Python Fundamentals

Acest curs reprezintă o introducere atât în conceptele fundamentale de programare cât și în limbajul de programare Python.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează tuturor celor care sunt începători privind limbajul Python sau care au nevoie de reîmprospătarea cunoștințelor Python basic.

Ce vei învăța?

Cerințe preliminare:

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Module 01: Introduction. Writing Python Programs
Installing Python
Your First Python Program

Module 02: Variables. Numbers. Operators
Integers
Floats
Boolean Values
Bitwise Operators
String Introduction

Module 03: Program Flow Control
If Statements
Loops ( while, for)
Break/Continue
Functions

Module 04: Strings
String Functions
String Indexing and Slicing
String Formatting
Immutability in Python

Module 05: Casting variables

Module 06: Lists
List Operations
List Methods
List Slicing

Module 07: Tuples
Tuples vs Lists
Tuples Immutability
Pattern Matching

Module 08: Sets
Set Methods

Module 09: Dictionaries
Creating Dictionaries
Dictionary Methods

Module 10: File Handling
Read files
Write/Create files
Delete files
The Context Manager

Module 11: Functions
Function Arguments
Scoping

Module 12: Modules
Pip install
Datetime module
Os module
Sys module
Create/Use a module
Variables/Methods in modules

Module 13: Iterators
Yield
Generators
Iterators
Lazy Evaluation

Module 14: Intro to Object Oriented Programming
Classes
Instances
Inheritance
Polymorphism

Module 15: “Advanced” OOP
Multiple inheritance
Abstract classes
Default arguments

Module 16: Functional Programming
What is a lambda function
Define a lambda function
Map
Filter

Module 17: Exception Handling
try…except… finally
Raising Exceptions

Module 18: Anaconda package manager:
Virtual Envs
Modules
How to install a module using anaconda cloud

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

Python Fundamentals

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

2
zile

Preț

840 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

2. Fundamentals

        Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.