CASE STUDIES

View our projects

Wiebe

Wiebe adoptă tehnologii Cisco pentru mobilitatea angajaților și securizarea informațiilor

PROFILUL CLIENTULUI

Wiebe România, subsidiară a grupului german de firme Wiebe Holding GmbH & Co. KG, a intrat pe piața construcțiilor civile și industriale din România în anul 2001.

Încă de la primele investiții pe teritoriul țării noastre, Wiebe România a furnizat gamă largă de servicii:
● construcții, reabilitări, reparații de căi ferate şi linii
de tramvai
● sudură aluminotermică şi electrică a şinelor de cale
ferată şi tramvai
● construcții civile şi industriale
● construcții la cheie
● construcții de poduri şi tunele
● ziduri de protecție fonică
● închiriere de utilaje în domeniul construcțiilor

PROVOCAREA DE BUSINESS

Proiectele companiei se desfășoară pe perioade delimitate de timp, dar pe întreg teritoriul țării. Fiecare șantier presupune o rețea de comunicații locală conectată la sediul central. Mai mult, fiecare dintre aceste șantiere trebuie să ofere mobilitate și securitate totală pentru angajați astfel încât aceștia să poată accesa în mod constant informații sensibile, localizate în centrul de date Wiebe din București.

Toate serviciile IT funcționale la sediul central trebuie să fie disponibile în aceleași condiții de accesibilitate și securitate pentru
toți angajații mobili aflați în teritoriu.

SOLUTIA FURNIZATA

Pe baza analizei realizate de inginerii Bittnet s-a conturat necesitatea implementării unei soluții de comunicații unificate de date și voce bazată pe tehnologii Cisco.
Așa a început Wiebe România procesul de retehnologizare IT în anul 2008.
Întreg procesul s-a derulat în mai multe etape succesive care au transformat modul în care companiași angajații interacționează cu tehnologia IT existentă bastăzi în organizație. Practic nu există nicio barieră de comunicare și colaborare între angajații companiei, indiferent de localizarea acestora sau terminalul de pe
care se conectează la rețea.

Prima etapă a acestui proiect a constat în regândirea infrastructurii de bază a rețelei de comunicații și înlocuirea vechiului gateway cu un router Cisco de nouă generație care asigură securitatea de perimetru a companiei, dar și securitatea utilizatorilor mobili aflați în locații diferite.

A doua etapă a proiectului a constat în implementarea unui sistem de VoIP care leagă utilizatorii din centrală de locațiile periferice. La acest pas au fost instalate
firewall-uri Cisco ce asigură securitatea de perimetru în fiecare locație. Pentru a proteja serverele (de web,de mail, alte resurse partajate) de atacurile externe, în
sediul central a fost implementată și o componentă de tip “Intrusion and Prevention”.

Următoarea etapă a proiectului a fost marcată de implementarea unei soluții de control și monitorizare în timp real a tuturor echipamentelor din rețea. Astfel, politica de
securitate este distrbuită centralizat și simplificat către fiecare element activ din rețeaua companiei.

Cea de-a patra etapă este reprezentată de implementarea unei soluții de tip wireless la nivelul locației centrale prin intermediul soluției Cisco Access Point, dar au avut
loc și implementări de securizare a serverului de email prin integrarea lui cu Cisco Spam and Virus Blocker. Apoi a fost instalat un echipament IronPort Web Security
Appliance care a oferit control total atât față de utilizatorii din interiorul rețelei wired/wireless, cât și față de conexiunile din exterior.

Ulterior acestor etape majore au fost derulate acțiuni continue de optimizare a traficului de date și voce între locații și sediul central prin care angajații beneficiază de viteze optime de acces către servere și bazele de date.

SERVICII OFERITE

În acest proces derulat în etape succesive Bittnet a asigurat consultanță inițială urmată de livrarea și instalarea integrală a soluției. În prezent sunt asigurate serviciile de mentenanță și suport, respectiv de optimizare pentru întreaga infrastructură de comunicații a Wiebe România.

BENEFICIILE OFERITE DE IMPLEMENTAREA SOLUTIILOR CISCO

Tehnologiile implementate au susținut creșterea productivității angajaților. Compania are un control total asupra accesului la internet și al utilizării rețelei a fiecărui angajat, activitatea site-ului din București fiind eficientizată. În momentul de față, de la sediul central se coordonează mai rapid, simplificat și la costuri reduse
activitatea celorlalte locații din țară.

Soluția implementată asigură mobilitatea angajaților ce își desfășoară activitatea în locații diferite din țară. Aceștia comunică direct cu sediul central unde se află toate bazele de date, serverele și camera tehnică fără nicio restricție existentă anterior.

Nevoia angajaților de a comunica securizat, indiferent de amplasarea lor, a fost rezolvată, securitatea datelor și centralizarea accesului la internet fiind oferite în mod profesionist.

Serverele pot fi accesate cu maximă siguranță,fără să existe scurgeri de date, infectare cu viruși, viermi de rețea sau alte programe malițioase.