Introduction in Python & Data Science

Cui i se adresează?

DevOps Engineer
System Engineer
Programmer
Developer
Data Engineer

Ce veți învăța?

01. Introduction. Writing Python Programs
02. Variables. Numbers. Operators
03. Program Flow Control
04. Strings
05. Casting variables
06. Lists
07. Tuples
08. Sets
09. Dictionaries
10. File Handling
11. Functions
12. Modules
13. Iterators
14. Intro to Object Oriented Programming
15. Advanced OOP
16. Functional Programming
17. Exception Handling
18. Anaconda package manager:
19. DataScience: Introduction to pandas 1
20. DataScience: Introduction to pandas 2
21. DataScience: Introduction to NumPy
22. DataScience: Introduction to sklearn 1
23. DataScience: Introduction to sklearn 2
24. Matplotlib visualization / SeaBorn
25. IPython Notebook
26. Where to go from here?

Cerințe preliminare:

Text

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului

01. Introduction. Writing Python Programs
Installing Python
Your First Python Program

02. Variables. Numbers. Operators
Integers
Floats
Boolean Values
Bitwise Operators
String Introduction

03. Program Flow Control
If Statements
Loops ( while, for)
Break/Continue
Functions

04. Strings
String Functions
String Indexing and Slicing
String Formatting
Immutability in Python

05. Casting variables

06. Lists
List Operations
List Methods
List Slicing

07. Tuples
Tuples vs Lists
Tuples Immutability
Pattern Matching

08. Sets
Set Methods

09. Dictionaries
Creating Dictionaries
Dictionary Methods

10. File Handling
Read files
Write/Create files
Delete files
The Context Manager

11. Functions
Function Arguments
Scoping

12. Modules
Pip install
Datetime module
Os module
Sys module
Create/Use a module
Variables/Methods in modules

13. Iterators
Yield
Generators
Iterators
Lazy Evaluation

14. Intro to Object Oriented Programming
Classes
Instances
Inheritance
Polymorphism

15. Advanced OOP
Multiple inheritance
Abstract classes
Default arguments

16. Functional Programming
What is a lambda function
Define a lambda function
Map
Filter

17. Exception Handling
try…except… finally
Raising Exceptions

18. Anaconda package manager:
Virtual Envs
Modules
How to install a module using anaconda cloud

19. DataScience: Introduction to pandas 1
DataFrames
Insert
Delete
Select

20. DataScience: Introduction to pandas 2
Merging
Conditionals

21. DataScience: Introduction to NumPy
Vectors
Matrix operations
Sorting
Indexing
Broadcast

22. DataScience: Introduction to sklearn 1
Preprocess
Model Select
Pipeline

23. DataScience: Introduction to sklearn 2
Feature Selection
Metrics
One Hot Encoding

24. Matplotlib visualization / SeaBorn
2D plotting
Histograms
HeatMap

25. IPython Notebook

26. Where to go from here?

Este recomandat să continui cu:

Nu există cursuri recomandate după finalizarea acestui curs.

Programe de certificare

Nu sunt programe de ceritifcare pentru acest curs.

Detalii curs

Durată
5
zile

Preț
1500
EUR

Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
5. Specialized
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu