Curs AZ-204 – Developing solutions for Microsoft Azure

În cursul Microsoft AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure, profesioniștii IT învață să creeze soluții end-to-end în Microsoft Azure. Participanții află cum să implementeze soluții de calcul Azure, să creeze Funcții Azure, să implementeze și să gestioneze aplicații web, să dezvolte soluții utilizând stocarea Azure, să implementeze autentificarea și autorizarea și să își securizeze soluțiile utilizând KeyVault și Identități gestionate.

Cursul se adresează

Este destinat profesioniștilor IT interesați de dezvoltarea Azure sau de promovarea examenului de certificare Microsoft Azure Developer Associate.

În acest curs vei învăța să:
 • Dezvolți aplicații web Azure App Service
 • Creezi și să implementezi Azure Functions
 • Creezi și să gestionezi resurse de stocare stocare de tip Azure Blob
 • Dezvolți soluții care utilizează Azure Cosmos DB
 • Implementezi soluții de identificare și autorizare pentru diferite tipuri de utilizatori
 • Gestionezi serviciul API Management
 • Dezvolți soluții bazate pe evenimente și mesaje
Data

19 – 23 Septembrie 2022

Durata

09:00 – 17:00

Cerințe preliminare:

 • Experiență practică cu soluțiile Azure IaaS și PaaS și Portalul Azure.
 • Experiență de nivel intermediar cu cel puțin unul din următoarele limbaje de programare: C#, JavaScript, Python sau Java
 • Abilitatea de a scrie cod pentru a se conecta și a efectua operațiuni pe un produs de bază de date SQL sau NoSQL. (SQL Server, Oracle, MongoDB, Cassandra sau similar)
 • Experiență în scriere de cod pentru a gestiona autentificarea, autorizarea și alte principii de securitate la nivel intermediar.
 • O înțelegere generală a HTML, a protocolului HTTP și a interfețelor REST API. ü Cunoștințele aferente cursului AZ-900: Azure Fundamentals

Recomandăm să continui cu:


Powered by