architecture Overview
User Layer
Citrix Receiver
Access Layer
Citrix NetScaler
Citrix StoreFront
Discussion Question
Control Layer
Delivery Controller
Machine Creation Services
Citrix Provisioning Services
Hypervisor
Virtual Delivery Agent
Discussion Question
Resource Layer
Applications
Operating System Image
Citrix Profile Management
Policies
Personal vDisk
Management Layer
Citrix Studio
Citrix Director
Discussion Question
XenDesktop Site
Ports

2. Delegating Administration and Managing Licenses

Managing Licenses in Studio
Discussion Question
Types of Licenses
Downloading, Allocating, and Importing a License File
Discussion Question
Adding a License Administrator
Managing Delegated Administration
Administrators
Roles
Scopes
Running a Delegated Administration Report
Discussion Question
Using PowerShell
Discussion Question
Monitoring Configuration Logs
To Display Configuration Log Content
To Generate Configuration Log Reports
To Change the Configuration Log Settings
Discussion Question
Troubleshooting: Managing Licenses and Delegated Administration

3. Managing and Monitoring the Hypervisor

Architecture Overview
Creating a Virtual Machine from an ISO
Creating a Virtual Machine
Installing XenServer Tools
Generalizing the Virtual Machine
Creating a Template
Managing Virtual Machines within a Hypervisor
Creating a Virtual Machine
Taking a Snapshot
Discussion Question
Restoring a Virtual Machine From Sysprep
Copying a Virtual Machine
Discussion Question
Reverting to a Snapshot
Discussion Question
Adjusting Virtual Machine or Template Resources
Adding Storage to a Virtual Machine or Template
Adjusting the Storage Allocated to a Virtual Machine
Adjusting the Memory Allocated to a Virtual Machine or Template
Adjusting vCPUs Allocated to a Virtual Machine or Template
Adding a Virtual NIC
Discussion Question
Configuring and Customizing Alerts
To Configure and Customize Alerts in XenCenter
Discussion Question
Troubleshooting: Managing and Monitoring Hypervisors

4. Managing Apps and Desktops

Architecture Overview
Managing Machine Catalogs
Machine Creation Services
Creating a Machine Catalog
Creating a Machine Catalog for Windows Server
Installing the Virtual Delivery Agent
Creating a Machine Catalog for Windows Desktop
Discussion Question
Managing Delivery Groups
Discussion Question
Managing Resources
Managing Computer Accounts
Managing Power for Machines in a Desktop OS Delivery Group
Discussion Question
Discussion Question
Deleting Resources
Enabling and Disabling Maintenance Mode
Removing Desktops from Delivery Groups
Deleting a Delivery Group
Deleting Machines from a Machine Catalog
To Delete a Machine Catalog
Troubleshooting: Managing Desktops and Applications

5. Managing StoreFront

StoreFront Architectural Overview
StoreFront Components
StoreFront Communication
Discussion Question
StoreFront Management Console
Creating a New Store
To Create and Add a New Store
Hiding a Store
To Hide a Store
Discussion Question
Managing Authentication
Configuring Authentication
Discussion Question
Enabling End Users to Change Their Passwords
To Enable End Users to Change Expired Passwords
Managing Delivery Controllers
Adding Delivery Controllers
Discussion Question
Managing Receiver Updates
To Manage Receiver Updates
Removing a Store
To Remove a Store
Discussion Question
Troubleshooting: Managing StoreFront

6. Managing Policies and Profiles

Policy Precedence (Studio vs. Group Policy Objects)
Creating Policies Using Studio
Unfiltered Policy
Using a Policy Template in Studio
Applying a Policy Using Studio
Editing a Policy Using Studio
Prioritizing Policies Using Studio
Discussion Questions
Exporting a Policy Template Using Studio
Importing a Policy Template Using Studio
Obtaining the Resultant Set of Policy Using Studio
Creating Policies Using Group Policy
Creating and Applying a Group Policy Object
Editing a Group Policy Object
Using a User Template with Group Policy
Discussion Question
Importing a Policy Template with Group Policy
Exporting a Policy Template with Group Policy
Prioritizing a Policy Using Group Policy
Discussion Question
Obtaining the Resultant Set of Policy Using Group Policy Objects
Troubleshooting: Managing Policies
Managing End-User Profiles
Configuring Folder Redirection
Managing Profile Settings Using Citrix Policies
Resolving Conflicting Profiles
Streaming End-User Profiles
Discussion Question
Troubleshooting: Profile Management

7. Managing and Monitoring Sessions, Sites, and End Users with Director

Director Overview
To Monitor an End-User Session
To Access Director
Monitoring within the Director Dashboard
Monitoring Infrastructure
Monitoring Connected Sessions
Monitoring Logon Duration Averages
Monitoring Machine and End-User Connection Failures
Monitoring and Managing End-User Sessions
Viewing End-User Sessions
Searching for an End User
Monitoring End-User Applications
Monitoring End-User Machine Processes
Managing an End User’s Machine Power Status
Enabling or Disabling Maintenance Mode
Resetting an End-User Profile
Discussion Question
Monitoring HDX Channels
Sending a Message to an End User
Shadowing an End-User Session
Disconnecting an End-User Session
Logging an End User Off
Discussion Question
Monitoring Historical Trends
Troubleshooting: Managing Sites, Sessions, and End Users with Director

8. Managing Printing

Managing Printing
Default Printing Behavior
Configuring Client Printing
Modifying Client Printer Auto-Creation
Discussion Question
Adding Session Printers
Managing Printer Drivers
Automatic Installation of In-Box Printer Drivers
Configuring Printer Driver Mapping and Compatibility
Universal Printer Driver
Controlling Universal Printing Behavior
Optimizing Printing Performance
To Configure Printing Optimization
Discussion Question
Setting Up and Managing the Universal Print Server
To Set Up and Manage the Universal Print Server
Troubleshooting: Managing Printing

9. Managing Provisioning Services

Citrix Provisioning Services
Machine Creation Services or Provisioning Services
Provisioning Services Overview and Architecture
Discussion Question
Navigating the Provisioning Services Console
To Navigate the Provisioning Services Console
To Create a Provisioning Services Master Virtual Machine
To Install the Virtual Delivery Agent (VDA)
Creating the vDisk
To Convert the Hard Drive of the Master Target Device to a vDisk
Setting the vDisk Mode
To set the vDisk Mode
Creating the Machine Catalog
To Assign a Machine Catalog to a Delivery Group
Discussion Question
To Update a vDisk
Promoting Updated Versions
To Promote Updated vDisk Versions
Discussion Question
VHD Chain of Differencing Disks
Merging VHD Differencing Disks
To Merge VHD Differencing Disks
Troubleshooting: Provisioning Services

Recomandăm să continui cu:

Nu există cursuri recomandate după finalizarea acestui curs.

Programe de certificare

Citrix Certified Associate – Virtualization (CCA-V)
Citrix Certified Professional – Virtualization (CCP-V)

Citrix CXD-203 – Managing App and Desktop Solutions with XenApp and XenDesktop 7.6

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

5
zile

Preț

1900 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

5. Specialized

Roluri asociate

Cloud Administrator, Data Center Engineer

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.