AZ-100: MS Azure Infrastructure and Deployment

Începând cu 3 mai 2019, cursurile AZ-100 și AZ-101 vor fi înlocuite cu AZ-103.

Microsoft a lansat de curând noul Certificat de Administrator Azure care necesită parcurgerea curriculei AZ-100. Astfel, AZ-100 este alcătuit din 5 module: Managing Azure Subscriptions and Resources; Implement and Manage Storage; Deploy and Manage Virtual Machines; Configure and Manage Virtual Networks; Manage Identities.

Cui i se adresează?

Text

Ce veți învăța?

1. Managing Azure Subscriptions and Resources
2. Implement and Manage Storage
3. Deploy and Manage Virtual Machines
4. Configure and Manage Virtual Networks
5. Manage Identities

Cerințe preliminare:
Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului

1. Managing Azure Subscriptions and Resources

M01: Managing Azure Subscriptions

L01: Overview of Azure Subscriptions
L02: Billing
L03: Azure Policy

M02: Access Management for Cloud Resources

L01: Azure Users and Groups
L02: Role-based Access Control

M03: Monitoring and Diagnostics

L01: Exploring Monitoring Capabilities in Azure
L02: Azure Alerts
L03: Azure Activity Logs

M04: Log Analytics

L01: Introduction to Log Analytics
L02: Querying and Analyzing Log Analytics Data

M05: Azure Resource Manager

L01: ARM Templates
L02: Resource Groups

M06: Azure Tips, Tricks, and Tools

L01: The Azure Portal
L02: Azure Tools and Environment

2.Implement and Manage Storage

M01: Overview of Azure Storage

L01: Azure storage accounts
L02: Data replication
L03: Azure Storage Explorer

M02: Storage Services

L01: Virtual machine storage
L02: Blob storage
L03: Azure files
L04: Structured storage

M03: Securing and Managing Storage

L01: Shared access keys
L02: Azure backup
L03: Azure File Sync

M04: Storing and Accessing Data

L01: Azure Content Delivery Network
L02: Import and Export Service

M05: Monitoring Storage

L01: Metrics and Alerts
L02: Activity Log

3. Deploy and Manage Virtual Machines

M01: Introduction to Virtual Machines

L01: Azure Virtual Machines: Course Overview
L02: Planning Considerations

M02: Creating Virtual Machines

L01: Overview of Virtual Machine Creation Process
L02: Creating Virtual Machines in the Azure Portal
L03: Creating Virtual Machines (PowerShell)
L04: Creating Virtual Machines using ARM Templates

M03: Deploying Virtual Machine Images

L01: Deploying Custom Images
L02: Deploying Linux Virtual Machines

M04: Configuring Virtual Machines

L01: Overview of Virtual Machine Configuration
L02: Virtual Machines Networking
L03: Virtual Machine Storage

M05: Configuring Availability and Extensibility

L01: Virtual Machine Availability
L02: Virtual Machine Scalability
L03: Applying Virtual Machine Extensions

M06: Managing and Monitoring Virtual Machines

L01: Backup and Restore
L02: Monitoring Virtual Machines

4.Configure and Manage Virtual Networks

M01: Azure Virtual Networks

L01: Introducing Virtual Networks
L02: Creating Azure Virtual Networks
L03: Review of IP Addressing
L04: Network Routing

M02: Azure DNS

L01: Azure DNS Basics
L02: Implementing Azure DNS

M03: Securing Virtual Network Resources

L01: Introduction to Network Security Groups
L02: Implementing Network Security Groups and Service Endpoints

M04: Connecting Virtual Networks

L01: Intersite Connectivity
L02: Virtual Network Peering

5. Manage Identities

M01: Managing Azure Active Directory

L01: Azure Active Directory Overview
L02: Self-Service Password Reset
L03: Azure AD Identity Protection
L04: Integrating SaaS Applications with Azure AD

M02: Managing Azure Active Directory Objects

L01: Azure Domains and Tenants
L02: Azure Users and Groups
L03: Azure Roles
L04: Managing Devices

M03: Implementing and Managing Hybrid Identities

L01: Azure Active Directory Integration Options
L02: Azure AD Application Proxy

Este recomandat să continui cu:

Nu există cursuri recomandate după finalizarea acestui curs.

Programe de certificare

Nu sunt programe de ceritifcare pentru acest curs.

Detalii curs

Durată
5
zile

Preț
1250
EUR

Modalități de livrare
Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală
Nivel de specializare
3. Professional
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu