Security Engineering on AWS

Security Engineering on AWS curs demonstrează cum să utilizați eficient serviciile de securitate AWS pentru a rămâne în siguranță în AWS Cloud. Cursul se concentrează pe practicile de securitate pe care AWS le recomandă pentru îmbunătățirea securității datelor și sistemelor în cloud.

Evidențiază caracteristicile de securitate ale serviciilor cheie AWS, inclusiv servicii de calcul, stocare, rețea și baze de date. Veți învăța, de asemenea, cum să utilizați serviciile și instrumentele AWS pentru automatizare, monitorizare și înregistrare continuă și răspuns la incidentele de securitate.

Nivel de curs: Intermediar
Durata: 3 zile

Cui i se adresează?

Acest curs este destinat: 

 • Ingineri de securitate  
 • Arhitecți de securitate  
 • Profesioniști în domeniul securității informațiilor 

Ce vei învăța?

Participanții la acest curs vor învăța: 

 • Să identifice beneficiile și responsabilitățile de securitate ale utilizării AWS Cloud
 • Să construiască infrastructuri de aplicații sigure
 • Să protejeze aplicațiile și datele de amenințările comune de securitate
 • Să efectueze și să automatizeze verificări de securitate
 • Să configureze autentificarea și permisiunile pentru aplicații și resurse
 • Să monitorizeze resursele AWS și răspundeți la incidente
 • Să captureze și să proceseze jurnalele
 • Să creeze și să configureze implementări automate și repetabile cu instrumente precum AMI-uri și AWS CloudFormation

Cerințe preliminare:

Recomandăm ca participanții la acest curs: 

 • Să dețină cunoștințe practice privind practicile de securitate IT și conceptele de infrastructură  
 • Să fie familiarizați cu conceptele de cloud computing  
 • Să participe la cursul AWS Security Essentials și Arhitecting on AWS  

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Day 1

Module 1: Security on AWS

 • Security in the AWS cloud
 • AWS Shared Responsibility Model
 • Incident response overview
 • DevOps with Security Engineering

Module 2: Identifying Entry Points on AWS

 • Identify the different ways to access the AWS platform
 • Understanding IAM policies
 • IAM Permissions Boundary
 • IAM Access Analyzer
 • Multi-factor authentication
 • AWS CloudTrail
 • Lab 01: Cross-account access

Module 3: Security Considerations: Web Application Environments

 • Threats in a three-tier architecture
 • Common threats: user access
 • Common threats: data access
 • AWS Trusted Advisor

Module 4: Application Security

 • Amazon Machine Images
 • Amazon Inspector
 • AWS Systems Manager
 • Lab 02: Using AWS Systems Manager and Amazon Inspector

Module 5: Data Security

 • Data protection strategies
 • Encryption on AWS
 • Protecting data at rest with Amazon S3, Amazon RDS, Amazon DynamoDB
 • Protecting archived data with Amazon S3 Glacier
 • Amazon S3 Access Analyzer
 • Amazon S3 Access Points

 

Day 2

Module 6: Securing Network Communications

 • Amazon VPC security considerations
 • Amazon VPC Traffic Mirroring
 • Responding to compromised instances
 • Elastic Load Balancing
 • AWS Certificate Manager

Module 7: Monitoring and Collecting Logs on AWS

 • Amazon CloudWatch and CloudWatch Logs
 • AWS Config
 • Amazon Macie
 • Amazon VPC Flow Logs
 • Amazon S3 Server Access Logs
 • ELB Access Logs
 • Lab 03: Monitor and Respond with AWS Config

Module 8: Processing Logs on AWS

 • Amazon Kinesis
 • Amazon Athena
 • Lab 04: Web Server Log Analysis

Module 9: Security Considerations: Hybrid Environments

 • AWS Site-to-Site and Client VPN connections
 • AWS Direct Connect
 • AWS Transit Gateway

Module 10: Out-Of-Region Protection

 • Amazon Route 53
 • AWS WAF
 • Amazon CloudFront
 • AWS Shield
 • AWS Firewall Manager
 • DDoS mitigation on AWS

 

Day 3

Module 11: Security Considerations: Serverless Environments

 • Amazon Cognito
 • Amazon API Gateway
 • AWS Lambda

Module 12: Threat Detection and Investigation

 • Amazon GuardDuty
 • AWS Security Hub
 • Amazon Detective

Module 13: Secrets Management on AWS

 • AWS KMS
 • AWS CloudHSM
 • AWS Secrets Manager
 • Lab 05: Using AWS KMS

Module 14: Automation and Security by Design

 • AWS CloudFormation
 • AWS Service Catalog
 • Lab 06: Security automation on AWS with AWS Service Catalog

Module 15: Account Management and Provisioning on AWS

 • AWS Organizations
 • AWS Control Tower
 • AWS SSO
 • AWS Directory Service
 • Lab 07: Federated Access with ADFS

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

AWS Certified Security – Specialty (SCS-C01) 

Examenul AWS Certified Security – Specialty este destinat persoanelor care îndeplinesc un rol de securitate cu 5 ani de experiență în securitatea IT, în proiectarea și implementarea soluțiilor de securitate și 2 sau mai mulți ani de experiență practică în securizarea sarcinilor de lucru în AWS. 

Examenul validează capacitatea unui candidat de a demonstra în mod eficient cunoștințe despre securizarea platformei AWS. 

Examenul poate fi susținut la un centru de testare, de acasă sau de la birou, prin serviciul de online proctoring. 

Security Engineering on AWS

Security Engineering on AWS

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

3
zile

Preț

1440 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

3. Intermediate

Roluri asociate

Architect, Operations

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.