CompTIA Security+

Cursul CompTIA Security+ stabilește cunoștințele de bază și încorporează cele mai bune practici in hands-on trouble-shooting și rezolvarea incidentelor.

CompTIA Security+ validează cunoștințele de bază necesare oricărui rol de securitate cibernetică și evidențiază abilitățile practice cerute de organizații. Formează mai bine personalul nu doar pentru a identifica riscurile de securitate, ci și pentru a le aborda.

Acest curs pregătește candidatul pentru examenul de certificare CompTIA Security+ SYO-601 care atestă abilitățile fundamentale necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de securitate de bază și pentru a continua o carieră în securitate IT.

Participanții la curs vor primi:

 • Suport de curs oficial CompTIA
 • Laboratoare oficiale CompTIA pentru partea practică
 • Voucher de examen
 • Diplomă de participare

Cui i se adresează?

Cursul CompTIA Security+ se adresează profesioniștilor din domeniul IT care dețin abilități de networking și administrare în rețele bazate pe Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Windows, dar și cunoștințe despre alte sisteme de operare, cum ar fi macOS, Unix sau Linux.

Cursul se adresează celor care doresc să continue o carieră în IT prin dobândirea de cunoștințe fundamentale despre subiecte de securitate și îndeplinesc roluri precum arhitect de securitate, inginer de securitate, consultant / specialist în securitate, tehnician de asigurare a informațiilor, administrator de securitate, administrator de sistem și administrator de rețea.

Ce vei învăța?

După finalizarea acestui curs, participanții vor ști să:

 • identifice conceptele fundamentale de securitate ale computerului;
 • identifice amenințările și vulnerabilitățile de securitate;
 • înțeleagă și implementeze securitatea rețelelor;
 • instaleze și să configureze sisteme pentru securizarea aplicațiilor, rețelelor și dispozitivelor;
 • identifice și sa gestioneze incidentele de securitate;
 • implementeze securitatea la nivel operațional;
 • creeze planul pentru continuitatea activității și recuperarea în caz de dezastru;
 • efectueze analize de amenințare și să răspundă cu tehnici adecvate de atenuare;
 • îndeplinească activitățile cu conștientizarea politicilor, legilor și reglementărilor aplicabile.

Cerințe preliminare:

Pentru a participa în cadrul acestui curs este recomandat ca studenții sa dețină o înțelegere fundamentală a conceptelor de computer și de rețea și să dețină certificările CompTIA A+ și Network+, sau experiență echivalentă în administrarea IT.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

 • Comparing and Contrasting Attacks
 • Comparing and Contrasting Security Controls
 • Comparing and Contrasting Basic Concepts of Cryptography
 • Implementing Public Key Infrastructure
 • Implementing Identity and Access Management Controls
 • Managing Access Services and Accounts
 • Installing and Configuring Security Appliances
 • Installing and Configuring Wireless and Physical Access Security
 • Deploying Secure Host, Embedded, and Mobile Systems
 • Implementing Secure Network Access Protocols
 • Explaining Risk Management and Disaster Recovery Concepts
 • Summarizing Secure Application Development Concepts
 • Explaining Organizational Security Concepts

Recomandăm să continui cu:

Nu sunt recomandări de cursuri ulterioare.

Programe de certificare

După finalizarea acestui curs, participanții vor fi pregătiți pentru susținerea examenului de certificare CompTIA Security+ SYO-601.

CompTIA Security+

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

5
zile

Preț

1650 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

1. Entry

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.