Curs SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Cursul Microsoft SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals oferă cunoștințe fundamentale pentru conceptele de securitate, conformitate și identitate și soluțiile Microsoft conexe bazate în cloud.

Cursul se adresează

Persoanelor care își doresc să se familiarizeze cu noțiunile de bază în termeni de securitate, conformitate și identitate pentru serviciile Microsoft din cloud.

Vei învăța despre:
  • Conceptele de bază privind securitatea, conformitatea și identitatea.
  • Conceptele și capacitățile soluțiilor Microsoft de gestionare a identității și a accesului.
  • Soluțiile Microsoft de securitate.
  • Soluțiile Microsoft de gestionare a conformității.
Data

14 Iunie / 16 Iunie 2022

Durata

09:00 – 17:00