Terraform custom course

Participanți: între 6 și 20 de cursanți
Livrare: live virtual, în limba Engleză
Suport de curs: manual digital

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează tuturor celor interesați de implementarea automată a infrastructurii bazată pe cloud.

Ce veți învăța?

Cursul acoperă conceptele de bază din spatele Terraform, precum și o scurtă privire de ansamblu asupra altor instrumente IaC (Infrastructure-as-Code). Specificul limbajului Terraform acoperă tipurile de date, structura codului și cele mai bune practici și elementele fundamentale ale tuturor fișierelor de configurare Terraform: furnizori, resurse, surse de date, module, etc.

Cerințe preliminare:

Pentru a participa în cadrul acestui curs, studenții trebuie să:

 • să fie familiarizați cu Linux command line (commands, arguments, variables, lucru cu cu fișierele și directoarele utilizând editoare de text).
 • aibă cunoștințe de bază privind  rețeaua TCP/IP (adresarea IP, subnets etc.)
 • aibă cunoștințe despre cloud IaaS (instanțe VM, VPCs/VCNs, load balancers, reguli de securitate, etc.)
Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului

 

 1. Introduction.
  Course requirements. 
  What is Terraform? 
  General IaC concepts. 
 2. IaCimplementations and similar tools. 
  Scripting vs IaC. 
  Procedural vs declarative coding. 
  Configuration management tools, server templating tools, server provisioning tools. Mutable vs immutable infrastructure. 
  Limitations. 
 3. Terraform generic workflow.
  Orchestration abilities. 
  Terraform providers and provider API interaction. 
  Support for multiple providers. 
 4. Terraform installation and initial setup.
  Migrating from Terraform 0.11 to 0.12. 
  Basic Terraform commands. 
  Configuration building blocks overview: input variables, providers, data sources, resources and output variables. 
 5. Authentication to cloud providers’ API endpoints.
  Methods for providing credentials. 
  Regions and availability zones. 
  Deploying a virtual server in AWS. 
  Updating resources. Variables – declaring and initializing. 
  Variable data types. 
  Authentication and authorization. 
  Dynamically extracting information. 
 6. In-depth provider management.
  Working with multiple identical providers, aliases. 
  Deploying resources in multiple regions and ADs. 
  Deploying networking resources.
  Additional examples for storage, DNS, e-mail, load balancers, identity and autonomous databases. 
 7. Provisioners, local, remote and file.
  Configuration management with Terraform. 
  Creation- and destruction-time provisioners. 
  Linux vs Windows remote-exec provisioners. 
  Terraform syntax: data types, functions, the console, loops and decisions. 
  Working with resource arrays. 
 8. Terraform state files.
  State commands. 
  State files in shared locations and in S3-compatible object storage. 
  Multiple state files. 
  The remote state data source. 
 9. Modules.
  Creating modules, initializing modules, importing modules. 
  Module inputs and outputs. 
  Fixing module relative paths. 
 10. Terraform best practices.
  Organizing configuration files. 
  Terraform’s internal graph. 
  Tainting resources. 
  Resource lifecycle and timeouts. 
  Terraform 0.12 specifics. 
Este recomandat să continui cu:
Programe de certificare

Detalii curs

Durată
2
zile

Preț
1050
EUR

Modalități de livrare
Clasă virtuală
Nivel de specializare
5. Specialized
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu