Curs AZ-305 – Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

În cursul Microsoft AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions, Azure Solution Architects învață să proiecteze soluții de infrastructură.

Subiectele cursului acoperă guvernanța, calculul, arhitectura aplicațiilor, stocarea, integrarea datelor, autentificarea, rețelele, continuitatea afacerii și migrațiile.

Cursul se adresează:

Specialiștilor care au experiență și cunoștințe în operațiuni IT, inclusiv rețele, virtualizare, identitate, securitate, business continuity, disaster recovery, platforme de date și guvernanță. Cursanții au, de asemenea, experiență în proiectarea și arhitectura soluțiilor.

În acest curs vei învăța să:
 • Proiectezi o soluție de guvernare
 • Proiectezi o soluție de calcul
 • Proiectezi o arhitectură de aplicație
 • Proiectezi design-ului, non-relațional și relațional
 • Proiectezi o soluție de integrare a datelor
 • Proiectezi o soluție de autentificare, autorizare și identitate
 • Proiectezi o soluție de rețea
 • Proiectezi o soluție de backup și recuperare în caz de dezastru
 • Proiectezi o soluție de monitorizare
 • Proiectezi o soluție de migrare
Data

26-29 Septembrie 2022

Durata

09:00 – 17:00

Cerințe preliminare:

 • Aferente cursului Microsoft AZ-900: Azure Fundamentals
 • Aferente cursului Microsoft AZ-104: Microsoft Azure Administrator
 • În implementarea sau administrarea resurselor Azure
 • Despre tehnologii de calcul Azure, precum VM, containere și soluții fără server
 • Despre Azure virtual networking
 • Despre tehnologiile Azure Storage (nestructurate și baze de date)
 • Despre concepte generale de proiectare a aplicațiilor, precum mesageria și disponibilitatea ridicată

Recomandăm să continui cu:

Îți recomandăm să continui cu Microsoft AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions, un curs pentru dezvoltatori de nivel avansat.