Academia de Reconversie Angular Developer

Programul Angular Developer este un program specializat, conceput pentru a dota angajații cu abilitățile și expertiza esențiale pentru a excela ca dezvoltatori Angular competenți. Acest program oferă o abordare structurată și practică pentru a stăpâni Angular, un framework front-end puternic utilizat pentru a construi aplicații web dinamice și robuste.

Participanții la programul Angular Developer, vor dobândi competențele necesare pentru a ocupa un post de nivel începător în industria IT. Programul începe prin familiarizarea cu limbajul de programare Javascript, oferindu-le o bază solidă în înțelegerea funcționării acestuia. Pe parcurs, programa de studiu se dezvoltă pentru a explora în profunzime arhitectura unei aplicații Angular și modalitățile corecte de utilizare a acesteia. Mai mult, structura și tematica programului au fost concepute astfel încât participanții să acumuleze cunoștințe solide despre elementele fundamentale ale Angular, pregătindu-i pentru a aborda cu încredere sarcinile unui dezvoltator frontend junior.

Cui i se adresează?

Cui i se adresează?

Programul se adresează persoanelor dornice să învețe programare si să devină Angular Developers.

Cum se desfășoară cursul:

Cum se desfășoară cursul:

 • Materiale de studiu în format video înregistrat și activități practice. 
 • Teste intermediare prin care îți vei evalua progresul.
 • Întâlniri periodice cu trainerii în ședințe tip live-virtual.
 • Examen final, în urma promovării căruia primești o diplomă de finalizare program.

Ce vei învăța?

Ce vei învăța?

Urmând acest program, participanții vor învăța să: 

 • Scrie cod bine structurat și a documenție
 • Monitorizeze testarea aplicațiilor 
 • Proiecteze și implementeze interfețe intuitive și estetice din punct de vedere vizual 
 • Identifice probleme în codul front-end și să remedieze erorile 
 • Creeze teste unitare pentru asigurarea funcționării codului conform așteptărilor

Cerințe preliminare:

Cerințe preliminare:

Recomandăm participanților la acest program sa dețină cunoștințe de JavaScript, HTML și CSS sau să fi parcurs cursul Front End Developer.

Agenda cursului:

Agenda cursului:

Lesson 1: Javascript Basics: 

 • Data types
 • Variables (let, const, var)
 • Operators
 • If / Else / Switch
 • Functions
 • Arrays
 • Loops

Lesson 2: Javascript Advanced: 

 • Array and String methods
 • Spread operator
 • Objects
 • Math
 • Dates
 • Regex

Lesson 3: Angular Introduction: 

 • Intro
 • What is Npm and why we need it
 • What is NodeJS and why we need it
 • What is Angular
 • Versions of Angular
 • Environment set up and first Angular app

Lesson 4: Angular Basics: 

 • Using BootStrap for Styles
 • What is TypeScript
 • How are Angular apps loaded
 • What are the Components and how we create them
 • Databiding, string interpolation, property biding
 • Event biding
 • Two way databiding

Lesson 5: An Angular Application: 

 • Directives (ngIf, ngStyle, ngClass, ngFor)
 • Planning an Angular Application
 • Setting Up (creating the structure of the application)
 • Debugging an Angular app

Lesson 6: 

 • Databiding extension (modules, components, custom properties)
 • View Encapsulation
 • Lifecycle Hooks
 • First form of Navigation
 • Creating our first custom directive

Lesson 7: 

 • Host Listener and Host Biding
 • Basic custom directive
 • Basic custom structural directive
 • ngSwitch
 • Building your own advanced directive
 • What are Services in Angular and how do we use them
 • Dependency injection

Lesson 8: 

 • Routing
 • Child or Nested Routes
 • Guards
 • Introduction for Observables
 • Getting to know them better
 • Using Pipes to transform the data
 • Operators

Lesson 9: 

 • Subjects
 • Angular Forms
 • Template driven Forms
 • Reactive Forms – part 1

Lesson 10: 

 • Reactive Forms – part 2
 • Adding the forms inside the main project
 • Adding the template driven forms to the People list
 • Adding the reactive forms to the Projects list
 • Linking the services together
 • Creating all the functionalities listed in the UI

Lesson 11: 

 • Pipes
 • HTTP Requests to server
 • Using operators to transform data
 • Handling errors from server
 • Query Parameters
 • Setting up our project to work with the backend
 • Authentication in an Angular app – intro

Lesson 12: 

 • Authentication in an Angular app
 • Error Handling and logging out
 • Auth Guard to protect the routes
 • The deployment of an Angular app
 • Wrap up

Recomandăm să continui cu:

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

Programe de certificare

Participanții vor primi diplomă de absolvire după completarea cursului și susținerea examenului de evaluare .

Academia de Reconversie Angular Developer

Durată

48
ore

Număr de lecții

12

Preț

350 EUR

Tip curs

online, în ritm propriu

Nivel de specializare

Entry

Roluri asociate

Developer