AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

Dezvoltatorii Microsoft Azure proiectează, testează și întrețin soluții cloud, cum ar fi aplicații și servicii, care colaborează cu arhitecții de cloud, DBA-uri cloud, administratori de cloud și clienți pentru implementarea acestor soluții.

Cui i se adresează?

Acest curs le este destinat persoanelor care au experinata în implementarea și monitorizarea soluțiilor Microsoft Azure.

Ce veți învăța?

Dupa terminarea modulelor studentii vor sti:

1. Azure technology development solution
2. Develop for Azure storage
3. Develop Azure Platform as a Service solutions
4. Implement security in Azure development solutions
5. Develop for an Azure Cloud Model
6. Implement Azure development integration Solutions
7. Develop Azure Cognitive Services Bot and IoT solutions

Cerințe preliminare:
Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului

1. Azure technology development solution

M01: Select an appropriate compute solution

L01: Take advantage of appropriate design and connectivity patterns

M02: Design for hybrid topologies

L01: Virtual networking
L02: Hybrid networking

M03: Select an appropriate storage solution

L01: Address durability of data
L02: Caching
L03: Measure and plan throughput and structure of data access

2. Develop for Azure storage

M01: Develop solutions that use Azure Storage tables

L01: Connect to Azure Storage
L02: Design and implement Storage tables
L03: Query a table by using code

M02: Develop solutions that use Azure Cosmos DB storage

L01: Azure Cosmos DB
L02: Choose the appropriate API for Azure Cosmos DB storage
L03: Manage containers and items in Cosmos DB storage
L04: Create, read, update, and delete tables in Azure Cosmos DB storage by using code

M03: Develop solutions that use file storage

L01: Implement file shares for an Azure storage account
L02: Migrating content to and between file shares

M04: Develop solutions that use a relational database

L01: Create, read, update, and delete database tables by using code
L02: Implement SQL Dynamic Data Masking

M05: Develop solutions that use Microsoft Azure Blob storage

L01: Create a Shared Access Signature for a blob
L02: Asynchronously move items in Blob storage between containers
L03: Set Blob storage container properties in metadata

M06: Develop for caching and content delivery solutions

L01: Azure Redis Cache
L02: Develop for storage on CDNs

3. Develop Azure Platform as a Service solutions

M01: Creating App Service Web Apps
M02: Creating Mobile Apps
M03: Creating an App Service Logic App
M04: Creating an app or service that runs on Service Fabric
M05: Creating Azure Functions
M06: Scheduling bulk operations
M07: Create solutions that use Azure Kubernetes Service
M08: Developing apps for Azure Media Services

4. Implement security in Azure development solutions

M01: Implement authentication

L01: Implement authentication in applications
L02: Implement multi-factor authentication

M02: Implement access control

L01: Claims-Based authorization
L02: Role-Based Access Control (RBAC) authorization

M03: Implement secure data solutions

L01: Encryption options
L02: End-to-end encryption
L03: Implement Azure confidential computing
L04: Implement SSL/TLS communications
L05: Manage cryptographic keys in Azure KeyVault

5. Develop for an Azure Cloud Model

M01: Develop for asynchronous processing

L01: Implement parallelism, multithreading, and processing
L02: Implement Azure Functions and Azure Logic Apps
L03: Implement interfaces for storage or data access
L04: Implement appropriate asynchronous computing models

M02: Develop for autoscaling

L01: Implement autoscaling rules and patterns
L02: Implement code that addresses singleton application instances
L03: Implement code that addresses a transient state

M03: Develop long-running tasks

L01: Implement large-scale, parallel, and high-performance apps by using batches
L02: Implement resilient apps by using queues
L03: Implement code to address application events by using webhooks
L04: Address continuous processing tasks by using Azure WebJobs

M04: Implement distributed transactions

L01: Identify tools to implement distributed transactions
L02: Manage the transaction scope
L03: Manage transactions across multiple databases and servers

M05: Enable the search of textual content

L01: Create an Azure Search index
L02: Import searchable data
L03: Query the Azure Search index

M06: Instrument an app or service and implement logging

L01: Configure instrumentation in an app or service
L02: Configure a logging service

6. Implement Azure development integration Solutions

M01: Manage APIs using API Management

L01: Analyze recommendations on security center
L02: Create an API Management instance
L03: Configure authentication and policies for APIs
L04: Create an API gateway

M02: Configure a message-based integration architecture

L01: Configure an app or service to send emails
L02: Configure an event publish/subscribe model
L03: Configure the Azure Relay service
L04: Create and configure a notification hub
L05: Create and configure an event hub
L06: Create and configure a service bus
L07: Configure an app or service with Microsoft Graph

M03: Develop an application message model

L01: Create an event model
L02: Create topics and subscriptions

7. Develop Azure Cognitive Services Bot and IoT solutions

M01: Develop Azure Cognitive Services solutions
M02: Create and implement bots
M03: Create and implement IoT solutions

Este recomandat să continui cu:

Nu există cursuri recomandate după finalizarea acestui curs.

Programe de certificare

Nu sunt programe de certificare pentru acest curs.

Detalii curs

Durată
6
zile

Preț
1590
EUR

Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
4. Expert
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu