DevOps Artisan – DevSecOps Advanced

Cursul DevOps Artisan – DevSecOps Advanced acoperă noțiuni referitoare la securitatea infrastucturii aplicațiilor containerizate. De asemenea în cadrul cursului se oferă și noțiuni referitoare la recomandări privind bune practici pentru securizarea rețelei și aplicațiilor.

Cui i se adresează?

 • Tuturor celor care sunt familiarizați cu aplicațiile containerizate și tehnologiile de orchestrare a containerelor și tuturor celor care doresc să sporească securitatea mediului lor
 • Inginerilor DevOps
 • Administratorilor de sistem Linux
 • Inginerilor proiectanți de sisteme
 • Arhitecților

Ce vei învăța?

În cadrul acestui curs, studenții vor învăța cum să îmbunătățească securitatea infrastructurii aplicațiilor containerizate.

Cerințe preliminare:

Pentru a participa în cadrul acestui curs, studenții trebuie să:

 • aibă cunoștințe avansate despre containere (se recomandă parcurgerea cursului Docker Basic)
 • să aibă cunoștințe avansate despre terminologia Kubernetes și funcționarea fundamentală a clusterului Kubernetes ( se recomandă parcurgerea cursului Kubernetes Basic)

Se recomandă ca studentul să aibă cunoștințe de lucru despre următoarele subiecte Kubernetes: Controlul accesului bazat pe roluri (RBAC), controlul resurselor, logarea și monitorizarea (curs recomandat: Kubernetes Advanced)

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Module 01: Introduction to Cloud Security
 • The 4C’s of Cloud Native Security
 • STRIDE Threat Model
 • Node Security
 • Container Security
Module 02: Cert Manager
 • What Cert Manager is
 • cert-manager overview
 • cert-manager concepts
 • Installing cert-manger
 • cert-manager walkthrough

Hands-on Lab: Cert Manager

Module 03: RBAC Revisited. External Auth Sources
 • RBAC Revisited
 • Role and ClusterRole
 • RoleBinding and CluterRoleBinding
 • OpenID Connect
 • OIDC Implicit flow
 • OIDC Authentication flow
 • JWT Tokens
 • Keycloak – K8s integration

Hands-on Lab: RBAC Revisited

Module 04: K8s-Network Policy
 • Why use network policies
 • What is MetalLB and how it works
 • Configuring Layer2 and Layer3 MetalLB
 • Additional MetalLB configuration samples

Hands-on Lab: Network Policies

Module 05: K8s-Securing container images
 • Tools for securing your container images
 • OCI Annotations
 • Managing the security of K8s container workloads
 • Vulnerability Scanning Tools (Aqua MicroScanner, Anchore)
 • Security Context
 • Image Security Best Practices

Hands-on Lab: Image Security

Module 06: Istio – Introduction
 • What is a service mash
 • What is Istio
 • Istio architecture and components
 • Setting up Istio

Hands-on Lab: Istio – Introduction

Module 07: Istio – Advanced Routing
 • Why route traffic?
 • Traffic shifting
 • Request routing
 • External Resources

Hands-on Lab: Istio – Traffic routing

Module 08: Istio – Fault Injection
 • Controlling Ingress traffic
 • Fault injection
 • Circuit breaking
 • Traffic mirroring

Hands-on Lab: Istio – Fault injection

Module 09: Istio – mTLS
 • Securing pod communication with Istio
 • mTLS
 • Authorization policies
 • Policy target
 • Authenticated and unauthenticated identity

Hands-on Lab: Istio – mTLS and Authorization

Module 10: Istio – Observability
 • Viewing the mesh with Kiali
 • Kiali features
 • Generating a service graph
 • Tracing Calls with Jaeger
 • Observability (Metrics, Distributed Tracers, Access Logs)

Hands-on Lab: Istio – Observability

Module 11: Pod Security Policies
 • Enabling Pod Security Policies
 • Policy Reference

Hands-on Lab: Pod Security Policies

Module 12: Open Policy Agent
 • How OPA works
 • OPA and Kubernetes
 • Integrating OPA with K8s

Hands-on Lab: OPA Gatekeeper

Module 13: Secret Management. Hashicorp Vault
 • Secrets – the theory behind
 • Protecting Secrets
 • Risks
 • Hashicorp Vault
 • Running Vault on K8s
 • Integrating Vault with K8s

Hands-on Lab: Secret Management

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

DevOps Artisan – DevSecOps Advanced

Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.

Detalii curs

Durată

3
zile

Preț

1140 EUR

Modalități de livrare

Clasă virtuală

Nivel de specializare

3. Advanced

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.