Academia de Reconversie Python Developer

Python este un limbaj multifuncțional folosit, de exemplu, de către companii precum Google sau Yahoo! pentru programarea aplicațiilor web. Popularitatea și puterea limbajului de programare Python au dus la adoptarea sa ca limbaj principal de dezvoltare de către programatori specializați, dar și la predarea limbajului în unele medii universitare. 

Adresat companiilor care doresc să își echipeze angajații cu o bază solidă în programarea Python, acest program de reconversie cuprinzător le permite participanților să devină dezvoltatori Python competenți, de la zero. 

Cui i se adresează?

Acest program intensiv este conceput pentru a se adresa persoanelor dornice învețe un limbaj de programare, oferind o introducere completă în capacitățile versatile ale Python. 

Cum se desfășoară cursul:

Cum se desfășoară cursul:

 • Materiale de studiu în format video înregistrat și activități practice. 
 • Teste intermediare prin care îți vei evalua progresul. 
 • Întâlniri periodice cu trainerii în ședințe tip live-virtual.
 • Examen final, în urma promovării căruia primești o diplomă de finalizare program. 

Ce vei învăța?

Acest program de reconversie este conceput pentru a le oferi angajaților cunoștiințe despre: 

 • Înțelegerea rolului lui Python în programare. 
 • Configurarea și utilizarea unui IDE pentru Python.
 • Explorarea caracteristicilor Python și a rolului său ca limbaj compilat și interpretat. 
 • Lucrul cu variabile, literali și operatori. 
 • Prelucrarea structurilor de date, cum ar fi listele, șirurile de caractere și altele. 
 • Crearea și utilizarea funcțiilor cu diferite tipuri de argumente. 
 • Gestiunea formatării codului, linting și controlul versiunilor folosind Git.
 • Însușirea conceptelor OOP, inclusiv clasele, obiectele, moștenirea și încapsularea. 
 • Înțelegerea variabilelor de instanță, a variabilelor statice și a metodelor. 
 • Explorarea subiectelor avansate din Python, cum ar fi generatoarele, gestionarea excepțiilor, enumerațiile și serializarea. 
 • Familiarizarea cu biblioteci cheie, cum ar fi NumPy pentru matematică și PIP pentru gestionarea pachetelor. 
 • Adoptarea principiilor de cod curat.
 • Implementarea testelor unitare și învățarea despre mockito. 
 • Aplicarea competențelor dobândite într-un proiect practic de la început până la sfârșit. 

Cerințe preliminare:

Participanții pot începe de la zero și nu necesită cunoștințe anterioare din domeniul IT. De asemenea, nu există limită minimă de studii. 

Agenda cursului:

Agenda cursului:

Lesson 1 – Introduction 

 1. What is a program? What’s the purpose of programming? What can we do with python?
 2. What is an IDE? How they make programmers’ life easier. (A lot of useful shortcuts will be presented along the course).
 3. IDE setup for Python

4. Our first program in python run from the IDE 

 1. Python as a compiled and interpreted language (command line reproduction of the steps our IDE did for us in order to run the showed program)
 2. Variables. What is a variable?
 3. Literals: Integer, Floating Point, Boolean, Character and String
 4. Python Shell
 5. Operators (What is an operator, an expression in programming L1S9 Operators1.mkv)
 6. Casting in Python
 7. String concatenation
 8. Ternary if-else operator
 9. Controlling execution (decision instructions, iteration loops, break and continue statements)
 10. Examples & exercises

 

Lesson 2 – Lists and strings 

 1. What are they?
 2. List length, indexing and slicing
 3. List update
 4. Delete list items
 5. List concatenation
 6. Nested lists, multidimensional arrays
 7. Built-in List Functions
 8. Lists comprehensions
 9. Manipulating strings (substring, comparing strings)
 10. Splitting and joining strings
 11. String formatting, f-Strings
 12. Examples and exercises

 

Lesson 3 – Functions 

 1. What is a function and what is its general purpose
 2. Writing functions guidelines
 3. Positional and keyword arguments, default values
 4. Python keywords. 
 5. Variable lifecycle explained
 6. Global and nonlocal in nested functions
 7. Passing primitive variables to functions
 8. Functions with a variable number of arguments
 9. Passing arguments by assignment
 10. Examples and exercises

 

Lesson 4 – Code management 

 1. Formatting code and linting
 2. Version control
 3. Git setup
 4. Git workflow, track changes in local repository
 5. Visual Studio Code source control (git) interface
 6. Github, push your first code into Github
 7. Comments – Write inline comments
 8. Comments – Write documentation comments
 9. Modules and packages – Modules
 10. Modules and packages – Packages
 11. Run a python program – debugging mode
 12. Run a python program – with special arguments
 13. Examples and exercises

 

Lesson 5 – Introduction to OOP 

 1. What is OOP, OOP vs Procedural
 2. What is a class
 3. What is an object
 4. Constructor, self keyword
 5. Polymorphism
 6. Declaring and initializing a class instance
 7. Memory allocation and the garbage collector
 8. Instance variables vs static variables
 9. Instance methods vs static methods
 10. Access modifiers
 11. Examples and exercises

 

Lesson 6 – Inheritance, abstract classes, interfaces 

 1. Inheritance explained
 2. Overriding methods
 3. Super keyword
 4. Protected explained
 5. Private explained
 6. Abstract classes
 7. Interfaces
 8. Interfaces vs abstract classes
 9. Property decorators, setter
 10. Abstract property
 11. Class methods
 12. Magic methods
 13. Examples and Exercises

 

Lesson 7 – Generators, Tuples, Collections, Set, Dictionaries 

 1. What is a generator
 2. What is a tuple
 3. What is a set
 4. What is a dictionary
 5. Set and dictionaries comprehensions
 6. Examples & Exercises

 

Lesson 8 – Enums, Exception Handling 

 1. Enum class explained
 2. Exceptions hierarchy
 3. Try-except-else-finally explained
 4. Raising exceptions (raise command)
 5. Treated exceptions locally or delegating them
 6. Defining our own exceptions
 7. Examples & Exercises

 

Lesson 9 – File Handling, Serialization 

 1. Python file handling
 2. Read files
 3. Write/Create files
 4. Delete Files
 5. Flat vs. Nested data
 6. JSON file
 7. YAML
 8. XML
 9. Binary
 10. Pickle
 11. Examples & Exercises

 

Lesson 10 – Map, Filter, Reduce, NumPy 

 1. What is Map
 2. What is Filter
 3. What is Reduce
 4. What is NumPy
 5. NumPy usability in math operations
 6. How python is used in data science
 7. Python-specific data science libraries
 8. Examples & Exercises

 

Lesson 11 – PIP, Python database connectivity 

 1. What is PIP
 2. Setting up a connection to SQL Server from Python
 3. Calling SQL code from Python
 4. Closing python connection to SQL Server
 5. Reading results from SQL queries into objects
 6. Examples & Exercises

 

Lesson 12 – Web Frameworks 

 1. MVC in Python
 2. What is Flask
 3. What is Django
 4. Introduction into Django
 5. Examples and Exercises

 

Lesson 13 – Unit testing & Clean Code 

 1. Clean Code

1.1. Why is Clean Code Important 

1.2. General code writing guidelines 

1.3. DRY Principle 

1.4. KISS principle 

1.5. Yagni Principle 

1.6. Unit Testing 

 1. Unit testing

2.1. Unit tests vs Integration Tests 

2.2. unittest package 

2.3. mockito in python 

 1. Examples & Exercises

 

Lesson 14 – Project 

 1. Preparing a project
 2. Consulting and Checking the Project
 3. Project finishing up and presentation

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

Participanții vor primi diplomă de absolvire după completarea cursului și susținerea examenului de evaluare .

Academia de Reconversie Python Developer

Durată

56
ore

Număr de lecții

14

Preț

350 EUR

Tip curs

online, în ritm propriu

Nivel de specializare

Entry

Roluri asociate

Developer

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.