Big Data on AWS

În acest curs, participanții vor învăța despre soluțiile “big data” bazate pe cloud, cum ar fi Amazon EMR (Amazon Elastic MapReduce), Amazon Redshift, Amazon Kinesis și totul despre platforma AWS Big Data.  

Cursul pune accent pe utilizarea Amazon EMR pentru procesarea datelor folosind ecosistemul larg al instrumentelor Hadoop precum Hive și Hue, pe crearea de medii de date mari, lucrul cu Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon QuickSight, Amazon Athena și Amazon Kinesis și conceperea de medii de date mari pentru securitate și eficiența costurilor. 

 Acest curs include prezentări, laboratoare practice, demonstrații și exerciții de grup. 

Cui i se adresează?

Acest curs este destinat: 

 • Persoanelor responsabile de proiectarea și implementarea soluțiilor de date mari, și anume Solutions Architects și SysOps Administrators 
 • Data Scientists și Data Analysts interesați să descopere mai în profunzime soluțiile AWS Big Data 

Ce vei învăța?

Participanții la acest curs vor învăța: 

 •  Să utilizeze Apache Hadoop cu Amazon EMR 
 •  Să lanseze și să configureze un cluster Amazon EMR 
 •  Să folosească framework-uri comune de programare pentru Amazon EMR, Hive, Pig și Streaming 
 •  Să utilizeze Hue pentru a îmbunătăți utilizărea Amazon EMR 
 •  Să efectueze analize de date în memorie cu Spark și Shark pe Amazon EMR 
 •  Să înțelegă cum pot fi utilizate servicii precum AWS Glue, Amazon Kinesis, Amazon Redshift, Amazon Athena și Amazon QuickSight cu fluxuri de lucru big data 

Cerințe preliminare:

Recomandăm ca participanții la acest curs: 

 • Să fie familiarizațicu tehnologiile de bază “big data”, inclusiv Apache Hadoop, HDFS și interogări SQL / NoSQL 
 • Să cunoascănoțiunile fundamentale privind analiza datelor completate, formare digitală gratuită sau experiență echivalentă 
 • Să aibăunoștințe practice despre serviciile AWS de bază și implementarea cloud-ului public 
 • Săcunoască procesele de bază a stocării datelor, a sistemelor de baze de date relaționale și a proiectării bazelor de date 
 • Să participe lacursul AWS Technical Essentials   

 

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Este recomandat să continui cu:

Programe de certificare

Big Data on AWS

Detalii curs

Durată

3
zile

Preț

1200 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

3. Intermediate

Roluri asociate

Architect, Developer

  Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
  DISCUTĂ CU UN CONSULTANT

   Menu