Data Protection Officer

Modalitate de desfasurare: online

Durata de desfasurare: 5 zile (40 ore)

Judete: Brașov, Constanța, Cluj Napoca, Iași, Sibiu, Timiș.

Cui i se adresează?

Cui i se adresează?

Acest cur se adresează tuturor angajaților din domeniul IT respinsabili de asigurarea securității.

Ce vei învăța?

Ce vei învăța?

Cursul își propune dezvoltarea cunoștințelor specifice ocupației de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. În cadrul cursului, cursanții vor învăța despre:

 • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea modalităților prin care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat;
 • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protectța datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidentă al prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;
 • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea alocării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității datelor cu caracter personal;
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cerințe preliminare:

Cerințe preliminare:

Pentru a putea participa în cadrul acestui curs, studenții trebuie să:

 • fie absolvenți de studii superioare.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Este recomandat să continui cu:

Este recomandat să continui cu:

Programe de certificare

Programe de certificare

 • Examenul va fi susținut online.
 • Examenul va testa atât partea teoretică cât și partea practică. Examinarea teoretică va consta într-un test grilă, iar examinarea practică va constă în evaluarea unui proiect realizat în cadrul sesiunilor de experiență practică.

Data Protection Office

Detalii curs

Durată

5
zile

Preț

Finantarea cursului e asigurata din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014

Modalități de livrare

Predare în clasă, Clasă hibridă, Clasă virtuală

Nivel de specializare

0. Hidden

   Infomații suplimentare

   Finanțarea cursului e asigurată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014.

   Pentru cursant, gratuitatea cursului presupune participarea conform programului comunicat de formator și susținerea examenului de certificare.

    

   Pentru înscrierea la cursuri contactați Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii – ANIS, str. Nicolae Filipescu, nr 39-41, Sector 2, București, E-mail: cristian.radu@anis.ro

   Menu