Systems Operations on AWS

Acest curs îi învață pe operatorii de sisteme și pe oricine efectuează funcții de operare ale sistemului cum să instaleze, să configureze, să automatizeze, să monitorizeze, să securizeze, să întrețină și să repună în funcție serviciile, rețelele și sistemele necesare pentru a susține aplicațiile în AWS. Cursul acoperă, de asemenea, caracteristici AWS specifice, instrumente și cele mai bune practici legate de aceste funcții.

Cursul include prezentări, laboratoare practice, demonstrații și exerciții de grup.

Cui i se adresează?

Acest curs este destinat:

 • Administratorilor și operatorilor de sistem care operează în AWS Cloud
 • Lucrătorii din domeniul IT care doresc să își dezvolte cunoștințele privind operațiunile de sistem

Ce vei învăța?

Participanții la acest curs vor învăța:

 • Să recunoacă serviciile AWS care susțin diferitele faze ale excelenței operaționale, un pilon al Well-Architected Framework
 • Să gestioneze accesul la resursele AWS utilizând AWS Accounts &Organizations și AWS Identity & Access Management (IAM)
 • Să mențină un inventar al resurselor AWS folosite utilizând serviciile AWS, cum ar fi AWS Systems Manager, AWS CloudTrail și AWS Config
 • Să configureze un mediu cloud extrem de disponibil care utilizează serviciile AWS precum Amazon Route 53 și Elastic Load Balancing pentru a direcționa traficul pentru o latență și o performanță optime
 • Să configureze AWS Auto Scaling și Amazon Elastic Compute Cloud pentru a scala mediul cloud în funcție de cerere
 • Să utilizeze Amazon CloudWatch și funcțiile asociate, cum ar fi alarmele, dashboard-urile și widget-urile, pentru monitorizarea mediul cloud
 • Să gestioneze permisiunile și să urmărească activitatea în mediul cloud folosind servicii precum AWS CloudTrail și AWS Config
 • Să elaboreze o strategie de implementare a resurselor utilizând etichete de metadate, Amazon Machine Images și Control Tower pentru a implementa și a menține un mediu cloud AWS
 • Să automatizeze implementarea resurselor utilizând servicii AWS, cum ar fi AWS CloudFormation și AWS Service Catalog
 • Să utilizeze serviciile AWS pentru a gestiona resursele AWS prin intermediul proceselor ciclului de viață SysOps, cum ar fi implementări și corecții
 • Să implementeze resursele într-un Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), să stabilească conectivitatea necesară la Amazon VPC și să protejeze resursele împotriva întreruperilor serviciilor
 • Să precizeze scopul, beneficiile și cazurile de utilizare adecvate pentru stocarea montabilă în mediul cloud AWS
 • Să explice caracteristicile operaționale ale stocării obiectelor în cloud AWS, inclusiv Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) și Amazon S3 Glacier
 • Să construiască un model de costuri cuprinzător pentru a contribui la colectarea, optimizarea și prezicerea costurilor cloud folosind servicii precum AWS Cost Explorer și AWS Cost & Usage Report

Cerințe preliminare:

Recomandăm ca participanții la acest curs:

 • Să participle la cursul AWS Technical Essentials înainte de System Operations on AWS
 • Să aibă experiență în dezvoltarea de software sau în administrarea sistemelor
 • Să aibă competență în menținerea sistemelor de operare pe linia de comandă, cum ar fi shell scripting în medii Linux sau cmd / PowerShell în Windows
 • Să dețină cunoștințe de bază a protocoalelor de rețea (TCP / IP, HTTP)

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Este recomandat să continui cu:

Programe de certificare

AWS Certified SysOps Administrator – Associate (SOA-C02)

Detalii curs

Durată

3
zile

Preț

1200 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

3. Intermediate

Roluri asociate

Architect

Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DISCUTĂ CU UN CONSULTANT

  Menu