MLOps – Deploying ML solutions

Cursul de MLOps oferă o introducere cuprinzătoare în procesul de implementare și gestionare a soluțiilor de învățare automată în medii de producție. Acesta acoperă etapele-cheie și cele mai bune practici în dezvoltarea, antrenarea, evaluarea și mentenanța modelelor ML, cu accent pe utilizarea unor instrumente specifice, cum ar fi MLflow, Apache Airflow și Kubeflow.

Cui i se adresează?

• Data scientists și specialiști în analiza datelor care doresc să implementeze și să mențină modele ML în medii de producție.
• Ingineri și dezvoltatori software interesați de construirea și gestionarea infrastructurii pentru soluții de învățare automată.
• Echipe de cercetare și dezvoltare în IA și învățare automată care lucrează la proiecte complexe și scalabile.
• Profesioniști în domeniul inteligenței artificiale care vor să aprofundeze cunoștințele despre cele mai bune practici și instrumente pentru implementarea și gestionarea modelelor ML.
• Manageri de produs și lideri de echipă care doresc să înțeleagă procesele și provocările asociate cu implementarea soluțiilor de învățare automată în cadrul organizațiilor lor.

Ce vei învăța?

• Conceptul MLOps și rolul său în domeniul inteligenței artificiale și învățării automate.
• Etapele ciclului de viață al dezvoltării modelelor de învățare automată, de la gestionarea datelor și antrenarea modelelor până la validare și implementare.
• Procesul de gestionare a datelor, inclusiv colectarea, curățarea și versionarea acestora, precum și împărțirea în seturi de antrenament, validare și testare.
• Tehnicile utilizate pentru antrenarea modelelor, inclusiv selecția algoritmilor potriviți, validarea încrucișată, optimizarea hiperparametrilor și asigurarea reproducibilității experimentelor.
• Utilizarea platformei MLflow pentru urmărirea experimentelor, gestionarea modelelor și integrarea cu alte servicii.
• Orchestarea fluxurilor de lucru cu Apache Airflow pentru automatizarea proceselor de antrenare și evaluare a modelelor de învățare automată.
• Diferitele modalități de implementare a modelelor de învățare automată, inclusiv utilizarea serviciilor cloud și soluțiilor on-premise, precum și conceptele de containere și microservicii.
• Utilizarea platformei Kubeflow pentru dezvoltarea, implementarea și gestionarea modelelor de învățare automată în mediul Kubernetes.
• Monitorizarea performanței modelelor de învățare automată, identificarea driftului de date și abordările pentru actualizarea modelelor.
• Importanța aspectelor etice și de securitate în dezvoltarea și utilizarea modelelor de învățare automată, cum ar fi confidențialitatea datelor, biasul algoritmilor și responsabilitatea în luarea deciziilor.

Cerințe preliminare:

  • Competențe de bază în programare Python.
  • Înțelegerea fundamentală a tehnicilor de învățare automată.
  • Experiență cu bibliotecile ML în Python (scikit-learn, TensorFlow, PyTorch).
  • Noțiuni de bază despre sistemele cloud și containere (Docker, Kubernetes).
  • Familiaritate cu conceptele de DevOps și CI/CD.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

• Introducere în MLOps: Istoric, aplicații și importanța în domeniul IA și învățării automate.
• Ciclul de viață al dezvoltării modelelor ML: De la date și antrenare până la validare și implementare.
• Gestionarea datelor: Colectarea, curățarea și versionarea datelor; împărțirea în seturi de antrenament, validare și testare.
• Antrenarea modelelor: Selecția algoritmilor, validarea încrucișată, optimizarea hiperparametrilor și reproductibilitatea experimentelor.
• Introducere în MLflow: Urmărirea experimentelor, gestionarea modelelor și integrarea cu alte servicii.
• Orchestarea fluxurilor de lucru cu Apache Airflow: Automatizarea proceselor de antrenare și evaluare a modelelor ML.
• Implementarea modelelor ML: Modalități de implementare, servicii cloud și soluții on-premise; containere și microservicii.
• Kubeflow: Platforma pentru dezvoltarea, implementarea și gestionarea modelelor ML în Kubernetes.
• Monitorizarea și mentenanța modelelor: Monitorizarea performanței, driftul de date și actualizarea modelelor.
• Aspecte etice și de securitate: Confidențialitatea datelor, biasul algoritmilor și responsabilitatea în dezvoltarea și utilizarea modelelor ML.

Recomandăm să continui cu:

Nu sunt recomandări în acest moment.

Programe de certificare

În urma acestui curs, veți primi un certificat de absolvire.

MLOps – Deploying ML solutions

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

2
zile

Preț

840 EUR

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

2. Intermediate

Roluri asociate

AI Engineer, Data Analyst, Data Scientist, Developer

        Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.