CompTIA Security+

CompTIA Security+ stabilește cunoștințele de bază și încorporează cele mai bune practici in hands-on trouble-shooting și rezolvarea incidentelor. CompTIA Security+ validează cunoștințele de bază necesare oricărui rol de securitate cibernetică și evidențiază abilitățile practice cerute de organizații. Formează mai bine personalul nu doar pentru a identifica riscurile de securitate, ci și pentru a le aborda.

Acest curs pregătește candidatul pentru examenul de certificare CompTIA Security+ care atestă abilitățile fundamentale necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de securitate de bază și pentru a continua o carieră în securitate IT.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează profesioniștilor din domeniul IT care dețin abilități de networking și administrare în rețele bazate pe Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Windows, dar și cunoștințe despre alte sisteme de operare, cum ar fi macOS, Unix sau Linux.

Cursul se adresează celor care doresc să continue o carieră în IT prin dobândirea de cunoștințe fundamentale despre subiecte de securitate și îndeplinesc roluri precum arhitect de securitate, inginer de securitate, consultant / specialist în securitate, tehnician de asigurare a informațiilor, administrator de securitate, administrator de sistem și administrator de rețea.

Ce veți învăța?

După finalizarea acestui curs, studenții vor ști să:

  • identifice conceptele fundamentale de securitate ale computerului
  • identifice amenințările și vulnerabilitățile de securitate
  • înțeleagă si vor implementa securitatea retelelor
  • instaleze și să configureze sisteme pentru securizarea aplicațiilor, rețelelor și dispozitivelor;
  • identifice și sa gestioneze incidentele de securitate
  • implementeze securitatea la nivel operațional.
  • creeze planul pentru continuitatea activității și recuperarea în caz de dezastru
  • efectueze analize de amenințare și să răspundă cu tehnici adecvate de atenuare
  • indeplineasca activitatile cu conștientizarea politicilor, legilor și reglementărilor aplicabile.
Cerințe preliminare:

Pentru a participa în cadrul acestui curs este recomandat ca studenții sa dețină o înțelegere fundamentală a conceptelor de computer și de rețea și să dețină certificările CompTIA A+ și Network+, sau experiență echivalenta în administrarea IT.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Este recomandat să continui cu:
Programe de certificare

După finalizarea acestui curs, studenții vor fi pregătiți pentru susținerea examenului CompTIA Security+ SYO-501.

Detalii curs

Durată
5
zile

Preț
1150 EUR
Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
1. Entry
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu