Terraform Fundamentals (on OCI)

Hashicop Terraform este unul dintre cele mai populare instrumente de furnizare a infrastructurii de pe piață. Terraform sprijină mai mulți furnizori de Cloud, printre care și AWS, Azure, Oracle, GCP, etc.

Cursul DevOps Artisan – Terraform Fundamentals (on OCI) permite studenților să utilizeze Terraform pentru definirea infrastructurii cod și automatizarea implementării infrastructurii – îmbunătățirea eficienței operaționale, reducerea cheltuielilor administrative etc.

Cui i se adresează?

Administratorilor de sistem care doresc să utilizeze Terraform pentru a automatiza implementarea infrastructurii bazată pe cloud.

Ce vei învăța?

 • să scrii fișiere de configurare Terraform;
 • cum integrează Terraform sursele de infrastructură;
 • să gestionezi mediile infrastructurii.

Cerințe preliminare:

Pentru a participa la acest curs, studenții trebuie:

 • să fie familiarizați cu Linux command line (commands, arguments, variables, lucrul cu fișiere și directoare, utilizând editoare de text);
 • să aibă cunoștințe de bază despre rețelele TCP/IP (IP adressing, subnets, etc.);
 • să aibă cunoștințe despre ofertele cloud-based IaaS (VM instances, VPCs/VCNs, load balancers, security rules, etc.).

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Module 1: Introduction. What Is Terraform?
 • How we got to the DevOps era
 • A quick glance at Terraform
Module 2: Positioning Terraform
 • Defining Infrastructure as Code
 • Scripts
 • Configuration management tools
 • Server templating tools
 • Server provisioning tools
 • Comparing Terraform to other tools
Module 3: Terraform Architecture
 • Terraform language paradigm
 • Workflow overview
 • Environment parity
 • Cloud Providers
 • How Terraform works

                Hands-on Lab: Environment set-up

Module 4: Installation and Getting Started
 • Preparing the environment with examples for Linux, Windows and MacOS
 • Major code elements in Terraform configuration files

                Hands-on Lab: Installing Terraform

Module 5: Terraform Configurations Overview
 • Configuring providers
 • Preparing authentication credentials
 • Regions and Availability Zones/Domains
 • Deploying a server in AWS
 • Updating an existing server
 • Deploying a virtual network in OCI
 • Inputs and outputs

                Hands-on Lab: Working with variables

Module 6: Providers, Resources and More
 • Managing providers and versions
 • Working with multiple identical providers in multiple regions
 • More resource creation examples
 • Decommissioning virtual infrastructure

                Hands-on Lab: Providers and data sources

Module 7: Post Configuration, Syntax
 • Post-configuration tools: provisioners
 • Provisioners types, usage, behaviors
 • Functions in HCL
 • The Terraform Console
 • Recreating common construct behaviors: loops, conditionals

                Hands-on Lab: Virtual instance resources

Module 8: Terraform States
 • Terraform states overview
 • Analyzing the contents of state files
 • Sharing state files
 • Securing and locking shared state files
 • Read-only state

                Hands-on Lab: Additional virtual resources

Module 9: Using modules
 • Module basics
 • Module inputs
 • Module outputs
 • Modules and paths
 • Module usage best practices
 • Adding and initializing modules from various sources

                Hands-on Lab: Provisioners

Module 10: Using Variables
 • Variables, variables, variables
 • Variables stored in files
 • Environment variables
 • Securing variables
Module 11: Tips and Tricks
 • Miscellaneous helpful tips
 • Command-line options that lend a hand in writing IaC
 • Code options for better control of the infrastructure

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

Acest curs îi pregătește pe studenți pentru susținerea examenului de certificare pentru a deveni Professional Automation Engineer.

Terraform Fundamentals (on OCI)

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

2
zile

Preț

840 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

2. Fundamentals

Roluri asociate

DevOps

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.