Academia de Reconversie Angular Developer

Programul Angular Developer este un program specializat, conceput pentru a dota angajații cu abilitățile și expertiza esențiale pentru a excela ca dezvoltatori Angular competenți. Acest program oferă o abordare structurată și practică pentru a stăpâni Angular, un framework front-end puternic utilizat pentru a construi aplicații web dinamice și robuste.

Participanții la programul Angular Developer, vor dobândi competențele necesare pentru a ocupa un post de nivel începător în industria IT. Programul începe prin familiarizarea cu limbajul de programare Javascript, oferindu-le o bază solidă în înțelegerea funcționării acestuia. Pe parcurs, programa de studiu se dezvoltă pentru a explora în profunzime arhitectura unei aplicații Angular și modalitățile corecte de utilizare a acesteia. Mai mult, structura și tematica programului au fost concepute astfel încât participanții să acumuleze cunoștințe solide despre elementele fundamentale ale Angular, pregătindu-i pentru a aborda cu încredere sarcinile unui dezvoltator frontend junior.

Cui i se adresează?

Programul se adresează persoanelor dornice să învețe programare si să devină Angular Developers.

Cum se desfășoară cursul:

Cum se desfășoară cursul:

 • Materiale de studiu în format video înregistrat și activități practice. 
 • Teste intermediare prin care îți vei evalua progresul.
 • Întâlniri periodice cu trainerii în ședințe tip live-virtual.
 • Examen final, în urma promovării căruia primești o diplomă de finalizare program.

Ce vei învăța?

Urmând acest program, participanții vor învăța să: 

 • Scrie cod bine structurat și a documenție
 • Monitorizeze testarea aplicațiilor 
 • Proiecteze și implementeze interfețe intuitive și estetice din punct de vedere vizual 
 • Identifice probleme în codul front-end și să remedieze erorile 
 • Creeze teste unitare pentru asigurarea funcționării codului conform așteptărilor

Cerințe preliminare:

Recomandăm participanților la acest program sa dețină cunoștințe de JavaScript, HTML și CSS sau să fi parcurs cursul Front End Developer.

Agenda cursului:

Agenda cursului:

Lesson 1: Javascript Basics: 

 • Data types
 • Variables (let, const, var)
 • Operators
 • If / Else / Switch
 • Functions
 • Arrays
 • Loops

Lesson 2: Javascript Advanced: 

 • Array and String methods
 • Spread operator
 • Objects
 • Math
 • Dates
 • Regex

Lesson 3: Angular Introduction: 

 • Intro
 • What is Npm and why we need it
 • What is NodeJS and why we need it
 • What is Angular
 • Versions of Angular
 • Environment set up and first Angular app

Lesson 4: Angular Basics: 

 • Using BootStrap for Styles
 • What is TypeScript
 • How are Angular apps loaded
 • What are the Components and how we create them
 • Databiding, string interpolation, property biding
 • Event biding
 • Two way databiding

Lesson 5: An Angular Application: 

 • Directives (ngIf, ngStyle, ngClass, ngFor)
 • Planning an Angular Application
 • Setting Up (creating the structure of the application)
 • Debugging an Angular app

Lesson 6: 

 • Databiding extension (modules, components, custom properties)
 • View Encapsulation
 • Lifecycle Hooks
 • First form of Navigation
 • Creating our first custom directive

Lesson 7: 

 • Host Listener and Host Biding
 • Basic custom directive
 • Basic custom structural directive
 • ngSwitch
 • Building your own advanced directive
 • What are Services in Angular and how do we use them
 • Dependency injection

Lesson 8: 

 • Routing
 • Child or Nested Routes
 • Guards
 • Introduction for Observables
 • Getting to know them better
 • Using Pipes to transform the data
 • Operators

Lesson 9: 

 • Subjects
 • Angular Forms
 • Template driven Forms
 • Reactive Forms – part 1

Lesson 10: 

 • Reactive Forms – part 2
 • Adding the forms inside the main project
 • Adding the template driven forms to the People list
 • Adding the reactive forms to the Projects list
 • Linking the services together
 • Creating all the functionalities listed in the UI

Lesson 11: 

 • Pipes
 • HTTP Requests to server
 • Using operators to transform data
 • Handling errors from server
 • Query Parameters
 • Setting up our project to work with the backend
 • Authentication in an Angular app – intro

Lesson 12: 

 • Authentication in an Angular app
 • Error Handling and logging out
 • Auth Guard to protect the routes
 • The deployment of an Angular app
 • Wrap up

Recomandăm să continui cu:

Programe de certificare

Participanții vor primi diplomă de absolvire după completarea cursului și susținerea examenului de evaluare .

Academia de Reconversie Angular Developer

Durată

48
ore

Număr de lecții

12

Preț

350 EUR

Tip curs

online, în ritm propriu

Nivel de specializare

Entry

Roluri asociate

Developer

    Solicită ofertă personalizată pentru 2 sau mai multe persoane.