Microsoft 10267 – Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010

In this course you will learn how to develop web applications with Microsoft Visual Studio 2010. You will cover topics like creating web applications using Visual Studio 2010 and .NET-based languages to implementing advanced technologies supported by Visual Studio 2010 for web development.

Cui i se adresează?

This course is aimed at unexperienced web developers that have some HTML or DHTML knowledge as well as some knowledge of scripting language like Visual Basic Scripting Edition or Microsoft Jscript.

Ce veți învăța?

Upon completion you will know how to:

 • Explore ASP.NET web applications in Microsoft Visual Studio 2010
 • Create web applications by using Microsoft Visual Studio 2010 and Microsoft .NET-based languages
 • Create a Microsoft ASP.NET Web Form
 • Add functionality to a Microsoft ASP.NET Web Form
 • Implement master pages and user controls
 • Validate user input
 • Debug Microsoft ASP.NET web applications
 • Manage data in an ASP.NET 4.0 web application
 • Manage data access tasks by using LINQ
 • Manage data by using ASP.NET Dynamic Data
 • Create a Microsoft ASP.NET AJAX application
 • Consume and Windows Communication Foundation (WCF) services
 • Manage state in web applications
 • Configure and deploy a Microsoft ASP.NET web application
 • Secure a Microsoft ASP.NET web application
 • Implement new technologies supported by Visual Studio 2010 for web development
Cerințe preliminare:

Students need to have:

 • At least one month of experience in .NET technologies
 • Knowledge of HTML or DHTML, including tables, images, and forms
 • Programming experience using Visual Basic .NET or Visual C# .NET, including declaring variables and using loops and conditional statements
Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului

Module 1: Exploring Microsoft ASP.NET Web Applications in Microsoft Visual Studio 2010
This module explains the key features of Microsoft .NET Framework and Microsoft ASP.NET. It helps you view the complete Web application that you build in the labs throughout this course

Module 2: Creating Web Applications by Using Microsoft Visual Studio 2010 and Microsoft .NET–Based Languages
This module describes the different programming languages that are available when you develop Microsoft .NET Framework applications. It explains the fundamental aspects of writing code and creating components by using two of the .NET Framework–based languages, Microsoft Visual Basic and Microsoft Visual C#. It provides an overview of Microsoft Visual Studio 2010. It also explains how to create a simple Web application.

Module 3: Creating a Microsoft ASP.NET Web Form
This module explains how to create Web Forms and populate them with server controls.

Module 4: Adding Functionality to a Microsoft ASP.NET Web Form
This module describes the various methods that you can use to add code to your Microsoft ASP.NET Web application. It explains how to use Web server controls, event handlers, code-behind files, and components. In addition, it explains how to use page events, especially the Page_Load event.

Module 5: Implementing Master Pages and User Controls
This module explains how to create and implement master pages and how to implement user controls in a Web application.

Module 6: Validating User Input
This module provides an overview of user input validation. It covers information on adding, positioning, and configuring validation controls on a Web Form. In addition, it covers information on validating Web Forms.

Module 7: Troubleshooting Microsoft ASP.NET Web Applications
This module describes the steps required to enable tracing and debugging, including how you can use debugging and tracing in a Web application.

Module 8: Managing Data in an Microsoft ASP.NET 4.0 Web Application
This module provides an overview of Microsoft ADO.NET. It explains how to programmatically work with data by using ADO.NET and how to create a connection to access the data stored in a Microsoft SQL Server database. In addition, it explains how to use the DataSet and DataReader objects to support the local data storage and data manipulation requirements of Web Forms.

Module 9: Managing Data Access Tasks by Using LINQ
This module explains what LINQ is and how you can use LINQ to manage both XML data and Microsoft SQL Server data in a Microsoft ASP.NET Web application by using Web Server controls and code.

Module 10: Managing Data by Using Microsoft ASP.NET Dynamic Data
This module provides an overview of Microsoft ASP.NET Dynamic Data. It also covers information on applying ASP.NET Dynamic Data. In addition, it explains how to customize ASP.NET Dynamic Data applications.

Module 11: Creating a Microsoft ASP.NET Ajax-enabled Web Forms Application
This module provides an overview of Microsoft ASP.NET AJAX and explains how to create an ASP.NET AJAX application. It also introduces the ASP.NET AJAX Control Toolkit, and explains how to install the toolkit and add controls from the toolkit to a Web application.

Module 12: Consuming Microsoft Windows Communication Foundation Services
This module provides an overview of Windows Communication Foundation services. In addition, this module describes how to call a Windows Communication Foundation (WCF) service directly by using a browser and a proxy from a Web application.

Module 13: Managing State in Web Applications
This module explains how to manage state in a Microsoft ASP.NET Web application.

Module 14: Configuring and Deploying a Microsoft ASP.NET Web Application
This module explains how to configure and deploy a Microsoft ASP.NET Web application by using the machine.config and web.config files.

Module 15: Securing a Microsoft ASP.NET Web Application

This module explains the various Web application security functionalities. It also covers information on the infrastructure to build and deploy various Web application security functionalities.

Module 16: Implementing Advanced Technologies Supported by Microsoft Visual Studio 2010 for Web Development
This module describes the new Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 functionalities, changes, and enhancements for improved Web development. The module also covers how Microsoft ASP.NET MVC 2 and Microsoft Silverlight 4 fit in with .NET Framework 4 and Visual Studio 2010

Este recomandat să continui cu:

Nu există cursuri recomandate după finalizarea acestui curs.

Programe de certificare

Nu sunt programe de ceritifcare pentru acest curs.

Detalii curs

Durată
5
zile

Preț
0
EUR

Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
3. Professional
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu