Amazon Web Services – Security Engineering on AWS

Security Engineering on AWS este un curs care urmărește modul de utilizare eficientă a serviciilor de securitate  pe car AWS le recomandă pentru îmbunătățirea securității datelor și sistemelor  în cloud AWS.

Cursul pune accent pe caracteristicile de securitate ale principalelor servicii AWS de calcul, stocare, rețea, baze de date, de asemenea și pe serviciile și instrumentele AWS pentru automatizare, monitorizare continua, înregistrare și răspuns la incidentele de securitate. 

Acest curs include prezentări, laboratoare practice, demonstrații și exerciții de grup.

Cui i se adresează?

Acest curs este destinat: 

 • Ingineride securitate  
 • Arhitecțide securitate  
 • Profesioniștiîn domeniul securității informațiilor 

Ce vei învăța?

Participanții la acest curs vor învăța: 

 • Să identifice beneficiile și responsabilitățile de securitate în utilizarea cloud-ului AWS  
 • Să proiecteze și să construiască infrastructuri de aplicații în AWS care sunt protejate împotriva  amenințărilor de securitate 
 • Să protejeze aplicațiile și datele împotriva amenințărilor de securita e comune    
 • Să efectueze și să automatizeze verificările de securitate  
 • Să configureze autentificarea și permisiunile pentru aplicații și resu se  
 • Să monitorizeze resursele AWS și răspundă la incidente  
 • Să obțină informații despre evenimente prin captarea, monitorizarea, procesarea și analizarea jurnalelor 

Cerințe preliminare:

Recomandăm ca participanții la acest curs: 

 • Să dețină cunoștințe practice privind practicile de securitate IT și conceptele de infrastructură  
 • Să fie familiarizați cu conceptele de cloud computing  
 • Să participe la cursul AWS Security Essentials și Arhitecting on AWS  

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Este recomandat să continui cu:

Programe de certificare

AWS Certified Security – Specialty (SCS-C01) 

Examenul AWS Certified Security – Specialty este destinat persoanelor care îndeplinesc un rol de securitate cu 5 ani de experiență în securitatea IT, în proiectarea și implementarea soluțiilor de securitate și 2 sau mai mulți ani de experiență practică în securizarea sarcinilor de lucru în AWS. 

Examenul validează capacitatea unui candidat de a demonstra în mod eficient cunoștințe despre securizarea platformei AWS. 

Examenul poate fi susținut la un centru de testare, de acasă sau de la birou, prin serviciul de online proctoring. 

Detalii curs

Durată

3
zile

Preț

1200 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

3. Intermediate

Roluri asociate

Architect, Operations

Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DISCUTĂ CU UN CONSULTANT

  Menu