Systems Operations on AWS

Cursul Systems Operations on AWS îi învață pe operatorii de sisteme și pe oricine efectuează funcții de operare ale sistemului cum să instaleze, să configureze, să automatizeze, să monitorizeze, să securizeze, să întrețină și să depaneze serviciile, rețelele și sistemele de AWS necesare pentru a susține aplicațiile de afaceri. Cursul acoperă, de asemenea, funcții, instrumente și bune practici specifice AWS legate de aceste funcții.

Nivel de curs: Intermediar
Durata: 3 zile

Cui i se adresează?

Acest curs este destinat:

 • Administratorilor și operatorilor de sistem care operează în AWS Cloud
 • Lucrătorii din domeniul IT care doresc să își dezvolte cunoștințele privind operațiunile de sistem

Ce vei învăța?

Participanții la acest curs vor învăța:

 • Să recunoască serviciile AWS care sprijină diferitele faze ale excelenței operaționale, un pilon al cadrului bine arhitecturat.
 • Să gestioneze accesul la resursele AWS folosind AWS Accounts and Organizations și AWS Identity and Access Management (IAM).
 • Să mențină un inventar al resurselor AWS aflate în uz folosind servicii AWS, cum ar fi AWS Systems Manager, AWS CloudTrail și AWS Config.
 • Să dezvolte o strategie de implementare a resurselor utilizând etichete de metadate, Amazon Machine Images și Turnul de control pentru a implementa și menține un mediu cloud AWS.
 • Să automatizeze implementarea resurselor folosind servicii AWS, cum ar fi AWS CloudFormation și AWS Service Catalog.
 • Să utilizeze serviciile AWS pentru a gestiona resursele AWS prin procesele ciclului de viață SysOps, cum ar fi implementările și corecțiile.
 • Să configureze un mediu cloud cu disponibilitate ridicată, care folosește serviciile AWS, cum ar fi Amazon Route 53 și Elastic Load Balancing, pentru a direcționa traficul pentru o latență și performanță optime.
 • Să configureze scalarea automată AWS Auto Scaling și Amazon Elastic Compute Cloud pentru a scala mediul cloud în funcție de cerere.
 • Să utilizeze Amazon CloudWatch și funcțiile asociate, cum ar fi alarme, tablouri de bord și widget-uri pentru a monitoriza mediul cloud.
 • Să gestioneze permisiunile și să urmărească activitatea în mediul cloud folosind servicii AWS, cum ar fi AWS CloudTrail și AWS Config.
 • Să implementeze resursele într-un Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), să stabilească conexiunea necesară la Amazon VPC și să protejeze resursele de întreruperile serviciului.
 • Să indice scopul, beneficiile și cazurile de utilizare adecvate pentru stocarea montabilă în mediul dvs. cloud AWS.
 • Să explice caracteristicile operaționale ale stocării obiectelor în cloudul AWS, inclusiv Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) și Amazon S3 Glacier.
 • Să creeze un model de cost cuprinzător pentru a ajuta să colecteze, să optimizeze și să anticipeze costurile cloud folosind servicii precum AWS Cost Explorer și AWS Cost & Usage Report.

Cerințe preliminare:

Recomandăm ca participanții la acest curs:

 • Să fi parcurs cu succes cursul AWS Technical Essentials
 • Să aibă experiență fie în dezvoltarea de software, fie în administrarea sistemelor
 • Să aibă competențe în menținerea sistemelor de operare la linia de comandă, cum ar fi scripting shell în medii Linux sau cmd/PowerShell în Windows
 • Să aibă cunoștințe de bază despre protocoale de rețea (TCP/IP, HTTP)

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Day 1

Module 1: Introduction to System Operations on AWS

 • Systems operations
 • AWS Well-Architected Framework
 • AWS Well-Architected Tool

Module 2a: Access Management

 • Access management
 • Resources, accounts, and AWS Organizations

Module 2b: System Discovery

 • Methods to interact with AWS services
 • Introduction to monitoring services
 • Tools for automating resource discovery
 • Inventory with AWS Systems Manager and AWS Config
 • Troubleshooting scenario
 • Hands-On Lab: Auditing AWS Resources with AWS Systems Manager and AWS Config

Module 3: Deploy and Update Resources

 • Systems operations in deployments
 • Tagging strategies
 • Deployment using Amazon Machine Images (AMIs)
 • Deployment using AWS Control Tower
 • Troubleshooting scenario

Module 4: Automate Resource Deployment

 • Deployment using AWS CloudFormation
 • Deployment using AWS Service Catalog
 • Troubleshooting scenario
 • Hands-On Lab: Infrastructure as Code

 

Day 2

Module 5: Manage Resources

 • AWS Systems Manager
 • Troubleshooting scenario
 • Hands-On Lab: Operations as Code

Module 6a: Configure Highly Available Systems

 • Distributing traffic with Elastic Load Balancing
 • Amazon Route 53

Module 6b: Automate Scaling

 • Scaling with AWS Auto Scaling
 • Scaling with Spot Instances
 • Managing licenses with AWS License Manager
 • Troubleshooting scenario

Module 7: Monitor and Maintain System Health

 • Monitoring and maintaining healthy workloads
 • Monitoring distributed applications
 • Monitoring AWS infrastructure
 • Monitoring your AWS account
 • Troubleshooting scenario
 • Hands-On Lab: Monitoring Applications and Infrastructure

Module 8: Data Security and System Auditing

 • Maintaining a strong identity and access foundation
 • Implementing detection mechanisms
 • Automating incident remediation
 • Troubleshooting scenario
 • Hands-On Lab: Implementing IAM permissions boundaries

 

Day 3

Module 9: Operate Secure and Resilient Networks

 • Building a secure Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
 • Networking beyond the VPC
 • Troubleshooting scenario

Module 10a: Mountable Storage

 • Configuring Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS)
 • Sizing Amazon EBS volumes for performance
 • Using Amazon EBS snapshots
 • Using Amazon Data Lifecycle Manager to manage your AWS resources
 • Creating backup and data recovery plans
 • Configuring shared file system storage

Module 10b: Object Storage

 • Deploying Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) with Access Logs, Cross-Region Replication, and S3 Intelligent-Tiering
 • Hands-On Lab: Automating with AWS Backup for Archiving and Recovery

Module 11: Cost Reporting, Alerts, and Optimization

 • Gaining AWS cost awareness
 • Using control mechanisms for cost management
 • Optimizing your AWS spend and usage
 • Hands-On Lab: Capstone lab for SysOps

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

AWS Certified SysOps Administrator – Associate (SOA-C02)

Examenul AWS Certified SysOps Administrator – Associate este destinat administratorilor de sisteme într-un rol de operațiuni de sisteme cu cel puțin un an de experiență în implementare, gestionare și operațiuni în AWS.

Examenul poate fi susținut la un centru de testare sau din confortul de acasă ori de la birou, prin serviciul de online proctoring.

Systems Operations on AWS

Systems Operations on AWS

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

3
zile

Preț

1440 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

3. Intermediate

Roluri asociate

Architect

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.