Kubernetes advanced custom course

Participare: între 6 și 20 de cursanți
Livrare: live virtual, în limba Engleză
Suport de curs: manual digital

Acest curs acoperă topicuri avansate care sunt relevante în utilizarea Kubernetes pentru orchestrarea aplicațiilor la scala, în data center sau în cloud.

Cui i se adresează?

DevOps Engineer
System Engineer
Programmer
Developer

Ce veți învăța?

În cadrul acestui curs, participanții vor învăța despre resursele Kubernetes avansate precum, Job, CronJob, Daemoset, ConfigMap și Secrets.

De asemenea, cursul acoperă Resurse Ingress alături de Controlerul Ingress. Helm este un manager de pachete care se utilizează pe scară largă pentru instalarea, modernizarea și gestionarea aplicației Kubernetes, iar studenții vor avea șansa să înțeleagă conceptele și să o utilizeze. Cursul acoperă conceptele de bază ale Kubernetes Security și mecanismul RBAC. La final, cursul acoperă 2 subiecte majore care ar trebui să facă parte din fiecare cluster Kubernetes: Jurnalizare centralizată și Monitorizare. Studenții vor putea vedea cum se poate realiza înregistrarea centralizată prin utilizarea stivei ELK și, de asemenea, monitorizarea prin utilizarea tablelor de bord Prometheus și Grafana.

Cerințe preliminare:

Pentru a putea participa în cadrul acestui curs, cursanții trebuie să aibă cunoștinte de Kubernetes:

 • terminologia Kubernetes (nodes, pods, resources)
 • să fi interacționat cu clustere Kubernetes prin intermediul command line (kubectl)
 • resurse (nodes, pods, replica seta, deployments, etc.)

Este recomandat ca înainte de a participa în cadrul acestui curs, cursanții să fi parcurs modulul Kubernetes Basic.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Citește agenda cursului
Citește agenda cursului
Module 1. Daemon Sets. CronJobs. Secrets. ConfigMaps
 • CronJobs – running tasks periodically
 • ConfigMaps – deploying reusable applications
 • Secrets – passing around sensitive information
 • DaemonSets – pods on every node
 • Hands-on Lab: DaemonSets. CronJobs. ConfigMaps
Module 2. Ingresses. The Nginx Ingress Controller
 • Ingress Controller
 • Ingress Operation
 • Deploying the ingress Controller
 • Ingress Resource
 • Path Manipulation
 • Hands-on Lab: Ingress

Module 3. The Kubernetes Dashboard. Helm – The Kubernetes Package Manager

 • Installing the Kubernetes Dashboad
 • Connecting to the dashboard using Kubectl proxy, NodePort and External auth proxy
 • Dashboard User
 • Helm Overview
 • Helm Components
 • Installing Helm
 • Helm commands and usage examples
 • Hands-on Lab: Kubernetes Dashboard. Helm
Module 4. Security. Role-Based Access Control
 • Identity and Access Management
 • Service Accounts
 • User Management
 • RBAC Terminology Explained
 • Role Scoping
 • Hands-on Lab: Security. RBAC
Module 5. Working with Logs. Centralized Logging – Elastic Stack
 • Kubernetes Logging
 • Centralized logging with Elastic Stack
 • Hands-on Lab: Logging
Module 6. Monitoring. Prometheus/Grafana
 • Kubernetes metrics
 • Metrics Terminology
 • Collecting metrics
 • Using Prometheus for monitoring
 • Deploying Prometheus
 • Using Grafana for time series analytics
 • Grafana + Prometheus
 • Using Elastic Stack for monitoring
 • Hands-on Lab: Monitoring
Module 7. Advanced Pod Scheduling
 • nodeName and nodeSelector
 • Affinity and Anti-Affinity
 • Terms and Expressions
 • Node Affinity Operations
 • Taints and Tolerations
 • Cordon and Drain
 • Resource Control
 • Requests and Limits
 • Hands-on Lab: Advanced Pod Scheduling
Este recomandat să continui cu:
Programe de certificare

Detalii curs

Durată
2
zile

Preț
1050
EUR

Modalități de livrare
Clasă virtuală
Nivel de specializare
3. Advanced
Într-o economie bazată pe cunoaștere, educarea și instruirea angajaților reprezintă o investiție în vederea obținerii unei performanțe îmbunătățite pe termen scurt, precum și a succesului pe termen lung al organizației.
DORESC SĂ MĂ ÎNSCRIU LA CURS

Vă rog să mă contactați:

Meniu